Tagg: hsbc

Hongkong förlorar HSBC på grund av Kinas politik

Publicerat den 19 februari 2016 kl. 11:33

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) är Europas största och världens femte största bank. Från 1865 till 1993 hade banken sitt högkvarter i Hongkong, där den grundades och än i dag får in största delen av sin vinst.

Men 1993 flyttade HSBC sitt högkvarter till London. En bidragande orsak till flytten var massakern vid Himmelska fridens torg 1989, och den politiska oro som denna händelse skapade i såväl Kina som Hongkong.

Sedan dess har banken tagit upp platsen för sitt högkvarter till omprövning var tredje år, och inför årets beslut har en rad faktorer fått rykten att uppstå om att en flytt tillbaka till Hongkong nu vore aktuell.

Viss oro har nämligen uppstått för den folkomröstning som sker senare i år i Storbritannien huruvida landet ska stanna i EU. Samtidigt står den snabbväxande asiatiska marknaden nu för två tredjedelar av HSBC:s vinst.

Vidare införde Storbritannien i fjol hårdare regleringar och högre skatter för landets banksektor. Allt detta, tillsammans med Hongkongs omtalat låga skatter, har fått analytiker att uppskatta att HSBC skulle spara över 100 miljarder kronor genom en flytt till Hongkong.

Således påbörjade HSBC en utvärdering i april i fjol, vilken ledde till ett två dagar långt styrelsemöte vid slutet av januari följt av en omröstning och ett offentligt beslut i februari.

Nu i veckan kom dock beslutet att HSBC kommer ha kvar sitt högkvarter i London. En stor anledning till beslutet bedöms vara den ökade repressionen i Kina under president Xi Jinping och oron som detta skapar även i Hongkong. Bland annat Quartz skriver:

But the Chinese government, which under president Xi Jinping has conducted a brutal crackdown on free speech, human rights, and his political opponents, appears to have spooked the bank’s board yet again.

A bank spokesman would not elaborate on how much of a factor Beijing’s influence on Hong Kong played in the decision, but HSBC’s board reportedly enlisted former US secretaries of state Henry Kissinger and Condoleezza Rice for advice—a sign that politics, not the nitty-gritty of tax savings or employee recruiting played a big factor.

Beijing’s growing control over Hong Kong was certainly considered by the board, an unnamed HSBC “insider” told Reuters last month. “The situation in Hong Kong appears to be getting worse. You have to wonder if the city will remain a suitable base for an independent-minded, top global financial institution.”

Sedan Hongkong överlämnades till Kina från Storbritannien 1997 har staden i teorin styrts enligt konceptet ”ett land, två system” som garanteras i Hongkongs egen grundlag Basic Law.

Bland många andra rättigheter garanterar denna lag ett fristående rättsväsende, vilket sedan 1997 varit en förutsättning för många av de internationella företag som valt vara kvar i eller nyetablera sig i Hongkong.

Men det senaste årets förtryck i Kina mot civilsamhälle i allmänhet och advokater i synnerhet har skapat djup oro för Hongkongs framtid. Det hela förvärrades betydligt av de fem förläggare baserade i Hongkong som kidnappades med början förra hösten för att sedan dyka upp i Kina.

En av dem var svensken Gui Minhai, som tvingades erkänna påhittade brott i kinesisk tv tidigare i år.

Ytterligare en av de kidnappade förläggarna är Lee Bo, som är brittisk medborgare, och till skillnad från de övriga förläggarna kidnappades på öppen gata i själva Hongkong för att sedan föras till Kina utan gränspolisens vetskap.

Även Hong Kong Free Press citerar källor från banken som medger liknande information:

HSBC’s board meets on Wednesday to consider moving headquarters to Hong Kong, and concerns about China’s increasing influence over the financial hub and its independent status may be a factor in the decision, said a senior source at the bank.

“The situation in Hong Kong appears to be getting worse. You have to wonder if the city will remain a suitable base for an independent-minded, top global financial institution,” said an HSBC insider, who asked not to be named due to the sensitivity of the matter.

Vidare tar HSBC även med ”långsiktig stabilitet” som en av elva huvudfaktorer i sitt beslut för högkvarterets geografiska position.

Och eftersom Basic Law bara gäller fram till 2047, så vet ingen vad som kommer ske med Hongkongs rättsystem eller andra institutioner om bara 31 år.

Samtidigt har stadens politiker redan nu närmat sig regimen i Peking snarare än att röra sig bort från Kina. Under demokratiprotesterna Occupy Central hösten 2014 följde Hongkongs regeringschef Kinas linje, och stadens makthavare har även omfamnat kinesiska jätteprojekt som den nya sidenvägen, vilket ökar integrationen med fastlandet.

För Hongkong är beslutet ett bakslag som betyder uteblivna skatteintäkter och förlorade jobbtillfällen, som utan tvekan skulle behövts i skenet av den ekonomiska stagnation som Kina och därmed även Hongkong i nuläget upplever.

Beslutet visar främst på två saker. Dels håller Hongkong på att förlora sitt rykte som attraktivt asiatiskt finanscentrum på grund av kommunistpartiets ökade inflytande över staden. Dessutom ökar omvärldens – i alla fall näringslivets – tilltro till Kina i takt med den allt mer repressiva politik som myndigheterna där har börjat föra.

Mina bilder från Occupy Hong Kong

Publicerat den 28 november 2011 kl. 09:32

Landade i Hongkong i går och gav mig ut för ett par intervjuer i stadens centrala affärsdistrikt.

Sprang då på rörelsen ”Occupy Hong Kong”, vilket liksom i många andra städer är en form av protest mot kapitalism, banksystem och finansmarknader.

Men till skillnad mot många andra platser så har denna rörelse i Hongkong kännetecknats av lugn, och trots att man hållit till i staden centrala delar sedan mitten av oktober, så har rörelsen aldrig dragit mer än några tiotal personer.

Då jag var där satt tiotalet personer – mestadels ungdomar – och läste eller surfade på internet. Någon äldre man lagade mat i ett provisoriskt kök.

Faktum är att rörelsen överskuggades att hembiträden från Filippinerna, Indonesien och andra sydostasiatiska länder.

Varje söndag samlas hembiträdena på sin lediga dag i stadens centrala delar, för att äta, koppla av och dela skvaller/nyheter.

En av samlingsplatserna råkar vara vid HSBC:s centrala kontor; samma plats där Occupy-rörelsen har satt upp sina tält och skyltar.

Det gjorde att Occupy-rörelsen försvann mitt bland hundratals glada hembiträden, och hade det inte varit för de (tomma) tälten hade de inte synts alls.

Tycker å andra sidan det är märkligt att denna rörelse inte växt sig större i Hongkong, främst av två anledningar:

1) Politisk aktivism är mycket vanlig i Hongkong, och hundratusentals ger sig ut på gatorna varje år för att protestera mot Kinas växande inflytande över stadens politik och ekonomi.

2) Hongkong är enligt FN världens mest ojämna i-land, där en halv miljon arbetare tjänar under 30 kronor i timmen, och omkring hälften av befolkningen bor i subventionerade bostäder.

Dessa två faktorer skulle ju kunna utgöra en krutdurk av värsta slag. Oro har också uttryckts från regeringen i Peking, och enligt rapporter står polisen beredd att använda våld, vilket man ofta gjort vid andra demonstrationer.

Fast det blir väl knappast nödvändigt.

Om rörelsen inte vuxit alls sedan mitten av oktober, är det nämligen svårt att se hur den ska kunna göra det nu, då det dessutom vintern närmar sig (hongkong-bor är livrädda för kyla).

Så då ni läser om hur Occupy-rörelsen ”sprider sig över hela världen”, tänk på att den i Hongkong blott är en svag parantes.

Coca cola planerar börsintroduktion i Kina

Publicerat den 2 juni 2011 kl. 11:36

Rapporter under veckan har gjort gällande att Coca cola planerar en introduktion på Shanghais börsindex.

Enligt nuvarande regler kan inte utländska företag finnas på kinesiska börsindex – men myndigheterna är nu i färd med att införa en särskild ”international board” för detta syfte.

Coca colas kommunikationsansvarige för regionen Asia-Pacific säger enligt The Guardian att dryckesjätten ”för positiva samtal med de kinesiska myndigheterna” samtidigt som man ”undersöker möjligheterna att gå in på Shanghai-börsen”.

Andra företag som uttryckt intresse för en introduktion i Shanghai är bankjätten HSBC, Unilever och Standard Chartered, vilka alla i dag återfinns på Londonbörsen.

Utländska företag kan i dag verka på börsen i Hongkong, men investerare på det kinesiska fastlandet har bara tillgång till Hongkong via särskilda investeringsprogram.

”Den största nytta för Coca cola med denna introduktion är ett stärkt varumärke i Kina”, säger en analytiker till China Business News.

Han menar det administrativt hjälper utländska företag att vara listade här, och de då även har lättare att få lån från kinesiska banker.

En annan analytiker säger till The Guardian att investeringsmarknaden växer fort i Kina, och detta ger möjlighet för kineserna att investera i Coca cola utan att bekymra sig över valutakurser.

Medan Coca colas tillväxt i Nordamerika de senaste åren nästan uteblivit, har den i Kina vuxit tvåsiffrigt. Kina är nu företagets tredje största marknad efter USA och Mexico.

Detta har skett under en relativt kort tid, då den ”amerikanska symbolen” Coca cola förbjöds i Kina 1949 av Maos kommunistparti. det var först 1978 företagets produkter tilläts i Kina igen.

Förra året klargjorde företagets vd Muhtar Kent att över 12 miljarder kronor ska investeras på nya fabriker och marknadsföring i Kina bara de kommande två åren.

Han sade också att det finns en enorm potential i Kina, då genomsnittskinesen bara konsumerar 25 produkter från Coca cola varje år, jämfört med 500 i USA.

Enligt tidigare uppgifter från kinesisk media kan myndigheterna godkänna en ”international board” i Shanghai i slutet av juni, och den första utländska introduktionen skulle kunna ske redan i oktober i år.

Storbritanniens största bank flyttar till Hongkong?

Publicerat den 6 mars 2011 kl. 14:46

The Telegraph avslöjar i dag att HSBC planerar flytta sitt huvudkontor från London till Hongkong.

”Det är mer sannolikt att flytten blir av än att den uteblir”, ska banken ha sagt till flera nyckelinvesterare.

Anledningen ska vara de höga skatter och avgifter som råder i Storbritannien efter den nya regeringens åtgärder för att få ordning på ekonomin. HSBC ska ha betalat cirka 13 miljarder kronor i brittisk skatt under 2010. Bankens driftskostnader har ökat med nästan 10 procent sedan 2009.

The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited är en av världens största banker, med cirka 100 miljoner kunder världen över och över 8 000 kontor i 91 länder.

Det är också det största företaget registrerat på London Stock Exchange, och arbetsgivare åt 52 000 personer i Storbritannien.

Storbritannien större banker utstår världens tuffaste kapitalkrav enligt The Telegraph. HSBC ska ha förklarat för aktieägare att de betydligt mildare reglerna i skatteparadiset Hongkong innebär mindre utgifter och högre vinster.

En flytt till Hongkong skulle kunna innebära en omedelbar värdeökning av aktierna på omkring 30 procent.

HSBC grundades i Hongkong 1885, men flyttade sitt huvudkontor till London 1992. Var tredje år utvärderar banken sin hemvist, och har denna gång alltså höjt ett varningens finger för att en flytt till Hongkong kan bli realitet.

”London är idealt som globalt finanscentrum och vi är tydliga med att vi vill fortsätta vara baserade här. Men vi får också ofta frågor från investerare angående kostnaden att ha högkvarteret i Storbritannien, och det står klart att Londons konkurrenskraft måste stärkas”, sade en talman för banken enligt The Telegraph.

En annan källa ska ha sagt att investerare ”är väldigt besvikna” på att bankens kostnader stiger med varje årsredovisning.

BBC skriver att banken tillbakavisar uppgifterna, sedan de nu offentliggjorts.