Jojje Olsson

Journalist och författare bosatt i Peking sedan 2007. Har skrivit ett par hundra artiklar från Kina för över 80 svenska tidningar och magasin. Följer slaviskt det kinesiska nyhetsflödet och jobbar just nu på sin tredje bok om Kina. Pratar flytande kinesiska och tog sin magisterexamen i Journalistik vid University of Hong Kong.
Jojje Olsson

Money talks då Kinas president besöker USA

Publicerat den 4 oktober 2015 kl. 14:26

I början av denna vecka avslutade Kinas president Xi Jinping sitt första och sex dagar långa statsbesök i USA. Besöket ägde rum vid en tidpunkt då relationen mellan de två supermakterna är sämre än någonsin sedan efterdyningarna av massakern vid Himmelska fridens torg.

Sedan Xi blev president vid början av 2013 har spänningarna ökat mellan Kina och USA ökat särskilt vad gäller cybersäkerhet, mänskliga rättigheter och territoriella konflikter i Sydkinesiska havet.

Men vem bryr sig väl om sådana petitesser när pengar och profit står på spel? I alla fall inte USA:s största företagsledare, som villigt ställde upp sig för fototillfällen med Xi Jinping då han vid början av resan besökte Microsofts campus vid Redmond i delstaten Washington.

Fototillfället ägde rum efter en konferens om internet, där Xi bland annat försökte stävja amerikanska teknikföretags växande oro för att kinesiska aktörer ska stjäla deras intellektuella rättigheter.

Det var till en början inte känt vilka som skulle närvara vid fototillfället efter. Microsoft hade inte velat ge en gästlista, och uppslutningen på konferensen var inte särskilt imponerande i form av deltagande höga chefer. Men så plötsligt, skriver New York Times, anlände hela toppskiktet av USA:s företagsledare inom tekniksektorn:

Suddenly, the chief executives of America’s top 10 technology companies – market value about $2.5 trillion – accompanied by the heads of more than a dozen Chinese tech companies, arrived. They lined up in three rows.

These executives are not accustomed to being beckoned – they turn down invitations to business summits, the World Economic Forum and more. But Mr. Xi beckoned, and they came.

The allure of being in Mr. Xi’s orbit was clearly too tantalizing for the executives to miss.

After they arrived, the executives cooled their heels for more than 10 minutes, waiting for Mr. Xi to finish his tour of Microsoft.

It was hard to imagine these execs waiting idly for 10 minutes anywhere else.

Närvarande fanns de högsta cheferna från bland annat Apple, IBM och Alibaba. Innan fotot så talade Xi Jinping även som hastigast med Mark Zuckerberg, vars Facebook fortfarande är blockerat i Kina.

Zuckerberg – vars fru har kinesiskt ursprung – böjde på huvudet, log och talade på kinesiska med Xi. Han passade också på att fråga om Xi kunde komma med förslag på ett namn till hans ännu ofödda barn; presidenten avböjde dock med motiveringen att det var ett ”för stort ansvar”.

Efter fotot så talade Xi Jinping i sex minuter och lämnade sedan platsen. Enligt New York Times utgjorde detta det kanske viktigaste ögonblicket på hela resan – ett foto med Xi Jinping och tjänstemän från Kinas censurmyndighet, omgärdade av tiotals leende chefer från USA:s teknikföretag. Inga besvärliga frågor, inga som hest missnöjesyttringar.

Xi Jinping spenderade ett par dagar på USA:s västkust med att sprida kinesiska pengar omkring sig. Bland annat beställde han 300 flygplan i samband med ett besök vid Boeings huvudkontor i Seattle. Kostnad: cirka 300 miljarder kronor.

Nästa stopp var huvudstaden Washington där Xi första dagen höll ett tre timmar långt informellt möte med sin motpart Barack Obama, och dagen därpå välkomnades med all tänkbar pompa och ståt inklusive 21 kanonsaluter vid vita huset. Förutom Obama åt Xi även lunch med vicepresident Joe Biden och utrikesminister John Kerry.

Även i möten med landets översta ledarskikt lyckades Xi Jinping undvika eller vifta bort begärliga frågor. Vad gäller Sydkinesiska havet så nöjde sig Xi med att ljuga om att det inte alls pågår någon kinesisk militär upprustning i dessa vatten, och fortsatte sedan genom att återupprepa och försvara Kinas territoriella krav i området.

Vad gäller cybersäkerhet och den allt vanligare stölden av intellektuella rättigheter, så diskuterades denna fråga mer uttömmande mellan de båda parterna. The Diplomat återger vad de kom överens om:

The two sides also agreed to expand their cooperation on the investigation of cyber crimes, which Obama called “significant progress.” According to the White House, both sides agreed to cooperate “with requests to investigate cybercrimes, collect electronic evidence, and mitigate malicious cyber activity emanating from their territory,” and provide updates on those investigations.

There was no full-blown cyber arms deal, a possibility raised by media reports ahead of the summit, but the White House said both the U.S. and China “welcome the July 2015 report of the UN Group of Governmental Experts in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International security,” which laid out some principles for cyber norms.

Liksom tidigare är man alltså på pappret överens om att samarbeta, men det återstår att se vilka förändringar som kommer ske rent praktiskt. Det hela försvåras givetvis av att Xi Jinping upprepade gånger sagt att Kina inte gjort sig skyldiga till några omfattande eller regelbundna cyberattacker.

Xi avslutade sedan sin resa i New York där han bland annat talade inför FN:s generalförsamling. Också här var han frikostig med plånboken och lovade att donera över åtta miljarder kronor till FN i form av en särskild ”freds- och utvecklingsfond”.

Vid sidan av detta sade presidenten att Kina skulle grunda en permanent fredsstyrka på 8 000 man och dessutom utbilda 5 000 soldater från andra länder till dessa fredsstyrkor under de kommande fem åren. Särskilt stort var intresset för Afrika, dit Kina ska skicka en helikopterbataljon för fredsuppdrag och dessutom bistå med över 800 miljoner kronor för att skapa en insatsstyrka för krissituationer.

Detta hänger givetvis samman med Kinas ökade investeringar på den afrikanska kontinenten. Exempelvis är man den den största utländska investeraren i oljefält i Sydsudan, och redan i april i år skickade Kina en bataljon på 700 soldater till landet vilket också var de första kinesiska soldaterna någonsin i utlandet under FN:s flagg.

Med anledning av att antalet nu ska mer än tiodubblas, då skriver The Economist en artikel om hur Kina genom sin plånbok spelar en allt större roll i FN medan många västländer tvingas dra tillbaka sina bidrag och ansvarsområden i ekonomiskt kärva tider.

Sammanlagt lovade Xi denna gång ekonomisk hjälp på närmare 70 miljarder kronor till olika projekt och initiativ inom ramen för FN:s verksamhet. Bland annat höll han i ett särskilt möte angående kvinnors rättigheter, och skänkte nästan 100 miljoner kronor för att förbättra dessa globalt.

Här stötte dock Xi Jinping på patrull eftersom flera feminister det senaste året har frihetsberövats i Kina, då de genom olika slags kampanjer försökt påvisa kinesiska kvinnors ofta utsatta situation.

Den mest pinsamma och uppmärksammade arresteringen ägde rum i mars i år – just innan den internationella kvinnodagen – då fem feminister arresterades och hölls inspärrade i upp till över en månad för att de planerat dela ut informationsblad om sexuella trakasserier i kollektivtrafiken.

Bland annat Hillary Clinton twittrade om det ”skamlösa” i att Xi Jinping i FN talar sig varm om kvinnors rättigheter, men på hemmaplan förtrycker exakt precis detsamma. (De fem kvinnor som arresterades i mars sitter fortfarande i husarrest eller lever under hård bevakning.)

Liksom all annan kritik så borstade Xi Jinping bort detta genom att låta en talesman ifrågasätta huruvida Hillary Clinton kan tala för kinesiska kvinnor (”låt kinesiska kvinnor själva bedöma..”), varpå Clinton sedan jämfördes med Donald Trump i kinesisk media.

Sammantaget är Xi säkerligen riktigt nöjd med sin resa till USA. Tack vare sin plånbok kunde han – utan några större obekvämligheter, eftergifter eller konkreta löften – inför hemmapubliken framstå som en stor och inflytelserik ledare i FN. Innan det hade han också fått ett mer än värdigt mottagande i vita huset, samt charmat USA:s högsta företagsledare inom tekniksektorn. (Bilden på Xi och de leende cheferna har spridits flitigt av Kinas statliga medier.)

Just som The Diplomat påpekar, så ledde Xi Jinpings sex dagar i USA till nästan ingenting konkret över huvudtaget:

The two presidents both stressed that the U.S.-China relationship is doing just fine, thank you. Obama began his prepared remarks by declaring that “our cooperation is delivering results”; Xi said that China considers developing a “new type major country relationship” with the United States to be “a priority in China’s foreign policy.”

That’s nothing we haven’t heard before from the two leaders. The question now is how the relationship progresses now that the big summit is over. Without the intense pressure to keep ties steady and ensure a successful visit for Xi, where will the relationship go now?

Klimatfrågan utgör ett litet men viktigt undantag, där vissa framsteg faktiskt gjordes. Men det kommer jag skriva mer om lite närmare den kommande klimatkonferensen i Paris.

Storbritanniens finansministers fjäsk för Kina väcker ilska

Publicerat den 25 september 2015 kl. 15:10

Under veckan har Storbritanniens finansminister George Osborne spenderat fem dagar i Kina, och satsat otroligt hårt på att öka handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna.

Arbetet hat gett resultat – Osborne kunde i veckan presentera inte mindre än 53 nya avtal, varav det mest uppmärksammade rörde konstruktionen av en ny kärnkraftreaktor vid Hinkey point. Det är ett statligt kinesiskt kärnkraftföretag som – tillsammans med ett franskt – ska bygga den nya reaktorn till en kostnad av drygt 350 miljarder kronor.

I samband med att detta offentliggjordes så välkomnade Osborne framtida kinesiska investeringar i brittisk kärnkraft, särskilt i en ny planerad reaktor vid Essex. De båda länderna ska även starta ett gemensamt forskningscenter för kärnkraft i Storbritannien vilket kostar 640 miljoner kronor att etablera.

Vidare kommer kinesiska banker nu kunna utfärda obligationer i Kinas valuta yuan i London, vilket blir den första staden utanför Kina där detta är möjligt. Osborne talade även varmt om att de båda ländernas finansinstitutioner bör komma närmare varandra, och sade även att en integrering av börsindexen i London och Shanghai vore något som båda parter tjänar på i det långa loppet.

Avtalen innehåller också incitament för kinesiska företag att investera i Storbritannien – främst i de ekonomiskt eftersatt norra delarna – samt ett utökat ekonomiskt utbyte mellan länderna. Osborne uppmuntrade också statliga företag i Kina att bjuda på kontraktet om den planerade sträckan för höghastighetståg norrut från London, till ett värde av 150 miljarder kronor.

Superlativen som kommit ur finansministerns mun under veckans gång har inte vetat något slut. Osborne sade bland annat att Storbritannien vill bli ”Kinas främsta partner i väst” och att de båda länderna ska ”dela ett gyllene årtionde” tillsammans. Vidare sade han att Kina och Storbritannien ska ”hålla tillsammans i vått och torrt”, och talade bildligt om att ”bygga en bro” mellan Kina och London.

Vad gäller de kinesiska bankernas möjligheter att nu utfärda yuan-obilgationer i London, uttryckte Osborne ”starkt stöd för Kinas ambition att öka den internationella användningen av yuan”, samt att Storbritannien ska bli ”en naturlig västerländsk hubb för handel med yuan”. Obligationerna ska ”cementera Londons position som Kinas bro till finansmarknaderna i väst”.

I ett försök att ytterligare visa välvilja inför de kinesiska ledarna sade Osborne till och med att Storbritannien och Kina är ”två nationer vars kulturer har gjort mer för att forma omvärlden än nästan alla andra länder”.

Det råder alltså inga tvivel om att Storbritanniens regering vill närma sig Kina – inte minst på det ekonomiska planet. Men finansministerns ogenerade hyllningar till och vurmande för Kina har resulterat i omfattande kritik, inte minst på hemmaplan. Kritiken rör såväl Osbornes metoderna som samarbetets omfattning.

En ilsken ledare i The Guardian konstaterar att Osborne beter sig som Bambi i Kina; storögd och ute på hal is, ovetande om farorna i den omgärdande skogen. Ledarna menar jämför sedan de nya avtalen med prostitution, där Storbritannien ger upp såväl ekonomiska som säkerhetsmässiga intressen till ett land vars värderingar står stick i stäv med den brittiska öppenheten.

Vad gäller kärnkraftverket så ska Storbritannien själva bidra med drygt 25 miljarder kronor, trots att det blir Kina som kommer driva kärnkraftreaktorn efter att byggnationen avslutats. The Guardian kommenterar angående sundheten i detta:

Chinese state-owned companies are a byword, not least in China, for inefficiency, loss-making and politicisation of decision-making. The party has wrestled for a generation with the reality that these companies, designed by Mao to embody the communist dream of uniting economic and social obligations, abolishing worker exploitation and spearheading modernisation, are sclerotic economic duds.

The state-owned nuclear power companies are at its heart. Last week, Transparency International declared that China’s companies were the least transparent of any it surveyed. The Chinese nuclear industry is a black box unpenetrated by independent Chinese scrutiny, let alone foreigners.

Många är de tidningar och politiker som i veckan frågat sig hur klokt det egentligen är att bjuda in en enpartistat att ansvara för en stor del av den brittiska energiinfrastrukturen? Kontrasten är slående mot USA: Medan amerikanarna jobbar övertid med att hålla Kina ute från sin kärnkraftsektor genom ökad säkerhet mot cyberspionage, så bjuder britterna i kontrast in kineserna att bygga och driva en reaktor på brittisk mark.

Man hjälper också kineserna att exportera mer kärnkraft. Trots Kinas uttalade försök av denna export, så har man hittills endast lyckas sälja kärnkraftreaktorer till Pakistan och Rumänien. Då kineserna nu kan ha med en reaktor på brittisk mark i sin marknadsföring så ökar sannolikheten att fler länder kommer acceptera import av kärnkraft från Kina.

Samarbetet kommer också utökas inom andra högteknologiska områden, vilket ökar risken för kinesiska cyberintrång, särskilt som brittiska företagsledare då de reser till Kina i dag råds använda en ny laptop på sin resa för att hindra stöld av viktigt material.

Vidare så särbehandlas de kinesiska bankerna på så vis att de inte behöver backa upp sin verksamhet i Storbritannien med eget kapital, som alla andra utländska banker måste göra. Detta undantag infördes för att Osborne vill säkerställa London som ett centrum för kinesisk finansverksamhet i väst, men kritik kommer också för att särbehandlingen liknar ren desperation.

Frågetecken har också väckts över hur säkert det är att satsa så mycket på ett kort genom att utöka samarbetet med Kina till den grad som Osborne förespråkar. Viss ekonomisk oro råder i Kina som under sommaren brottats med börskrasch, sjunkande tillväxt och svag statistik för såväl industriproduktion som handel.

Men förutom tveksamheten för själva avtalen och för Kinas ekonomiska situation väcks också kritik för det rent moraliska i Osborne och premiärminister David Camerons odelat positiva approach mot Kina. Kommer Storbritanniens liberala image få sig en törn av det utökade samarbetet med Kina, eller visar regeringens vurmande för kommuniststaten att Storbritannien redan tappat värderingar som demokrati och humanism?

Av de artiklar jag läst i brittisk press så är det framför allt två stycken som tar upp denna frågeställning på ett särskilt oroande vis. Den första har rubriken ”George Osborne’s flirtation with China is a high-stakes gamble for liberal Britain” och publicerades i veckan i The Guardian.

Där citeras Osborne i sitt tal i Shanghai som hastigast göra en referens till Storbritannien som en demokrati, men att statsskicken är en ”kulturell skillnad mellan vänner” som ska behandlas med ”ömsesidig respekt”. Är det auktoritära Kina en pålitlig eller moralisk försvarbar partner samt intressent i brittiska företag? Detta, menar The Guardian, diskuteras knappt, samtidigt som Kinas investeringar knappast sker av ren välvilja.

Det är också troligt att Osborne kommer bli partiledare och premiärminister kandidat i Storbritannien år 2020, och därför är det troligt att han vill stärka sin legitimitet genom att säkra kinesiska investeringar till varje pris.

Den andra artikeln är från The Spectator och har den dramatiska rubriken ”Cameron and Osborne’s epic kowtow to China”. (Kowtow är ett ord för den bugning som i gamla tider var obligatorisk att göra inför Kinas kejsare.) Där beskrivs Storbritanniens ”nya utrikespolitik” som nästan enbart fokuserar på handel och ekonomisk vinst:

How things have changed. Now China is far richer and Britain is anxious, sometimes embarrassingly so, to have a slice of that new wealth. From the start of his premiership, David Cameron has been explicit about this. ‘I want to refresh British foreign policy to make it much more focused on the commercial,’ he said. ‘I want to be much more focused on winning orders for British business overseas.’ Diplomats received new orders: promote the interest of businesses, help the recovery. Britain had a new message for the rest of the world: we want your money.

Vidare kallas George Osbornes resa i Kina för ”ett världsrekordförsök för längsta kowtow i diplomatins historia”, samt att kineserna sällan må ha sett maken av liknande fjäsk.

Detta är en stor kontrast mot för bara tre år sedan, då premiärminister David Cameron träffade Dalai Lama. I flera årtionden har brittiska premiärministrar, från John Major till Tony Blair, tagit emot Dalai Lama vid regeringskontoren på 10 Downing Street och sedan med ro och rak rygg även tagit emot kritiken från Kina efter varje möte.

Med Cameron var mötet annorlunda; det skedde i St Paul’s Cathedral snarare än vid Downing Street, vilket enligt Camerons rådgivare skulle minimera den kinesiska irritationen. Men Kinas reaktion blev ändå stark; kineserna ställde in en resa för höga politiker till Storbritannien och sade åt Cameron att ”sluta stödja separatistiska krav på tibetansk självständighet”.

En kort tid efter incidenten blev Xi Jinping Kinas president och Kinas position vad gäller Dalai Lama hårdnade ytterligare. Xi Jinping besökte flera länder under sin inledande tid vid makten, och ännu fler ledare kom till Peking för att besöka den nya presidenten. Men Xi åkte inte till Storbritannien, och Cameron var heller inte välkommen i Peking.

Detta fram till en uppgörelse mellan de båda länderna, som fick David Cameron att offentligöra att han ”inte hade några planer på att träffa Dalai Lama igen”. Efter detta fick Cameron och Osborne tillgång till Kina, och för att försäkra att man är en trogen partner som inte vill hamna i frysboxen är man alltså noga med fjäsk signalpolitik.

The Spectator drar också en jämförelse med USA, där Kinas president Xi Jinping nu är på statsbesök och kommer få obekväma frågor om allt från mänskliga rättigheter till cyberspionage. (Barack Obama har också flera gånger träffat Dalai Lama i vita huset.)

Nästa månad kommer Xi göra ett statsbesök även i Storbritannien, och The Spectator spår syrligt att Kinas president då snarare kommer mottagas med det inställsamma fjäsk som han är van vid på hemmaplan: ”Allt han behöver göra är att skriva några checkar, lösa ut de av Osbornes projekt som upplever ekonomiska problem – och sedan bara förundras över hur billigt britterna säljer sig själv”.

Dalai Lama kommenterade också i veckan Osbornes besök till Kina på följande vis: ”Pengar, pengar, pengar. Det är vad det handlar om. Men vart är moralen?”

Detta är en allvarlig balansgång som vi måste tänka på själva. På senare tid har stor avsky riktats mot Ungern för att de inte vill ta emot nog med flyktingar; på bokmässan i Göteborg i dag var protesterna mot den ungerska regeringen så hårda att flera representanter för densamma ställde sig upp och lämnade mässan i fråga. Också Ryssland har utsatts för allehanda ekonomiska sanktioner sedan förtrycket där har ökat och en väpnad konflikt inletts i östra Ukraina.

Men Kina är ett land som gör sig skyldigt till mycket, mycket större övergrepp än Ungern och Ryssland tillsammans. Ändå finns ingen debatt över den moraliska aspekten i att exempelvis låta ett statligt kinesiskt företag bygga snabbtåg i Sverige, eller ens då svenska företag säljer övervakningskameror till regimen. Och som jag skrev på Finansliv tidigare denna månad då näringsminister Mikael Damberg besökte Peking, så är det väldigt sällan som svenska politiker tar upp obekväma frågor angående mänskliga rättigheter i Kina.

I takt med att Kinas ekonomiska och politiska roll i omvärlden ökar, och statliga kinesiska företag i allt större utsträckning kommer försöka exportera såväl kärnkraft som snabbtåg och annan teknik, så är det dags även för oss att välja sida. Ska vi bara ta hänsyn till eventuella ekonomiska fördelar likt Storbritanniens nya regering – eller ska vi vara rakryggade nog att som amerikanerna våga ta upp de övergrepp som en världens mest brutala regimer regelbundet gör sig skyldig till?

Uppdatering: Just efter att jag skrivit färdigt detta inlägg kom jag över en artikel från BBC, som påpekar att statlig kinesisk media berömt George Osborne för att vara ”den första västerländska tjänstemännen” som under de senaste åren ”inte har pratat om mänskliga rättigheter” på sin resa i Kina!

Kina vill bygga snabbtåg i Sverige, redan skrivit kontrakt i USA

Publicerat den 20 september 2015 kl. 19:40

Som bekant lade China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) i slutet av augusti ett bud på att bygga snabbtåg i Sverige. Offerten låg 25 miljarder kronor lägre än Trafikverkets kostnadsberäkning på 170 miljarder kronor som totalkostnad för det nät av snabbtåg som planeras i Sverige.

Vidare sade CRRC att de kan bygga snabbtåget på halva tiden. Detta ska ske genom att järnvägen byggs på broar fem meter över marken, vilket gör byggnationen såväl snabbare som billigare jämfört med konstruktion på marknivå.

Bland annat Karin Svensson-Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott, var positiv till anbudet och sade: ”Det är väldigt intressant för oss. Vi får ju granska deras påstående, men vi ser ju att de själva bygger sina egna järnvägar i sitt eget land och i andra länder med hög hastighet”.

Det finns också många skeptiker till snabbtåg från Kina. Dessa fick sig dock en knäpp på nosen då det tidigare i veckan offentliggjordes att CRRC ska vara med och bygga en 370 kilometer lång tågsträcka mellan Los Angeles och Las Vegas, som diskuterats i flera årtionden.

En samling kinesiska företag med CRRC i spetsen har startat ett samriskföretag med amerikanska XpressWest, som sedan flera år tillbaka har rätten till sträckan Los Angeles-Las Vegas men inte hittat någon finansiering vare sig från myndigheter eller privata investerare.

Kineserna ska nu bistå med ett startkapital på över 800 miljoner kronor, och bygget kan komma att påbörjas redan september 2016.

Enligt en analytiker i Hongkong som Reuters talar med så är projektet värt över 40 miljarder kronor. Han menade vidare att CRRC förmodligen inte kommer göra någon större vinst på projektet – risken finns att de förlorar pengar – men bygget är ändå viktigt för företagets framtida exportambitioner:

”If this opens up the U.S. market for them, opportunities for future expansion will increase. And if (their technology) is used in the United States, it will be easier for them to sell to other countries,” he said.

CRRC är världens största tågföretag räknat i inkomster. Men då Kina redan byggt otroliga 17 000 kilometer snabbtåg på mindre än tio år så börjar hemmamarknaden bli mättad.

Av företaget inkomster på över 100 miljarder kronor för första halvåret 2015 kom bara 12 procent från kontrakt i utlandet. CRRC planerar att öka den andelen till 30 procent inom fem år.

Därför sade en av de högsta cheferna inom Kinas järnvägssektor i samband med affären att projektet utgör en milstolpe vad gäller investeringar utomlands för Kinas tågbolag, samt att det ska tjäna som förebild för ”ytterligare internationellt samarbete”.

I måndags denna vecka – alltså just innan affären blev klar – så sade även CRRC:s vice chefekonom till Reuters att USA är en nyckelmarknad, eftersom landet nästan helt saknar snabbtåg och det befintliga nätet är gammalt samt i behov av uppgradering.

I oktober förra året vann CRRC ett banbrytande kontrakt på att leverera tåg till tunnelbanan i Boston värt över fyra miljarder kronor, men detta blir det första kinesiska snabbtåget i USA.

Företaget är en sammanslagning mellan de tidigare två största statliga tågtillverkarna i Kina som ägde rum i slutet av 2014. En av de största anledningarna till detta var att förenkla utlandsexpansionen, och CRRC är nu världens största tågföretag räknat i inkomster.

Dess triumf utgör ett bakslag för japanska JR Central, som också visat intresse för sträckan Los Angeles-LAs Vegas men nu får nöja sig med att bjuda på själva tågen. På övriga exportmarknaden tävlar CRRC även med bland annat tyska Siemens och franska Alstom.

Medan vissa frågetecken finns kring teknik och säkerhet med de kinesiska tågen så ligger i alla fall CRRC i framkant vad gäller den kanske allra viktigaste faktorn, nämligen priset. Quartz skriver:

Indeed, China’s advantage is that it offers a cheaper alternative than its rivals. Chinese rail costs, on average, between $17-21 million per km (pdf, p.7), compared to non-Chinese companies’ $25-39 million per km, according to World Bank estimates. Last year, CNR won a $567 million bid to build the subway system in Boston, Massachusetts after bidding 50% less than Bombardier.

Lågt pris har visat sig vara ett vinnande koncept. Kina levererar redan tågteknik och reservdelar till flera dussin länder. Vad sedan gäller själva höghastighetsbanorna så har Kina redan kommit överens med Turkiet, Venezuela, Argentina, Ryssland och Saudiarabien om att antingen bygga hela sträckor eller vara med och designa projekten.

Wall Street Journal skrev i somras att Kina också är i diskussion med 28 länder om att bygga snabbtåg, bland annat Brasilien, Thailand och Burma.

Så att Kina vill bygga snabbtåg i Sverige är absolut inget unikt eller ens märkligt. De kommande åren får vi med all säkerhet se en enorm utlandsexpansion från CRRC på japanska och västerländska aktörers bekostnad.

(För den som vill läsa bakgrunden till Kinas otroliga expansion av snabbtåg, så skrev jag i juni 2013 här på Finansliv inlägget ”Världens längsta, snabbaste och dyraste tåg”.)

Alibaba första offret för Kinas vikande ekonomi

Publicerat den 18 september 2015 kl. 21:23

OK då, Alibaba är kanske inte det allra första offret för Kinas vikande ekonomiska tillväxt – men helt klart det allra största!

För ganska precis ett år sedan trädde det kinesiska e-handelsföretagets omtalade börsintroduktion i kraft och följdes av en stadig kursuppgång; under de två första månaderna steg Alibabas aktie med 75 procent.

Men de senaste månaderna har aktien sjunkit lika fort och handlas nu under sitt introduktionspris på 68 dollar, viker innebär cirka 1 000 miljarder kronor i utraderat marknadsvärde. De senaste veckorna har dessutom blankningen av Alibaba ökat markant.

Den största enskilda orsaken till detta är stagnationen av Kinas ekonomiska tillväxt, vilket innebär att utsikterna ser sämre ut för konsumtionen och detaljhandeln än vad många analytiker bedömde innan sommaren.

Exempelvis så varnade Alibaba själva för att transaktionsvolymen på företagets plattformar kommer bli lägre under årets tredje kvartal än vad man själv tidigare trott. De senaste åren har denna tillväxt legat stadig kring 50 procent – men för de två första kvartalen 2015 var ökningen ”bara” 40 respektive 34 procent.

Varningssignalerna har snappats upp av många, och bland annat Forbes sänkte denna vecka sin värdering av Alibaba med anledning av den kinesiska ekonomins utveckling:

Not only is the Chinese e-commerce sector seeing increased competition, but the risks to Chinese economy could compound challenges for Alibaba in the coming years. Though the Chinese economy has grown tremendously in the past, propelled by exports and more recently by investment, it now has to transition towards being more driven by consumption, in order for it to stabilize. This is as consumption contributes for only around 36% of the GDP in China, as compared to 68.5% and 61.1% in the U.S. and Japan respectively (according to data from the World Bank).

Under föregående helg kom dock en särskilt kritisk rapport från det inflytelserika magasinet Barron’s, som prydde sin framsida med en illavarslande rubrik om att Alibabas aktie kan komma att sjunka ytterligare 50 procent i värde.

Också Barron’s pekar på Kinas ekonomiska utveckling, och menar att de höga tillväxttal som Alibaba uppger skiljer sig allt för mycket från kinesisk myndighetsstatistik.

Enligt Alibaba har transaktionsvärdet på företagets plattformar de tre senaste åren ökat med 55 procent årligen, och dess intäkter har ökat med 56 procent. Men enligt analytiker som Barron’s talar med så är dessa siffror osannolika eftersom de är så pass mycket högre än myndigheternas officiella statistik vad gäller tillväxten av detaljhandel, konsumtion eller e-handel.

Alibaba menar också att dess användare i snitt spenderar cirka 10 000 kronor på deras plattformar varje år. Det är 75 procent av vad den genomsnittlige amerikanen spenderar online, och det skriver Barron’s är otroligt med tanke på att den amerikanska konsumtionen är mycket högre och dess e-handeln mycket mer utvecklad.

Vidare uppger Alibaba att de har 367 miljoner användare, vilket nästan är lika mycket som de 374 miljoner kineser som enligt myndigheterna handlar på internet i Kina.

Det rimmar illa med den ökade konkurrensen inom Kinas e-handel som Barron’s lyfter fram, där framför allt Jingdong tar stora marknadsandelar från Alibabas plattformar Tmall och Taobao. Barron’s hänvisar till en undersökning av Financial Times där 44,9 procent av de svarande oftast använder sig av Jingdong, jämfört med 36,3 procent för Tmall och 50,6 procent för Taobao. För bara fyra år sedan var siffrorna 52 procent för Taobao och 28 procent för Jingdong.

Vidare ligger Alibabas P/E-tal på 25. Det är för högt, menar Barron’s, som tycker att värdet borde vara närmare Ebay som har ett P/E på 15. Detta eftersom båda företagen ägnar sig åt en snarlik verksamhet, och Ebay dessutom har mer exponering mot tillväxtmarknader.

Barron’s nämner också en rad andra problem inom företaget, inklusive okloka investeringar som inte syns i balansräkningen, och en ljusskygg ägarstruktur som lämnar mycket i övrigt att önska för aktieägarna.

Det uppmärksammade reportaget fick Alibabas aktie att falla ytterligare över 3 procent under första handelsdagen denna vecka, och irriterade företaget så pass att Alibaba genast gick ut med ett officiellt svar till Barron’s.

Alibaba anser att jämförelsen av P/E-tal med Ebay är missvisande, därför att Ebay inte har någon verksamhet på den dynamiska marknaden i Kina. En mer rättvis jämförelse skulle istället ha varit med andra kinesiska internetföretag som är listade i USA, exempelvis Baidu (P/E 24) eller Tencent (P/E 31).

Vidare understryker företaget att man fortfarande är otvivelaktigt störst vad gäller näthandel i Kina, och att dess plattform Tmall fortfarande omsätter dubbelt så mycket i transaktioner som konkurrenten Jingdong. Dominansen gör också att det inte alls är konstigt att nästan varje kines som handlat på nätet under det senaste året någon gång använt sig av Alibabas tjänster, menar företaget.

Man kritiserar också Barron’s metodik, eftersom det är missvisande att göra en uppskattning av hur mycket varje användare spenderar genom att kolla på storleken på Kinas konsumtion. Alibabas kunder är nämligen långt mer urbana, rikare och tekniskt kunniga än de drygt 900 miljoner som inte använder företagets tjänster.

Trots Barron’s dystra rapport så är det också flera medier som kommit till Alibabas försvar, bland annat Quartz, som skriver: ”Alibaba är inte Kinas ekonomi, Alibaba är ett enstaka företag i Kina”.

Quartz pekar ut faktumet Kinas e-handel kommer fortsätta växa fort även om landets ekonomiska tillväxt stagnerar. Enligt iResearch kommer den kinesiska näthandeln öka med 20 procent om året till 2017, och Alibabas tillväxt sannolikt vara ännu högre än så.

E-handeln är nämligen redan djupt integrerad i den kinesiska ekonomin vilket visas av att den redan i dag utgör 10,7 procent av den totala detaljhandeln i Kina, jämfört med 7 procent i USA.

Quartz noterar visserligen att det under årets första kvartal såldes varor för 94 miljarder dollar på Alibabas plattformar Tmall och Taobao, medan Jingdong låg på blott drygt 14 miljarder dollar.

Med denna statistik som grund menar en analytiker som Quartz intervjuar att Alibaba – trots negativ press och osäker ekonomisk tillväxt i Kina – står på en stadig fundamental grund:

“It’s really about the sentiment right now, the sentiment on China is so negative right now,” said Choi, who has a buy rating on the stock. “E-commerce is one of the very few verticals that is still delivering decent growth in the overall Internet sector.”

De flesta analytiker är också fortsatt positivt inställda till Alibaba; av de 52 som Bloomberg följer så rankar 44 analytiker ”köp” och endast två stycken ”sälj”. Dessutom ska Alibaba påbörja återköp av sin aktie för cirka fyra miljarder dollar för att minska säljtrycket.

Det finns flera läxor att lära av Alibabas utveckling. Till att börja med är det tydligt att Kinas skakiga ekonomiska tillväxt kan komma att drabba många aktier som är beroende av landets ekonomi.

Men det finns även en tendens att bedöma de delar av ekonomin (här näthandel och konsumtion) som går bra, på ett vis som istället överensstämmer med den trista framtidssynen som helhet.

Kinas ekonomi står utan tvekan inför stora utmaningar. Men det finns fortfarande aktörer verksamma inom rätt områden som kan fortsätta slå mynt även om tillväxten avtar något. Därför kommer Alibabas aktie inte sjunka med ytterligare 50 procent.

Kan företag eller myndigheter påverka Kina, Iran och Nordkorea?

Publicerat den 9 september 2015 kl. 17:47

Det har länge funnits en föreställning att om man engagerar sig ekonomiskt med en diktatur så kommer politiska framsteg ”på köpet”.

Detta är en fråga som återigen är högaktuell då företag världen kommer få nya möjligheter att göra affärer i Iran, efter att en överenskommelse nåtts under sommaren gällande landets kärnteknik.

Bland annat Ekonomiekot lördag uppmärksammade detta under föregående helg. Då bjöds Cherif Sayed, ansvarig för Afrika och Mellanöstern på Business Sweden, in till studion tillsammans med Patrik Regnér, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Merparten av programmet handlade om Iran som marknad för svenska företag, med fokus på hur man bör gå till väga för att utnyttja landets stora potential för handel och investeringar.

Fram emot slutet av inslaget ställde dock programledaren frågan om hur man bör se på att göra affärer i Iran vad gäller etik och mänskliga rättigheter.

Cherif Sayed svarade genast att det – med tanke på Irans repressiva klimat – är särskilt viktigt att man börja engagera sig med landet:

Det är ännu viktigare att vi där är på plats. Vi öppnar dörrar och lämnar inte några länder utanför. Jag vill leva i en värld där man har kulturella utbyten, och mer öppna dörrar än slutna dörrar. För att handel är ju egentligen en av de starkaste verktyg och uppdrag vi har för att kunna ha intellektuella utbyten, kulturella utbyten, religiösa utbyten och som sagt näringslivsutbyten. Och det kommer förbättra situationen.

Vidare säger Sayed att ju mer vi kan finnas på plats och öppna gränser, desto större är möjligheterna att påverka landet i en positiv riktning. Han menar också att en av de största anledningarna till den arabiska våren var att många människor såg att det fanns ett liv utanför regionen som var bättre, mycket tack vare Facebook och Twitter.

Patrik Regnér håller med och fyller i med ett påstående om ”en svensk tradition” med ”en etisk kompass” som vi jobbar efter. Han menar vidare att en viss anpassning till situationen i Iran måste ske, men att svenska aktörer långt ifrån behöver acceptera allt och istället kan vara med och förändra landets regler och lagar.

Den intränade vackra formuleringen av Sayed om att öppna dörrar och inte lämna någon utanför låter mycket sympatiskt. Likaså är Regnérs prat om att ändra på lagar och agera efter en särskild svensk tradition utan tvivel eftersträvansvärt. Men finns det någon substans i dessa ord? Är handel det starkaste verktyget för att förbättra klimatet i diktaturer, och existerar någon ”etisk kompass” unik för Sverige?

I sammanhanget är det relevant att Sayed företräder en myndighet som för några år sedan bytte namn till Business Sweden från Invest Sweden. Detta efter att en prisbelönt undersökning av SvD Näringsliv visat hur Invest Sweden i Kina farit med osanningar och ljugit i årsredovisningen.

För den som är närmare intresserad av skumraskaffärerna som SvD Näringslivs undersökning gav vid handen, så sammanfattade jag dessa på min nyhetsblogg sommaren 2011.

För sin budget på 60 miljoner påstådde sig Invest Sweden i Kina att de skapat 600 svenska jobb – men den egentliga siffran var cirka 60. Företag i Sverige som Invest Sweden nämner i sin årsredovisning hade aldrig samarbetat med eller ens hört talas om myndigheten. Likaledes ljög man om att ha lockat storbanken China Development Bank till att investera i Sverige.

Och vad gäller statliga myndigheters moraliska agerande kombinerat med handel med diktaturer så ligger väl förresten vapenexporten till Saudiarabien fortfarande färskt i minnet. Den gången var det Sveriges radio som avslöjade att Totalförsvarets forskningsinstitut i jakt på profit och i största hemlighet planerade att bygga en vapenfabrik tillsammans med diktaturen.

Inte heller svenska företag har något lysande track record. Teliasonera betalade i flera år mutor i miljardklassen till regimerna i Azerbajdzjan och Uzbekistan. Och samtidigt som ett vapenembargo råder mot Kina, så är det kameror och annan säkerhetsutrustning från svenska Axis som hjälper världens största diktatur att hålla koll på Himmelska fridens torg.

Vi sätter oss inte till doms över något land”, sade Axis vd efter att företaget fått kritik av Amnesty. Dessa fyra händelser är bara exempel – listan kan göras längre ändå.

Så mycket alltså för Sveriges särskilda tradition eller svenska företags och myndigheters ”etiska kompass”. Men om vi håller oss borta från enstaka dåliga exempel, hur korrekt är egentligen Sayeds påstående om handel som det bästa verktyget till förändring, eller Regnérs teori om möjligheten om att ändra på andra länders lagar och regler?

Vi håller oss kvar i Kina, som utgör det mest tydliga exemplet på att ovanstående helt enkelt inte stämmer. Då Deng Xiaoping sjösatte landets ekonomiska reformer 1978 var Kina varje företags och investerares våta dröm; en miljard flitiga invånare i hopplös fattigdom som nu plötsligt fick börja producera och konsumera.

Utländska bolag och myndigheter rusade till Kina främst för att tjäna pengar men också med en förhoppning om bringa förändring till landets invånare. Våren 1989 blev alla tvärt varse om att de politiska reformerna uteblev, då regimen dödade tusentals av sina egna invånare med stridsvagnar under massakern vid Himmelska fridens torg. (Förutom i Peking så slogs liknande protester våren 1989 också ner i dussintals andra kinesiska städer.)

Efter massakern vid Himmelska fridens torg infördes stränga handelssanktioner mot Kina. Men som vi alla vet är minnet bra men kort. Under en mytomspunnen resa till södra Kina 1992 signalerade Deng Xiaoping om att en ännu snabbare tillväxt än tidigare var att vänta. Deng förstod nämligen att kommunistpartiet efter massakern var tvungen att leverera materiell rikedom till folket för att legitimera sitt maktmonopol.

Då Kina under 1990-talet i rask takt reformerade sin finansmarknad och lättade på restriktionerna för utländska företag att göra affärer i landet, så strömmade utlänningarna genast tillbaka till Kina för att hjälpa till med tillväxten samtidigt som blodet på Himmelska fridens torg knappt hunnit torka.

Kinas kommunistparti ville nu förvandla landet från ett planekonomiskt vrak till ett konkurrenskraftig marknadsekonomi. För att åstadkomma detta krävdes omfattande strukturförändringar i statliga banker och jätteföretag som vanskötts under flera årtionden. En av de utlänningar som kom att spela störst roll i denna process är Hank Paulson, tidigare vd för Goldman Sachs (1999-2006) och USA:s finansminister (2006-2009).

I sin nya bok ”Dealing with China” berättar Paulson ingående om hur han under tiden vid Goldman Sachs hjälpte till med att städa up skuldberg i Kinas rikaste provinser, reformera landets statliga banker samt sköta börsnoteringarna av bland annat Kinas största telekombolag och ett statligt oljeföretag med en halv miljon anställda. I egenskap av finansminister initierade Paulson ”China-U.S. Strategic Economic Dialogue”, som fört länderna närmare varandra ekonomiskt än någonsin i världshistorien.

I sin nya bok upprepar Paulson – nästan som ett pliktskyldigt mantra – sin tro på att ekonomiska reformer samtidigt leder till politiska reformer. Men hur ser facit ut? Tack vare handel och utländsk investeringar samt expertis har Kina blivit världens andra största ekonomi, som nu är mer integrerad med de globala marknaderna än någonsin tidigare. Samtidigt ser läget för mänskliga rättigheter sämre ut än på mycket länge, och de ideologiska tumskruvarna har dragits åt ordentligt under Xi Jinpings tre år vid makten. Detta visar att Paulson – liksom Chayed och Regnér – har fel. Handel leder inte nödvändigtvis till förbättringar och det går inte alltid att ändra på lagar eller regler i diktaturer.

Redan nämnda Saudiarabien är ett annat exempel på en diktatur som blivit otroligt rik på handel med omvärlden. Under årets sex första månader avrättade landet över 100 personer, och kommer enligt Amnesty under årets gång att slå sitt gamla ”rekord” på 192 avrättningar från 1995. En stor del av dessa sker fortfarande genom halshuggning. Vidare har Saudiarabien under de senaste åren betydligt trappat upp förföljelsen av allt från yttrandefrihet till akademisk frihet och användningen av internet.

Sydkoreas tidigare president Kim Dae Jung gick också i tankar om att handel och ökat ekonomiskt utbyte skulle förbättra relationerna på koreahalvön. Därför bedrev han 1998-2007 den så kallade ”solskenspolitiken” som gick ut på att rädda Nordkoreas matbrist och ekonomiska utsikter.

Men flyktingar som senare tagit sig från Syd- till Nordkorea vittnar om hur detta initiativ i själva verket räddade Nordkoreas diktator kvar vid makten. Jang Jin-sung som tidigare jobbade högt upp i den nordkoreanska regimen berättade i sin nya bok ”Dear Leader” om hur makten höll på att glida regimen ur händerna just innan solskenspolitikens början, men att man sedan återigen fick möjlighet att köpa militärens lojalitet med sydkoreanskt bistånd.

Om vi återgår till Kina så kan den som är intresserad av vidden av Xi Jinpings övergrepp med fördel läsa min drygt 20 000 långa tecken artikel i det nya numret av Axess magasin. Där beskriver jag närmare hur Kina under de senaste åren använt sin nyvunna ekonomiska makt för att slå ner mot inhemska meningsmotståndare, samtidigt som den upprutade militären också ger kommunistpartiet möjlighet att bedriva en allt mer aggressiv utrikespolitik.

Med detta i åtanke är det extra intressant att Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg i dag var på plats i Peking för att skriva under ett nytt avtal om hållbart företagande med Kina. Så här beskrivs ärendet på regeringens hemsida:

– Det nya samarbetet bidrar till att öka förståelsen mellan svenska och kinesiska företag om hållbarhet, för att underlätta och främja svenska företags affärsmöjligheter på den kinesiska marknaden, säger Mikael Damberg.

Samförståndsavtalet kommer främja samarbetet mellan Sverige och Kina kring ansvarsfullt företagande med fokus på frågor som t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och transparens.

Den senaste tidens utveckling i Kina gör det berättigat att fråga sig om det finns några konkreta mål i detta avtal. Nämndes överhuvudtaget de otaliga arresteringar av människorättsadvokater, akademiker och journalister som gjorts det senaste året?

I jämställdhetens namn, tog Damberg upp frågan om de kinesiska feminister som arresterades under internationella kvinnodagen och fortfarande förföljs av myndigheterna? Eller ifrågasatte han i arbetsrättens namn problemet med att Xi Jinping gått hårt fram för att säkra fackföreningarnas lojalitet med kommunistpartiet?

Min cyniska gissning är att Damberg inte gjorde det. Jag tror inte heller att majoriteten av företagsledarna i Kina prioriterar mänskliga rättigheter framför profit, eller att Cherif Sayed och Business Sweden kommer driva denna fråga särskilt tufft i Iran under det inledande skedet av handel och investeringar.

Överlag misstänker jag att det finns en mentalitet där man – likt Henry Paulson – intalar sig att politiska förändringar kommer per automatik. Men om man inte skrider till handling så låter detta argument ofta bara som ett dåligt argument. För att dra cynismen ytterligare ett steg tror jag många nöjer sig med en fin formulering, eller att teckna ett dokument med en välmenande text och sedan hoppas att de mänskliga rättigheterna förbättras med tiden.

Men det gör de inte nödvändigtvis i diktaturer – fråga de tusentals nyligen fängslade meningsmotståndarna i Kina eller familjerna till de hundratals avrättade i Saudiarabien!

Jag menar inte att man ska stänga ute dessa länder från världssamfundet. Men samtidigt är det illa skött att föra sig med svepande formuleringar utan verklighetsförankring. För ett ekonomiskt samarbete är ingen garanti för politiska reformer – även om profithungriga företagare och tjänstemän gärna hävdar så!

Om man ska kunna påverka diktaturer gäller det att vara tydlig och ställa rimliga krav. Då sätts den tidigare nämnda ”etiska kompassen” verkligen på prov. Om man inte navigerar efter denna i realiteten så riskerar man att göra Iran till ytterligare ett Kina, Saudiarabien eller Nordkorea.

Vem har förtroende för Kinas myndigheter?

Publicerat den 4 september 2015 kl. 11:22

Tidigare i veckan tog jag här på Finansliv upp tillståndet i Kinas ekonomi och hur en eventuell kinesisk stagnation kan påverka omvärlden ekonomiskt. I detta inlägg ska jag istället skriva om hur den pågående oron i Kina påverkar synen på landets ledarskap.

Under gårdagen genomfördes en stor militärparad här i Peking, till minne av Japans kapitulation under andra världskriget. Förberedelserna har minst sagt varit rigorösa.

För att garantera en blå himmel fri från luftföroreningar, tvingades över 16 000 fabriker i Peking och grannprovinsen Hebei stänga ner helt eller minska produktionen drastiskt under två veckor. Vidare belades hälften av Pekings bilar med körförbud.

En landsomfattande helgdag har också införts 3-4 september med stängda vägar, affärer och restauranger. Under veckan har tv-kanalerna tvingas stryka underhållningsprogram och serier från tablån till förmån för program som påminner om Kinas delaktighet i andra världskriget. Under gårdagen visade samtliga statliga tv-kanaler (inklusive sport- och barnkanaler) samma sändning från militärparaden.

Vad gäller säkerheten så varnades invånare boendes i närheten av paradsträckan för att bjuda hem folk eller ens öppna sin fönster för att ”inte bli misstagna som terrorister”. Vakter placerades ut i bostadsområdena för att se till så att direktiven efterföljdes.

För president Xi Jinping var det nämligen extra viktigt att militärparaden genomfördes perfekt. Parader likt denna har efter Mao Zedongs tid vid makten inte ägt rum ofta i Peking; detta var blott den fjärde sedan 1957.

Därför var det också dags att slå på stort. Över 10 000 soldater deltog, tillsammans med en rad nya stridsvagnar och stridsflygplan samt flera olika sorters kärnvapen. Enligt statlig media hade 84 procent av gårdagens vapenarsenal aldrig tidigare visats upp.

Xi Jinping hade också bjudit in 51 statsöverhuvuden att se på paraden och 17 länder att delta med egna styrkor. Bland dessa finns en klar övervikt på icke-demokratier. Vid Xi Jinpings sida på Himmelska fridens port stod ledare från länder som Ryssland, Vitryssland och Kuba och betraktade sina soldater marschera i takt på paradgatan nedanför. Även Sudans president Omar al-Bashir, efterlyst av internationella brottmålsdomstolen i Haag, fanns på plats i Peking.

Så vad var då egentligen syftet med denna militärparad? Enligt kinesiska myndigheter så handlar det om en ”fredsparad” för att visa på Kinas hängivelse för global fred. Under paraden påpekade Xi Jinping upprepade gånger Kinas fredliga intentioner och sade även att landets armé ska bantas med 300 000 man (även om försvarsbudgeten med all sannolikhet kommer fortsätta växa snabbare än BNP).

Trots detta snack är en av de främsta anledningarna till paraden givetvis att spänna musklerna inför Japan och andra länder som Kina har territoriella konflikter med. I sitt öppningstal pratade Xi Jinping om Kinas strider mot Japan under andra världskriget som ”en strid mellan goda och onda, mellan ljus och mörker” Under paraden berömdes krigsveteraner som varit med och dödats ”tusentals japaner”. Hade inte Kina stått upp mot Japan, kommenterande den statliga tv-kanalen CCTV, så hade Japan även invaderat Australien och Mellanöstern.

Såväl Xi Jinping som andra ledare och kommentatorer eller intervjuobjekt på statlig tv talade under gårdagen flera gånger om ”det kinesiska folkets storhet och öde” på ett vis som påminde om tyskarnas sonderweg.

För ytterligare en anledning till paraden är ju givetvis att få de inhemska leden att sluta upp bakom Xi Jinping och kommunistpartiet. Wall Street Journal reflekterar:

The Chinese leadership’s primary concern, however, was the domestic audience, analysts and diplomats said.

“The parade helps bolster Xi Jinping’s prestige as the commander in chief and a global statesman, as well as boost national pride,” said Shi Yinhong, professor of international relations at Renmin University in Beijing.

(…)

The parade allowed him to showcase his personal authority as military chief in the face of mounting criticism within the party of his handling of an economic slowdown and a stock-market crash, the analysts and diplomats said.

Xi Jinpings radikala inrikespolitik har lett till stor polarisering inom det kinesiska samhället, då flera samhällsgrupper som inte velat ställa sig bakom hans hårdföra stil helt enkelt har arresterats.

Under de senaste månaderna har bland annat advokater, journalister, professorer, lärare, bloggare och feminister som uttryckt missnöje med samhällsutvecklingen helt plötsligt funnit sig själva bakom lås och bom. Att arrangera en stor, nationalistisk militärparad är ett sätt att föra fokus bort från problemen genom att på samma gång förundra och skrämma upp.

Kinas ledning upplever nu också minskat förtroende i omvärlden, vilket inte endast beror på att dess agerande i Sydkinesiska havet påminner om en annan bekant term – lebensraum.

Att förtroendet för Kinas ledning under sommaren har minskat i utlandet beror främst på de senaste månadernas börsturbulens och osäkerhet vad gäller den ekonomiska tillväxten. Marketwatch skrev nyligen en artikel med rubriken ”Beijing’s incompetence is now China’s biggest problem”, där en stor del av utvecklingen skylls på de kinesiska myndigheternas agerande.

Man menar att det förtroende som tidigare fanns för Pekings ekonomiska politik nu har ersatts av frågetecken, eftersom Kinas marknadsekonomiska reformer ständigt verkar försvåras av dess statligt orienterade kapitalism. Allt från valutedevalveringen till försöken att hålla börsindex uppe med hjälp av stödköp och andra åtgärder beskrivs snarast ha haft motsatt effekt:

The decision to mobilize the state to support a stock market that had been propelled to bubble highs through massive margin financing, always looked foolhardy, in that its chance of success were limited from the start. Beijing also failed to realize that by effectively becoming the only buyer, it has reduced investing in equities to a binary bet on when the government was buying or not.

Last Monday’s plunge was attributed to rumors Beijing had capitulated in its stock-support efforts. The subsequent rebound from Thursday afternoon suggested the “national team” of state-owned investment funds was back in the market. But now once again it is believed state buying may be over after a $200 billion spend in recent weeks, according to a new report in the Financial Times. This suggests more extreme volatility lies ahead.

En analytiker som tidningen pratar med menar att det inte längre är frågan om huruvida Kina står inför en mjuk eller hård landning. Frågan är nu snarare huruvida vi kommer få se en hårdlandning eller en finanskris.

Också The Economist är inne på samma spår, och talar med förvaltare som är oroliga för värdet på Kinas valuta. Nu när myndigheterna har visat att de inte räds att ta till devalvering som ett vapen för att sparka igång tillväxten, tror många att värdet på yuanen kan sjunka med upp till ytterligare 10 procent innan årets slut. Det har fått spekulanter att sälja yuanen och nyinvesteringar inom industrin att minska tvärt.

Vidare skriver The Economist att Kinas politiska ledning knappt har kommenterat börsturbulensen eller den tveksamma ekonomiska utvecklingen, vilket kan bero på stor oenighet i toppen. I en ledarartikel i Folkets dagblad för någon vecka sade att Xi Jinping har en önskan om djupare ekonomiska reformer, men att presidenten har mött ”hårdare motstånd än han kunnat föreställa sig”.

Sammantaget, menar The Economist, resulterar allt detta i frågetecken kring Kinas status som stabil tillväxtmaskin tack vare ledarskapets hårdföra men effektiva ekonomiska politik:

The turmoil of the past two months has sowed doubts about whether the government has either the inclination or the skill to push through reforms. For all the flaws of China’s political system, many outside the country had viewed its leaders as economically adroit, capable of bringing about rapid growth and snuffing out risks. Now they are not so sure.

China’s stockmarket should eventually find its feet and the devaluation debacle may recede into memory, but the political damage will be lasting. These episodes have raised unsettling questions about the commitment of Chinese policymakers to the market reforms needed to shore up the long-term health of the economy.

Många av myndigheternas radikala och klumpiga åtgärder och uttalanden är rena mardrömmen för sparare och förvaltare som föredrar ett öppet och trovärdigt investeringsklimat. Exempelvis trappade myndigheterna i slutet av förra veckan upp stödköpen av aktier för att ”skapa ett positivt marknadshumör” inför gårdagens militärparad.

Vidare har 197 personer arresterats under veckans gång för att ”ha spridit rykten” om börsen eller explosionen i ett varulager i Tianjin förra månaden som kostade minst 150 personer livet. En av de arresterade är en affärsjournalist som tidigare i veckan tvingades ”erkänna” sitt brott i direktsänd tv. En av hans förseelser var att ha samlat in material genom egna efterforskningar, snarare än att bara återge information från myndigheterna.

”Den som vill ta ner Xi Jinpings Kina på jorden hade knappast kunde designa något mer effektivt och elegant än turbulensen på Kinas finansmarknad och de globala efterföljderna”, skriver författaren och journalisten Orville Schell för Wall Street Journal. Schell är en av de mest rutinerade och respekterade analytikerna av kinesisk politik och ekonomi.

Xi Jinping och hans föregångare har, menar Schell, länge skrutit om att de skapat ett system överlägset den liberala demokratiska kapitalism som råder i väst. De har tidigare kunnat åberopa stabiliteten i sin ekonomiska tillväxt som bevis, men har nu tvingats nyktra till i och med de senaste två månadernas händelseförlopp.

Schell skriver också att ledarna i Peking i takt med sina framgångar har blivit mer hårda, arroganta stridslystna i sin diplomatiska ton gentemot andra länder. Han frågar sig nu om den senaste tidens frågetecken kan få ledarna att omvärdera sin attityd och bli mer tillmötesgående i sina relationer med andra länder.

Hoppas kan man ju alltid, men att döma av gårdagens militärparad med tillhörande retorik så verkar tyvärr så inte vara fallet.

Vad händer egentligen i Kina?? (del 2)

Publicerat den 31 augusti 2015 kl. 20:16

Föregående vecka skrev jag här på Finansliv om bakgrunden till Kinas börsoro, och anledningarna till det senaste årets volatila kursrörelser.

Denna vecka tänkte jag skriva om åtgärder från Kinas håll för att vända den negativa trenden vad gäller såväl börserna som tillväxten, samt hur en eventuell kinesisk stagnation kan påverka omvärlden.

Då jag avslutade mitt föregående inlägg – i måndags kväll förra veckan – så hade Shanghais index just rasat med 8,5 procent och dragit med sig en stor del av de globala marknaderna i fallet. Nedgången fortsatte under tisdagen då Shanghai sjönk med 7,6 procent, innan nya åtgärder från myndigheterna ledde till en mindre återhämtning.

I början av förra veckan deklarerade Kinas centralbank ytterligare en sänkning av den ettåriga utlåningsräntan med 0,25 procent till 4,6 procent vilket är den lägsta någonsin i Kina.

Samtidigt genomförde centralbanken också en sänkning av den ettåriga sparräntan till 1,75 procent för att motivera allmänheten att ta ut sina pengar och spendera dem på aktiemarknaden eller någon form av konsumtion.

Just innan helgen sade vidare Kinas vice finansminister att landets enorma statliga pensionsfond – med ett värde på cirka 850 miljarder kronor – ”så snart som möjligt” ska göras redo för att för första gången någonsin investera på börsen.

Stödköp av aktier från statligt ägda fonder och allehanda liknande statliga instrument fortsatte också under torsdagen och fredagen, och dessa bedöms nu uppgå till omkring 1 700 miljarder kronor bara under de senaste två månaderna.

Ändå har index tappat över en tredjedel från sitt årshögsta i mitten av juni, och enligt en uppmärksammad rapport i Financial Times i dag så planerar myndigheterna att överge stödköpen. Man ska istället fokusera på att ”söka upp och straffa” individer som man anser har gjort sig skyldiga till att skapa instabilitet på marknaden främst genom att ”sprida rykten”.

Redan förra tisdagen – då Kinas börsindex fallit med 22 procent på fyra dagar – anhöll polisen elva personer misstänkta för ”olagliga marknadsaktiviteter”. Bland dessa återfanns åtta fondförvaltare, två tjänstemän från den statliga regleringsmyndigheten och en journalist vid ett inhemskt affärsmagasin som ansetts ha farit med falsk information i sin marknadsrapportering.

Journalisten ”erkände” sedan i dag på statlig tv att han orsakat panik på marknaden genom sin bevakning, och statliga tidningen Global Times citerar en intervjuad ”expert” som menar att myndigheternas resoluta handlingar var det enda som stoppade marknaderna från att falla ännu mer.

I dag rapporterade även Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua att sammanlagt 197 personer arresterats för att ha ”spridit rykten” relaterade till börskraschen samt explosionen i Tianjin tidigare denna månad där minst 150 personer miste livet.

Kinas myndigheter gör alltså sitt för att försöka få bukt med nedgången på landets börsindex. Men långt viktigare än att få ordning på de inhemska marknaderna, är att få ordning på den ekonomiska tillväxten. För i Kina hänger de två inte ihop på samma vis som i väst, vilket bland annat The Economist påpekar i veckans nummer:

China’s stockmarket has long been derided as a casino, and for good reason. The bourse is small relative to the economy, with a tradable value of a third of GDP, compared with more than 100% in developed economies. Stocks and economic fundamentals have little in common. When share prices nearly tripled in the year to June, they no more reflected a stunning improvement in China’s growth prospects than their collapse since then has foreshadowed a sudden deterioration.

Detta är vital kunskap för att förstå kinesisk ekonomi. Tvärtemot många utvecklade ekonomier så är rörelserna på börsen här inte en återspegling av förväntningarna på den ekonomiska tillväxten. Och eftersom mindre än en femtedel av de kinesiska hushållens tillgångar finns i aktier så är den ekonomiska tillväxten i sin tur heller inte lika beroende av börskurserna.

Kinas myndigheter prioriterar alltså den ekonomiska tillväxten långt framför aktiemarknadens utveckling – och så bör omvärlden också göra då man ser på Kina. Detta kunde exempelvis se genom att aktiemarknaderna i väst återhämtade sig något under förra tisdagen och onsdagen medan index i Kina fortsatte sin kräftgång.

För vad som fick världens index att dras med i Shanghaibörsens fall förra måndagen var inte själva nedgången i sig, utan en kombination av flera faktorer som tillsammans skapar en oro gällande Kinas ekonomiska utveckling (vilket, i sin tur, orsakade nedgången på börsen i Shanghai till att börja med).

Börsfallet föranleddes nämligen av devalveringen av Kinas valuta – som jag skrev om närmare i mitt förra inlägg – samt en oro för landets ekonomiska tillväxt.

För även om Kinas myndigheter garanterar att tillväxten (återigen) ligger exakt i fas med den officiella målsättningen på 7 procent för 2015, som finns flera anledningar till oro. Förbrukningen av elektricitet har sjunkit i år, liksom mängden av frakt på landets järnvägsspår.

Tågfrakten är en indikator på landets industriella aktivitet, och under juli månad sjönk mycket riktigt Kinas export med hela 8,3 procent. Likaledes är statistiken svag vad gäller själva industriproduktionen.

Ett annat stort huvudbry är det växande skuldberget, som enligt vissa beräkningar har fördubblats under de senaste sju åren och nu överstiger 250 procent av BNP. Vidare krymper befolkningen i arbetsför ålder och effekterna av årtionden av miljöföroreningar börjat ta ut sin rätt.

Det är förvisso mycket som ser mörkt ut vad gäller Kinas ekonomiska framtid, men det går faktiskt också att hitta ett par ljuspunkter. Till att börja med så verkar fastighetsmarknaden – som de senaste åren varit ett ständigt orosmoment – stabiliseras i och med att bopriserna ökat de tre senaste månaderna. Detta alltså trots nedgången på börsen.

Kinas fastighetsmarknad är långt mycket viktigare för landets ekonomi än börsindex; men rapporteringen av utvecklingen på bomarknaden har hamnat i skymundan av alla skandalrubriker relaterade till aktiemarknaden.

Vidare så verkar myndigheterna lyckas med sin ambition att ställa om ekonomin från statliga investeringar (i byggsektorn, av infrastruktur) till konsumtion (genom shopping, ökad servicesektor). Exempelvis så utgör Kinas servicesektor nu en större andel av landets ekonomi än industrin, och växer betydligt snabbare. Försäljningen av allt från personbilar till Iphones ser relativt stabil ut.

Dessutom har Kinas myndigheter en hel del handlingsutrymme kvar för att sparka igång såväl tillväxten som att väcka liv i börsen. Landets centralbank har större makt över både in- och utlåningsränta än vad som är fallet i de flesta västerländska ekonomier.

Och vad gäller den statliga budgeten så ligger Kina så här långt i år på plus – man har samlat in mer skattepengar än man gjort av med – trots en budgetplan på minus 2,3 procent för 2015. Det finns alltså tillfälle att injicera mer pengar i ekonomin.

Huruvida detta räcker för att undvika en så kallad hårdlandning eller inte kan bara tiden utvisa. Men de flesta analytiker är ändå överens om att ekonomin växer långsammare än vad Kinas myndigheter uppger – i synnerhet industrin, byggsektorn och exporten. Hur drabbar då detta omvärlden?

Jo, Kinas av statliga investeringar ledda byggboom har resulterat i att landet ensamt konsumerar ungefär hälften av världens stål, aluminium, koppar, nickel och zink. Men med en stagnerande tillväxt samt en industri- och byggsektor som minskar i förhållande till ekonomins storlek så har Kinas importbehov av råvaror förmodligen redan nått sin topp.

Snart sagt alla råvaror har därför dykt i takt med de kinesiska börserna och oron för landets ekonomiska utveckling. Att oljan är nere på sin lägsta nivå på över sex år kan även det tillskrivas situationen i Kina.

Förutom själva råvarupriserna så drabbas givetvis företag som sysslar med utvinning av exempelvis järnmalm, kol eller koppar. Vissa länders ekonomier är så beroende av detta att Kinas minskade efterfrågan ensamt kan påverka BNP med flera procent.

The Guardian har framställt intressant infografik som visar hur olika världsdelar och länder skulle drabbas om Kinas import skulle sjunka med 14,6 procent under helåret 2015 (importen sjönk med just 14,6 procent under årets sju första månader).

Värst ser det givetvis ut för länder som exporterar stora mängder råvaror till Kina – Australien, Brasilien, Indonesien och Saudiarabien förlorar alla hundratals eller tiotals miljarder kronor i uteblivna intäkter med nuvarande utveckling.

Rent procentuellt riskerar en rad afrikanska länder se sitt BNP sjunka med tre procent eller mer på grund av Kinas minskade importbehov. Mongoliet, Oman och Nya Zeeland är några enstaka länder var BNP kan minska med upp till sex procent.

Intressant nog så kommer Kinas minskade importbehov att drabba Nordamerika och Europa relativt lite. Tyskland, Storbritannien och Frankrike exporterar förvisso mycket till Kina i rena tal, men som andel av BNP uppgår exporten endast till 0,1-0,4 procent.

Även Japans BNP drabbas blott 0,4 procent av Kinas minskade import och vad gäller USA så går bara 8 procent av amerikansk export till Kina, vilket är värt 0,7 procent av landets BNP. Det är alltså råvarumarknader, råvaruföretag samt utvecklingsländer med stor export av råvaror eller naturresurser som drabbas allra hårdast av en kinesisk avmattning.

Sammanfattningsvis så är det alltså viktigare att hålla ögonen på Kinas ekonomiska tillväxt än på dess börsindex, och det är klokt att hålla sig borta från kinesiska aktier om man inte är extremt riskbenägen. Men den senaste tidens tumult i Kina har fått ytterligare en följd, nämligen minskat förtroende för landets myndigheter i såväl utlandet som inne i Kina. Om det kommer jag skriva mer i mitt nästa inlägg här på Finansliv.

Vad händer egentligen i Kina??

Publicerat den 24 augusti 2015 kl. 17:47

Under dagen rasade index i Shanghai med 8,5 procent – den största nedgången under en handelsdag sedan oktober 2007.

De regionala marknaderna drogs med i fallet utan undantag; i Tokyo föll Nikkei med 4,6 procent och Topix med 5,9 procent. De båda har därmed fallit över 10 procent från årshögsta, Nikkeis volatilitetsindex är nu det högsta på två år.

Ännu värre såg det ut i Hongkong där Hang Seng föll med 5,2 procent och nedgången den senaste tiden är den bredaste sedan 1987, då index har fallit med över en fjärdedel sedan i maj.

På Taiwan tappade Taiex 4,8 procent och är nu på sin lägsta nivå sedan november 2012. Också i Australien – som säljer mycket råvaror till Kina – sjönk börsen med nästan 4 procent.

Då marknaderna öppnade i Europa var oron redan närvarande och innebar breda nedgångar; nu just innan stängningsdags ligger Stockholm OMX30 på minus 4,5 procent vilket ändå är bättre än samtliga övriga nordiska index – värst ser det ut i Oslo och Helsingfors, båda ner med över 5 procent.

The Guardian skildrar vad som sker live och konstaterar att FTSE100 i London ser ut att förlora 70 miljarder pund av sitt värde i dag, samt att den totala förlusten för Europas största bolag som utgör indexet FTSeurofirst300 under dagen kommer uppgå till cirka 400 miljarder pund.

Rubriken på liverapporteringen lyder: ”European markets face biggest losses since 2009 after China panic – live”. Också de amerikanska indexen har inledningsvis sjunkit flera procent.

Utvecklingen får många att ställa sig den högst berättigade frågan; vad fan är det egentligen som händer i Kina? I detta inlägg tänker jag – så kort men noggrant som möjligt – försöka beskriva bakgrunden till nedgången oron och den stora nedgången.

Här på Finanslivs blogg har jag tidigare under sommaren följt utvecklingen i Kina noga, men med tanke på dagens händelseutveckling är det högst aktuellt att sammanfatta vad det egentligen är som skett. Då Xi Jinping tillträde som Kinas president i början av 2013 stod det klart att han ämnade leverera en något långsammare men mer ”naturlig” tillväxt än sin föregångare Hu Jintao.

Detta var ofrånkomligt, eftersom Kinas hysteriska tillväxt fram till 2013 till stor del byggde på statliga investeringar inom sektorer som fastigheter, infrastruktur och andra byggprojekt. Xi Jinping avsåg att minska dessa utgifter och istället ställa om Kinas ekonomi till att vara mer driven av konsumtion och en växande servicesektor.

Dessutom skulle ekonomin effektiviseras genom en rad finansiella reformer samt en omfattande kampanj mot landets epidemiska korruption.

Allt detta förklarade jag närmare i inlägget ”Kinas nya tillväxtmål och våldsamma reformer” (13 mars), då landets premiärminister Li Keqiang under nationella folkkongressen precis offentliggjort målsättningen om en ekonomisk tillväxt på 7 procent under 2015 – den långsammaste tillväxten på två decennium.

I samma inlägg skrev jag också om de problem som åratal av en ”konstgjord” tillväxtmodell med statliga investeringar skapat i Kina, samt hur nervositeten i byggsektorn hotade tillväxtmålet:

Likaledes har de senaste årens lättillgängliga kapital gjort att Kinas skuldvnivå (myndigheter, hushåll och företag) nu ligger kring 250 procent av BNP, vilket är en ökning med 100 procentenheter sedan 2008. Dessa krediter möjliggjorde för Kina att klara sig genom den globala finanskrisen med hög tillväxt, men resulterade i en skuldnivå som tvingat bankerna att de senaste två åren strama till sin utlåning.

Det skriver bland annat The Economist, som i veckans nummer också påpekar att mycket av detta kapital gick till fastighetsutvecklare och byggbolag, vilket överhettade fastighetssektorn som nyligen utgjorde cirka 15 procent av hela Kinas ekonomi. Men under årets första två månader sjönk antalet påbörjade fastighetsprojekt med en femtedel, och Kina har Kina ett rekordhögt inventarium av osålda lägenheter. Det är osäkert om fastighetssektorn alls kommer växa under 2015.

Förutom att fungera som tillväxtmotor har Kinas fastighetsmarknad tidigare också utgjort en trygg hamn för landets investerare. En värdeökning på fastighetsmarknaden med omkring 15-20 procent per år – driven av urbanisering och snabba investeringar – fick många att placera sina pengar här snarare än på börsen.

Men då frågetecken kring årsskiftet började uppstå om bomarknaden så flyttade många över sina pengar till börsen istället – särskilt som myndigheter och inhemsk media gav starka signaler om att stödja tanken på en börsuppgång.

Varningstecknen började hopa sig under våren, och då jag 29 april skrev inlägget ”Läget med den kinesiska börsbubblan” så hade Shanghais index stigit med 88 procent på ett halvår och ökat sitt värde från 3 000 till 4 500 punkter bara sedan februari.

Detta gav upphov till bisarra värderingar; i Shanghai hade cirka en tredjedel av aktierna ett P/E-tal på över 50 och vid tekniktunga indexet i Shenzhen (vars värde också fördubblats på ett år) hade hälften av aktierna ett P/E-tal på 50 eller mer, vilket var ungefär dubbelt så högt som amerikanska teknikaktier just innan dot-com-bubblan brast.

Icke desto mindre var stämningen alltjämt positiv bland kinesiska sparare; 20 april handlades 1,1 biljoner aktier, vilket för första gången var mer än vad Shanghaibörsens mjukvara klarar av – räknaren stannade på 999,99 miljarder. Bara en vecka i april öppnades 3,3 miljoner nya aktiedepåer i Kina, och under årets första månader öppnades fler konton än hela 2012 och 2013 tillsammans.

Men samtidigt som börsen steg uppstod tvivel om Kina verkligen kunde nå sitt relativt låga tillväxtmål på 7 procent för 2015. Förutom en stor minskning av investeringar i byggsektorn, så sjönk vinsterna inom landets industri med 2,7 procent under årets tre första månader. Dessutom minskade viktiga indikatorer som tågfrakt och energianvändning.

En rad räntesänkningar visade att landets myndigheter insåg att allt inte stod rätt till, vilket jag skrev om i inlägget ”Varning då Kina sänker räntan för tredje gången på ett halvår” (14 maj).

Att sänka utlåningsräntan är en stimulansåtgärd som syftar till att öka utlåningen från landets banker och därmed sparka igång tillväxten. Men många analytiker, liksom Bloombergs William Pesek baserad i Tokyo, menar att Kinas myndigheter inte ville inse vidden av problemet och att de allt för tama åtgärderna påminde om förspelet till Japans börskrasch vid slutet av 1990-talet:

Den rätta medicinen är alltså enligt Pesek att agera snabbare och med större omfattning då deflationen står för dörren. För att undvika samma fadäs som i Japan vill han se större räntesänkningar, en snabbare internationalisering av finanssystemet samt att den kinesiska centralbanken tar över dåliga lån från banker och myndigheter med större beslutsamhet.

Pesek menar att Zhou genom de små räntesänkningarna ”bara har tagit bebiskliv” på ett vis som påminner om den japanska centralbanken. Och att det inte finns någon anledning att förvänta sig att utgången kommer bli annorlunda i Kina.

Den 12 juni nådde index i Shanghai en topp på över 5 000 punkter, vilket innebar en värdeökning med över 150 procent på bara ett år. Men sedan – pang boom – började nergången. I inlägget ”Kinesiska börsen faller med över en fjärdedel” (4 juli) berättar jag om hur Shanghais index har tappat över en fjärdedel av sitt värde sedan mitten av juni vilket innebar en utradering av över 3 000 miljarder kronor i marknadsvärde.

På det något mindre indexet i Shenzhen var nedgången under samma period nästan en tredjedel och därmed ännu brantare. Myndigheterna vidtog därför under juli en hel rad åtgärder för att stoppa börsfallet. Se några av dem här nedan i punktform:


* Handelsstopp för över hälften av Shanghaibörsens aktier, varav vilka tusentals aktier hölls frysta i en vecka eller mer. En rad sedan länge planerade nya börsnoteringar sköts samtidigt upp eller ställdes in helt.

* Med hot om ”allvarliga följder” förbjöds stora investerare – såväl fonder som privatpersoner – med med innehav på mer än 5 procent i någon aktie att sälja av sin andel.

* En ytterligare sänkning av utlåningsräntan, och dessutom en sänkning av kravet på återkastning (required rate of return, RRR) för utlånare på landsbygden och till mindre företag. Det var första gången sedan 2008 som de båda sänktes på samma gång.

* En sänkning med en tredjedel av transaktionskostnaderna på börserna i såväl Shanghai som Shenzhen; en åtgärd som beordrades av landets regulatorer och tidigare resulterat i uppgångar.

* De statliga regulatorerna satte även upp en fond för att hantera ”särskilt dåligt presterande aktier”, och inledde en kampanj av stödköp.

* En landsomfattande kampanj för ”olagliga aktiviteter” på marknaderna lanserades för att stoppa insiderhandel och läckage av insiderinformation. Även de som ägnat sig åt short selling skulle nu ”straffas i enighet med lagen”. Vissa medier försökte hindra spararna från att sälja genom att skylla nedgången på ”utländska krafter” i form av George Soros och Goldman Sachs.

Här kan man verkligen tala om manipulering – det verkade som att beslutsamheten hos landets myndigheter för att vända index saknade gränser. Som jag sedan skrev i inlägget ”Kinas börser återhämtar sig – för stunden” (14 juli) så hade åtgärderna inledningsvis en viss effekt. Index i Shanghai nådde 9 juli ett årslägsta på just under 3 400 punkter – sedan kom vändningen.

Efter införandet av de tuffaste initiativen steg 1 200 kinesiska aktier genast med 10 procent då handeln öppnade morgonen 10 juli, och under tre dagar steg index i Shanghai med 13 procent. Vid ChiNext i Shenzhen – som ofta kallas ”Kinas Nasdaq” – var uppgången hela 20 procent på tre dagar. Återhämtningen gjorde att Shanghais index de facto i mitten av juli var upp 95 procent på ett år.

Men denna tillfälliga uppgång var alltså ett resultat av extrema åtgärder från Kinas myndigheter och statliga regulatorer, och de underliggande tvivlen om marknaden försvann knappast vilket jag skrev om i inlägget ”Kinas börsfall beror på misstro” (28 juli).

Då hade en ny störtdykning just ägt rum i Shanghai, vars index 27 juli rasade med över 8 procent vilket var den sämsta noteringen under en dag sedan 2007. Dagen efter kom en marginal återhämtning efter att Kinas centralbank under tisdagsmorgonen pumpat in över 70 miljarder kronor i landets banksystem, och samtidigt garanterade sin intention att uppehålla bankernas likviditetsnivåer.

Dessutom sade Zhang Xiaojun, talesman för Kinas högsta statliga regleringsmyndighet, att myndigheterna stod redo att trappa upp sina köp av aktier för att lugna ner och stabilisera marknaden. Men balansgången började nu bli delikat – om läget på marknaden var så lugnt som Kinas myndigheter vill ge uttryck för, varför måste man då ständigt intervenera? Även om detta skrev jag 28 juli:

Men här finns också en stor paradox. Om myndigheterna ingriper i ännu större utsträckning, så blir konsekvensen en ännu större tveksamhet bland investerare vad gäller de finansekonomiska reformer som Kinas ledning har utlovat som ett steg i ledet för att öppna för konkurrens och göra yuan till en internationell valuta.

Om Kinas myndigheter försöker manipulera intervenera ännu mer så tar man samtidigt ett steg längre bort från de ekonomiska reformer som har utlovats för att attrahera sparare. Eller: ju mer Kinas myndigheter intervenerar, desto större misstro skapar man. Samtidigt riskerar man ytterligare fall på börsen om man inte intervenerar.

Rävsaxen har man skapat på egen hand genom att inte låta marknaden vara en fri marknad. Rent reflexmässigt försöker myndigheter och media nu skylla börsfallet på utomstående faktorer.

En genuin oro för Kinas ekonomisk utveckling började sedan sprida då Kinas centralbank i mitten av augusti devalverade landets valuta med 1,9 procent mot dollarn. Det var yuanens största rörelse mot dollarn på 20 år, och innebar samtidigt dess lägsta kursen mot dollarn på tre år.

Icke desto mindre fortsatte devalveringen ytterligare två dagar i följd och uppgick sammanlagt till drygt fyra procent – särskilt oroande eftersom Kinas centralbank bara tre månader tidigare sagt att någon devalveringen av landets valuta inte är nödvändig.

Men liksom jag skrev i inlägget ”Kina devalverar sin valuta – anledning och konsekvenser” (12 augusti) så var detta en åtgärd ämnad att sparka igång landets slumrande exportindustri. Under juli månad sjönk nämligen Kinas export med 8,3 procent jämfört med samma månad förra året.

Devalveringen ökade alltså osäkerheten vad gäller Kinas ekonomiska tillväxt; trots att landet rapporterade en ekonomisk tillväxt på 7 procent för årets första halvår tror många analytiker att den riktiga siffran är lägre än så. Enligt välgrundade uppskattningar från Bloomberg var Kinas tillväxt i juli 6,6 procent vilket i så fall var en minskning från 7,4 i juli fjol.

Som en sammanfattning så har alltså Kinas börsindex stigit kraftigt på samma gång som landets tillväxt avtagit. Trots myndigheternas extremt målmedvetna åtgärder för att hålla börserna uppe så har de fortsatt falla – och nu har man inte många verktyg kvar i lådan. Samtidigt verkar den i och med valutadevalveringen som att tillväxten går långsammare än beräknat.

Detta låter extremt mörkt – kan det trots allt finnas utrymme för en vändning vad gäller Kinas börser och/eller landets ekonomiska tillväxt? I mitt nästa inlägg här på Finansliv tänker jag skriva om framtidsutsikterna för Kina, samt hur landets utveckling kan påverka ekonomier och marknader i övriga världen.

Kina devalverar sin valuta – anledning och konsekvenser

Publicerat den 12 augusti 2015 kl. 03:49

Under gårdagen devalverade Kinas centralbank landets valuta yuan med 1,9 procent mot dollarn. Som resultat kostade en dollar under gårdagen 6,32 yuan jämfört med 6,21 i måndags.

Fallet innebär den lägsta kursen mot dollarn på tre år, och utgör även den största rörelsen mot dollarn under en handelsdag på över 20 år.

Initiativet var oväntat då Kina under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka sin valuta, särskilt med tanke på omvärldens ofta upprepade klagomål om att yuanen länge varit undervärderad.

Men anledningen till devalveringen är ändå solklar; Kinas ekonomiska statistik ser allt sämre ut och landet behöver nu få igång sin exportindustri för att säkra tillväxten. Kinas export sjönk nämligen med 8,3 procent under juli jämfört med samma månad förra året.

Till Japan och EU sjönk exporten tvåsiffrigt; det har blivit allt svårare att tävla med varor från dessa områden eftersom både euron och den japanska yenen har förlorat cirka 18 procent i värde mot yuanen under det senaste året.

Under årets gång har också flera andra asiatiska länder devalverat sin valuta – särskilt ”konkurrenter” inom exportindustrin som Taiwan och Sydkorea – medan Kinas centralbank alltjämt stött en starkare yuan.

Vissa analytiker uppskattar att yuanens nominella växlingskurs effektivt har stigit med 13,5 procent bara i år, vilket får en mindre devalvering att framstå som helt i sin ordning.

Det finns dock givetvis även baksidor med att devalvera valutan. Medan flera kinesiska exportföretag såg sina aktier stiga under gårdagen, så rasade aktierna i flera stora kinesiska flygbolag med över 10 procent på börsen i Hongkong då det kommer bli dyrare att importera bränsle.

Devalveringen är vidare ett svaghetstecken som kan komma att drabba såväl utländska företags som investerares förtroende till den kinesiska marknaden. Också utländska aktier med stor exponering mot Kina föll under gårdagen kraftigt:

Sist men inte minst så kan devalveringen resultera i ett regionalt valutakrig. I ett meddelande till sina klienter sade JP Morgan under gårdagen att ”andra asiatiska länder kommer se på detta som en konkurrensmässig devalvering från Kinas håll”.

Investmentbanken påpekade vidare att flera länder i nordöstra Asien, särskilt Taiwan och Sydkorea, har som uttalad ambition att hålla sina valutor låga och därmed kan komma att svara på Kinas devalvering. Man varnade också för att även Singapore nu överväger att minska värdet på sin valuta.

Mycket riktigt så föll Koreas won under gårdagen till sin lägsta nivå på över tre år, och Taiwans dollar till sin lägsta nivå på över fem år.

South China Morning Post menar att ”Kina är den sista stora ekonomin att ge sig in i regionens lågintensiva valutakrig”, som började när Japan under Shinzo Abe devalverade sin valuta kraftigt för att stimulera exportindustrin.

Kina har alltjämt sedan dess hållit yuanen i en stadig kurs kring 6,20 mot en allt starkare dollar, delvis på grund av att landet vill se sin valuta få status som reservvaluta av Internationella valutafonden (IMF).

Men IMF klargjorde förra veckan att detta inte var aktuellt innan Kina genomför mer reformer på kapitalmarknaden och tillåter en mer flexibel växlingskurs.

Därför kallas gårdagens devalvering av många för slutet på yuanens ”peg” mot dollarn. Det är nu inte omöjligt att vi i framtiden kommer få se större rörelser av Kinas yuan mot dollarn; särskilt om det regionala valutakriget trappas upp.

Kinas centralbank sade dock under gårdagen att devalveringen blott är en engångsföreteelse. Men det bör i sammanhanget påpekas att samma centralbank för bara tre månader sedan sade att någon devalvering av yuanen inte alls är nödvändig.

Råvarumarknaderna gick generellt sett ner under gårdagen av rädsla för ökade importkostnader i världens största konsument av energi, metaller och spannmål. Guldet fortsatte uppåt för fjärde dagen i rad då Kinas devalvering ökade osäkerheten på den globala marknaden.

Olympiska spelen – nu bara för diktaturer

Publicerat den 10 augusti 2015 kl. 05:10

För en dryg vecka sedan blev det klart att vinter-OS 2022 kommer hållas i Peking, som därmed blir den enda stad någonsin att arrangera de olympiska spelen såväl sommar som vinter.

I den slutgiltiga omröstningen vann Peking mot Kazakstans huvudstad Almaty med 44 röster mot 40.

Mer noterbart än själva röstsiffrorna är faktumet att Peking och Almaty – huvudstäder i två totalitära stater med bristande mänskliga rättigheter – var de enda två städerna som inte dragit sig ur ansökningsprocessen innan den slutgiltiga omröstningen ägde rum.

I januari i fjol övergav Stockholm sitt bud på grund av att man fruktade alltför höga kostnader. Några månader senare kastade också Krakow in handduken efter en folkomröstning där 70 procent av stadens invånare röstade ”nej” av rädsla för den dyra prislappen.

I november meddelade även Oslo att man inte kommer fortsätta med den planerade kandidaturen, efter att norska regeringen klargjort att de inte avser finansiera arrangemanget. Innan dess hade även Graubunden i Schweiz dragit sig ur, av samma anledningar som ovanstående städer.

Rädslan för de höga kostnaderna är befogad; förra vinter-OS gick ju som bekant av stapeln i ryska Sochi (ytterligare en auktoritär stat) och kostade cirka 500 miljarder kronor, vilket var den mest kostsamma vinterolympiaden någonsin och enligt vissa uppskattningar dyrare än samtliga tidigare vinter-OS tillsammans.

Den häftiga prislappen fungerade alltså för att skrämma iväg demokratiska stater (i Norges fall) och dess invånare (i Krakows fall) – men i diktaturerna Kina och Kazakstan står knappast på dagordningen att ta hänsyn till den allmänna opinionen, trots (eller kanske på grund av) uppskattningar att så mycket som en fjärdedel av kostnaden för spelen i Sochi gick direkt från ryska statskassan ner i fickorna på korrupta politiker eller byggherrar.

Det är inte otroligt med ett liknande scenario i Peking – särskilt som vice ordförande för stadens ansökningskampanj avskedades redan förra månaden sedan han avslöjats som korrupt.

Vidare så var sommar-OS i Peking 2008 den enda olympiad som haft en prislapp i samma division som spelen i Sochi, då minst 300 miljarder satsades på att omforma Peking inför spelen. Förutom att byggfrenesin kantades av korruptionsskandaler och migrantarbetare som jobbade under farliga förhållanden eller inte fick sina löner, så förstördes en betydande del av det historiska Peking på kuppen.

Otaliga tempel, historiska gator och sekelgamla bostadskvarter jämnades med marken då Kinas politiker var nervösa för att turisterna skulle uppleva de gamla luggslitna områdena som omoderna snarare än historiskt viktiga. Protester från såväl inhemska som utländska organisationer inom verksamma inom områden som kulturhistoria och mänskliga rättigheter ignorerades fullständigt.

Vad gäller mänskliga rättigheter så gav sommar-OS i Peking 2008 förra gången också en bitter eftersmak, vilket poängteras av bland annat The Guardian:

The IOC riffed on the motif, with the then-president Jacques Rogge saying: “It is clear that the staging of the Olympic Games will do a lot for the improvement of human rights and social relations in China.”

Such predictions were greatly exaggerated. In 2008 China ranked 167th on the Reporters Without Borders’press freedom index. In 2014 it dropped to 175th. Just before the 2008 Games ended, Sophie Richardson of Human Rights Watch (HRW) argued the Olympics set back the clock in China. “The reality is that the Chinese government’s hosting of the Games has been a catalyst for abuses.”

HRW added: “Over the past year Human Rights Watch has monitored and documented extensive human-rights violations directly linked to the preparation and the hosting of the Games.

Vad som de facto skedde var att man släppte något på de politiska tyglarna just innan olympiaden 2008, för att sedan slå tillbaka pendeln med dubbel kraft efter spelens slut.

Ändå är tillståndet för mänskliga rättigheter i Kina i dag värre än någon gång sedan 2008. Av denna anledning skrev dussintals aktivister just innan omröstningen ett öppet brev i motstånd till att Peking borde få äran att hålla vinter-OS 2022:

“As we write this letter, the Chinese government is carrying out an unparalleled attack on civil society,” it said, pointing to the recent wave of detentions against lawyers.

Handing Beijing the 2022 Games would “endorse a government that blatantly violates human rights” and be “a contradiction of the Olympics’ goal of ‘promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity”.

Trots detta så påstår Pekings borgmästare att 92 procent av Kinas befolkning stödjer Pekings värdskap för vinter-OS 2022. Detta reflekterar dock inte det ointresse eller den uppgivenhet som finns bland min vänner och bekanta här i Peking, eller för den delen kommentarer från kinesiska internetanvändare som ”slösa inte med skattebetalarnas pengar” eller ”är landets anseende viktigare än att förbättra människors levnadsvillkor?”

Förutom ekonomiska och politiska aspekter finns ytterligare anledning att tvivla över det passande med värdskapet – det snöar nästan aldrig i Peking. Därför kommer bara en tredjedel av spelen att hållas i själva Peking.

Bland annat skidåkning, backhoppning, alpina grenar och bob kommer hållas i områden som Yanqing eller städer som Jiazhangkou som ligger cirka 150 kilometer bort från huvudstaden. Det innebär stora kostnader för planerade tåglinjer som ska ta deltagare och åskådare till faciliteter som knappast kommer utnyttjas fullt ut efter spelens slut.

Men även i dessa områden räknas årliga snöfall i decimeter snarare än meter, vilket dels är dåligt för själva atmosfären. Vinterkänslan kommer säkerligen utebli; en journalist från New York Times som åkte runt på en guidad tur påpekade att backarna och områdena med konstsnö låg utspridda ”som mjäll” i ett annars kargt bergslandskap. Att uppgradera dessa faciliteter, samt bygga de nya som krävs från grunden, kommer givetvis kosta en hel del pengar.

Ännu mer problematiskt är dock snöbristen från miljösynpunkt, eftersom norra Kina hör till ett av de områdena i världen med mest allvarlig vattenbrist. Trots detta kommer hundratals miljoner kronor att satsas på att leda vatten från jordbrukssamhällen i närheten till de olympiska faciliteterna, där modern och dyr utrustning ska köpas in för att förse backarna och spåren med konstsnö.

I Almaty däremot så finns det gott om snö och fina nybyggda faciliteter sedan Kazakstan arrangerade asiatiska vinterspelen 2011. Varför fick då Peking alls olympiaden? Richard Williams på The Guardian skriver följande, efter att ha påpekat Almatys naturliga fördelar med snö och faciliteter:

Beijing has none of these advantages. What it does have is political and financial muscle. Many IOC members will also have happy memories of the 2008 Summer Games, when China’s rulers made sure that they were treated in the manner to which they have become accustomed – like the King of Saudi Arabia.

(…)

Beijing’s desire to host the Winter Games has nothing to do with such legitimate ambitions and everything do with flaunting its power and status. As ever, the IOC is a willing accomplice. Questions of air quality and human rights will be brushed aside.

Att det förekommer en hel del korruption inom internationella sportsliga organ är ju sedan tidigare känt – inte minst efter skandalen med Sepp Blatter och FIFA.

Om det finns något positivt med omröstningen angående vinter-OS 2022, så är det i så fall att internationella olympiska kommittén nu verkar ha insett att stora kostnader avskräcker städer från att hålla spelen. Kommittén har redan nu offentliggjort en agenda som ska hålla nere kostnaderna för kommande spel.

Ett sådant initiativ är nödvändigt för att mindre städer som Oslo och Stockholm någonsin ska kunna ansöka om vinter-OS, och framför allt för att de olympiska spelen inte ska bli en prenumeration för auktoritära ledare som vill sluta de inre leden och visa upp sin makt för omvärlden.