Tagg: inkomstförsäkring

Enkelt att se om sitt eget hus

Publicerat den 15 mars 2012 kl. 15:28

Det debatteras vilt om bolånetaket haft önskad effekt eller inte. Jag tycker att det är intressant att ställa framgång eller misslyckande (beroende på vem man frågar) i perspektiv till vilka farhågor som uttrycktes när förslaget lades fram. Dramatiska prisfall på bostäder på 25-30 procent och en kraftig ökning av blancolån var några konsekvenser som hotade.

Dessutom menade fastighetsmäklarna att priset på ettor skulle sjunka kraftigt eftersom förstagångsköparna skulle stängas ute. Och på tal om förstagångsköparna, men ur ett mer mänskligt perspektiv, så skulle de bli boende kvar hemma eftersom de inte skulle kunna ta sig in på bostadsmarknaden.  

Lyckligtvis ser inte detta ut att ha blivit verklighet i någon större utsträckning.

Nu diskuteras det istället om bolånetaket verkligen haft en tillräckligt stor effekt på svenska folkets skuldsättning och om riskerna sjunkit tillräckligt mycket i det finansiella systemet och för oss som enskilda personer. Jag tror att det är ett riktigt beslut att genomföra regleringar i en lagom takt. Särskilt regleringar som kan få så ett stort genomslag på bostadspriser och människors vardag. Stora förändringar riskerar att få stora effekter och då tycker jag att det är bättre att justera eller komplettera de regler som finns, när man sett om och hur de fungerar.

Finansinspektionens rapport som släpptes i tisdags visar att av de nya låntagare som lånar mer än 85 procent amorterar 98 av 100 personer. Bankerna räknar i genomsnitt med att den som får ett bolån ska klara av att betala en ränta på 7,7 procent. Det är ändå en ganska god marginal sett till dagens räntenivåer. Blancoutlåningen har ökat något senaste året, men andelen som går att koppla till bostäder är liten. I längden är den här utvecklingen kanske inte tillräcklig men ändå ett steg i rätt riktning för systemet såväl som för oss. Du och jag gynnas också av inte drabbas lika snabbt vid eventuell arbetslöshet, stigande räntor eller om priset på vår bostad sjunker.

Men det går att lära sig fler saker än så om man läser hela rapporten. En person som får betalningsproblem kan till exempel oftast få hjälp genom att bara vända sig till sin bank och fråga. Det går att få uppskov med amorteringar och i vissa fall även räntor. Det går att teckna en kreditförsäkring som gör att lånet helt eller delvis blir löst av banken vid dödsfall, vilket är särskilt viktigt för den som bor tillsammans med någon och har familj. Ett par banker erbjuder också en försäkring som täcker en del av lånekostnaden vid sjukdom eller arbetslöshet, men bara 1,5 procent av alla låntagare har en sådan idag.

Kort sagt – det är rätt enkelt att se om sitt eget hus. Gå med i A-kassan, teckna en inkomstförsäkring om du har hög lön och höga utgifter, och se för all del till att du har en kreditförsäkring som löser lånen och skyddar din familj om det värsta skulle hända. Det är inget att vänta på. Gör det nu!