Så når du finansbranschen

Finansliv erbjuder dig unika möjligheter till kontakt med en intresserad, engagerad och specifik målgrupp. Vi erbjuder magasin, webb och events som kompletterar varandra för att kommunicera med finansbranschens nyckelpersoner.

Finanslivs över 50 000 läsare är tjänstemän och chefer inom finansbranschen. De är verksamma på banker, försäkringsbolag, hos fondförvaltare, investmentbolag och andra finansinstitut.

För information och bokning i magasinet eller på finansliv.se:

Fredrik Ölander, marknadschef
08-411 15 07
fredrik.olander@finansliv.se

För mer information om priser kan du titta i vår Annonsprislista 2017.

 

Vill du vara med som sponsor på ett event?

Fredrik Ölander, marknadschef
08-411 15 07
fredrik.olander@finansliv.se