”The survival of the fibbest”

Publicerat den 17 oktober 2011 kl. 07:36

”Survival of the fittest” fungerar tyvärr inte längre. Forskare är förbluffade över hur snabbt det har gått att glömma Darwin. Ingen person eller grupp har tagit på sig ansvaret för den nya överlevnadsteorin, ”The survival of the fibbest” (fib är en nödlögn). Detta om forskarna är en fabel men teorin ser ut att frodas i den ekonomiska världen.

Vi tar ett dagsfärskt fall på hur den nya teorin fungerar och uttrycker sig: Dagens kris bär namnet skuldkris. Ta exemplet Grekland, Grekland kan inte låna pengar, det är en skuld kris. Det är den nya teorin i praktiken. Problemformulering är klar.

Under våra mor- och farföräldrars tid skulle man aldrig formulerat problemet på det viset. De hade ett mål i livet och det var att betala av sina skulder. De var fokuserade på att ha ett som vi kallar positivt kassaflöde.

Det gjorde det förståeligt och möjligt för dem att ta saken i egna händer. De trodde på gamle Häradshövding Wallenbergs devis ”att det inte är de stora inkomsterna utan de små och anpassade utgifterna som var viktigast för att överleva”.

Om man ägde ett hus var det bara ett taxeringsvärde och en utgift, inte pengar på banken som kunde spenderas. På något sätt hade man kontroll över sin egen överlevnad. Är jag stark (fit på engelska) nog för att överleva eller vad kan jag göra för att bli det? Det var ”Survival of the fittest”.

”Survival of the fibbest” är att det kommer att ordna sig om du lånar mer pengar och konsumerar upp det, det är en fib. Följer vi den nya teorin läggs hela vår framtid i någon annans händer genom vårt livslånga beroende av skuld.

Skuld kan ingen generera på eget initiativ.

Positivt kassaflöde kan alla generera på eget initiativ.

Oh, vad jag saknar ”The survival of the fittest”.

Ulf Egestrand

  • Lars-Peter Roos

    Roligt att läsa din blogg…..ja man undrar – vad är det för fel på sunt förnuft. Man undrar om det tänket som våra föräldrar har/hade någonsin kommer tillbaka.