Tagg: gemensamma nämnaren

Den typiska Londonbon

Publicerat den 19 maj 2011 kl. 21:42

Hur är den typiska Londonbon? Finns det överhuvudtaget en ”typisk Londonbo”? London är en mångkulturell stad som rymmer människor från de flesta delarna av världen, varför det kan vara svårt att hitta deras gemensamma nämnare och svårt att urskilja vad som kan anses vara ”utmärkande Londondrag”.

 I en undersökning som genomfördes i början av 2008 visade det sig intressant nog att alla länder i världen, förutom Mikronesien, Vanuatu och Ekvatorialguinea, finns representerade i London. Med den informationen i bakhuvudet är det inte underligt att det känns som att jag upplever nya världsdelar, städer och kulturer flera gånger i veckan när jag rör mig mellan Londons olika stadsdelar och närliggande områden. Under en helg kanske jag förflyttar mig från östra till västra Asien bort till Nordafrika för att sedan ta ett hopp över till Sydamerika och vidare tillbaka till Europa. Det är ställen och områden som Brick Lane i Shoreditch, kanalen och slussarna i Camden, Borough Market vid London Bridge och samtliga gator och gränder i Soho som bidrar till stadens komplexitet och som får alla mina sinnen att gå på högvarv. Det är helt enkelt fantastiskt att ha möjlighet att inhämta ljud, lukter, smaker och intryck från världens alla hörn på ett och samma ställe – London.

 Men det är också allt detta ”spretande” som gör att det är så svårt att urskilja vad som är särpräglat för just Londonborna. Så istället för att fokusera på frågan ”Hur är den typiska Londonbon?” och försöka hitta liknande egenskaper mellan alla dessa 7,8 miljoner människor som bor här, borde jag kanske ställa mig frågan ”Vem är den typiska Londonbon?”

 Merparten av människorna som bor och arbetar i London är sådana personer som brukar kallas för ”Third Culture Kids” (TCK), dvs personer som, under en betydande period av sitt liv, har levt i en eller flera andra kulturer än i sin ursprungskultur. TCKs, oavsett nationalitet, har mer gemensamt med varandra än vad de har med non-TCKs från sitt ursprungsland och som de delar samma ursprungskultur med. Den gemensamma nämnaren för TCKs är att de alla har väldigt lätt att acceptera andra kulturer, att anpassa sig till nya situationer och att snabbt känna sig hemmastadda i nya omgivningar.

 Den gemensamma nämnaren som jag hittar mellan dessa Londonbor är alltså att de känner sig hemma i London och det verkar inte svårare än att svaret på frågan är att den typiska Londonbon är en person som, oavsett kön, ålder eller ursprung, kallar London för sitt hem!