Tagg: Project Management

Blogg

Management á la Mount Everest

Publicerat den 22 juli 2011 kl. 10:25

Är du lika intresserad som jag av ledarskap/managementfrågor och funderar över hur grupper fungerar i tillfälliga organisationer? I sådana fall kan jag tipsa om den intressanta artikeln, ”Groupthink in temporary organizations” publicerad i International Journal of Managing Projects in Business av forskaren Markus Hällgren från Handelshögskolan i Umeå.

Den aktuella studien behandlar gruppdynamik och vad som kan ha orsakat att en grupp på nio personer tragiskt omkom under en bergsklättring på Mount Everest.
Studien i korthet: I likhet med vardagliga affärsprojekt så innebar den tillfälliga organisationen uppe på Mount Everest att det fanns en begränsning av tid, kostnad och omfattning. Enligt författaren så bidrog de här faktorerna och sammanhanget till att skapa ett negativt grupptänkande bland klättrarna. Rent konkret så innebär det att man som grupp inte kritiskt utvärderar olika handlingsalternativ när man ställs inför en utmaning, i det här fallet att välja tidpunkt att vända tillbaka.

Hur kan vi då lära av den här studien? Jag tror att det är viktigt att alltid kunna stanna upp och kritiskt granska situationer som vi ställs inför. Även om de flesta projekt inte har lika kritiska inslag som expeditionen på Mount Everest hade, så riskerar vi att ta felaktiga strategiska beslut som i längden kan få negativa följder. Under pressande omständigheter kan det vara svårt för projektgrupper att se alla möjligheter som finns till hands. Finns det alternativa sätt att lösa ett visst problem på? Hur formulerar vi problemet? Kanske finns lösningen i själva problemformuleringen?

Vilket är ditt Everest?

/Anton