Moraliskt förfall

Publicerat den 28 november 2011 kl. 00:16

Anglosaxiskt ekonomiskt synsätt eller tyskt ekonomiskt synsätt, är det någon skillnad? Enligt en engelsk tidning har tyska ekonomer fyra grundtankar som skapar just detta. Dessa var:

Misstro till politikens omdöme och förmåga, tonvikt på långsiktighet, djupt förankrad rädsla för inflation och en besatthet av moralisk risk.

Om vi börjar med misstro till politikens omdöme och förmåga: Euron är en valuta utan förankring i en politisk vilja och saknar därför politisk styrning. Bland annat har länder som misskött sig inte bestraffats även om det finns regler för det. De tyska ekonomerna ser ut att ha en poäng där.

Tonvikt på långsiktighet: Bry er inte om framtiden håll dig till nuet. Svårt att se hur det skulle vara bra för våra barn, nästa generation eller din pension. De tyska ekonomerna ser ut att ha en poäng där.

Djupt förankrad rädsla för inflation: Inflation är som otrohet fast mot pengars värde. Du får reda på att din partner har varit otrogen. Något du trodde hade ett värde ena dagen är borta nästa dag. Skulle du våga testa gränsen? De tyska ekonomerna ser ut att ha en poäng där.

En besatthet av moralisk risk: Tycker du att din partner får göra vad han eller hon vill utan att det får några konsekvenser? De tyska ekonomerna ser ut att ha en poäng där.

Jag anser mig vara anglofil men vill vi ha moraliskt förfall? / Ulf Egestrand