Tagg: medborgare

Barroso: krisen inte EUs fel

Publicerat den 24 april 2012 kl. 15:46

EU-kommissionens ordförande verkade provocerad av vanliga medborgares kritiska frågor om eurokrisen under ett möte i Bryssel idag. Barroso slog näven i bordet och skyllde de ekonomiska problemen på oansvariga nationella regeringar.

– Krisen är inte EUs fel. EU är en del av lösningen, menade han.

Den europeiska ombudsmannen, som tar emot klagomål från vanliga européer som är missnöjda med EU och dess institutioner, anordnade idag ett möte i Bryssel. Medborgarna, alltså vanligt folk, skulle få ställa frågor till Kommissionens ordförande José Manuel Barroso, antingen direkt på plats eller via Twitter. Flera av dem undrade varför det är just de, de vanliga människorna, som får betala för en kris som inte orsakats av dem utan av banker och marknaden.

Barroso tycker att EU får oförtjänt mycket kritik för krisen och han verkade faktiskt upprörd av dessa kritiska frågor. Han blev exalterad, fick ett mer skestikulerande kroppsspråk, pratade fortare och än mer nasalt än vanligt när han förklarade att man minsann inte kunde skylla eurokrisen på EU. EU vill ju bara hjälpa till att lösa problemen.

– Vi är i den här krisen idag för att oansvariga regeringar accepterade ohållbara skuldnivåer och oansvarigt agerande från finanssektorn, svarade Barroso på mötet.

Han menade att dessa oansvariga regeringar byggt upp skuldberg under flera års tid och att de också i vissa fall har motarbetat de åtgärder som Kommissionen har föreslagit för att komma tillrätta med krisen. Han pekade också på att länder utanför euron och EU, t.ex. Island, också drabbats hårt, vilket tydde på att EU inte är roten till det onda.

Samtidigt, när han ändå var uppe i varv, passade Barroso på att påpeka att de flesta av medborgarna, kanske inte just de som ställt de kritiska frågorna, utan de andra faktiskt har mer förtroende för EU än sina nationella regeringar. Han preciserade inte var han fick den uppgiften ifrån. Kanske var det den senaste eurobarometern som visserligen ger honom rätt i sak men som samtidigt visar att alla förtroendekurvor lutar neråt för EU och dess institutioner.

Visst har flera regeringar agerat oansvarigt liksom många aktörer på marknaden. Och de bär så klart en stor del av ansvaret. Men samtidigt går det inte att blunda för att EMU och hur det systemet är uppbyggt bidragit och kanske rent av uppmuntrat till oansvarigt ekonomiskt agerande.

Det fanns en stabilitets-, och tillväxtpakt som skulle förhindra att euroländerna fick för stora skulder och underskott. Kommissionen valde dock inte att agera handfast och ge böter utan såg mellan fingrarna när land efter land bröt mot de regler man kommit överens om. Samtidigt tilläts länder som Grekland gå med i eurosamarbetet trots att de i sanningens namn inte var redo att dela en gemensam valuta med allt vad de innebar. Europaketet innehöll inte bara nya mynt och sedlar. Med på köpet fick flera länder också ett bättre kreditbetyg och en mycket lägre ränta. Länder som Grekland och Portugal hade tidigare fått betala dyrt för att låna pengar, nu var det plötsligt mycket billigare med ett lika bra kreditbetyg som Tyskland, något de inte kunde hantera. När de senare inte heller kunde devalvera sig ur problemen som de gjort historiskt, eftersom de är med i euron, gick det riktigt illa.

Kunde EU och Kommissionen agerat annorlunda? Definitivt. Att därför helt skylla ifrån sig och säga att EU inte har något med krisen och dess orsak att göra, det är fel.