Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Lotta Sjöberg

Det kan du få – utöver lönen

Inflationen sjunker, men reallöneutvecklingen riskerar ändå att bli svag i år. Finansliv tipsar om hur du får ut mest av lönesam­talet – och vilka förmåner du kan förhandla om utöver lönen.

Inflationen är på väg ner och 2024 kommer inte att bli ett lika tufft år för reallöneutvecklingen som 2023. Men det finns fortfarande risk för att löneökningen inte täcker upp de ökade kostnaderna som inflation och höga räntor innebär.

Så hur ska du tänka inför årets lönesamtal? Vad är rimligt att begära?

Börja med att utgå från de mål du satte upp tillsammans med din chef förra året. Skriv ner hur du utvecklats och på vilket sätt du uppnått dina mål. Bygg på med argument och fakta som visar din utveckling.

Därefter bör du se över lönestatistiken för din yrkesroll. Finansliv har skrivit om 2023 års lönestatistik för finansbranschen på sidorna 27–31 som i snitt var 5 procent. Du kan få mer detaljerad information om lönenivåer för just din yrkesgrupp hos Finansförbundet.

Baserat på lönestatistiken och de mål du uppnått kan du sätta två siffermål inför ditt lönesamtal: det du helst vill ha och det du som lägst kan acceptera (antingen i kronor eller procent). På så sätt vet du var du vill hamna. Öva sedan på dina argument, gärna högt framför en vän eller familjemedlem.

I lönesamtalet ska din chef ta hänsyn till din arbetsinsats, kompetens, samarbetsförmåga och utveckling, samt arbetets svårighetsgrad, marknadskrafter och diskrimineringslagen. Kom ihåg att lyssna på chefens argument så att du kan bemöta dem sakligt.

Det är generellt sett lättare att argumentera för högre löneökning om företaget går bra. I dagens lågkonjunktur kan många arbetsgivare vilja hålla tillbaka löneökningarna, men finansbranschen har generellt sett inte drabbats så hårt av konjunkturen. Tvärtom gjorde storbankerna mycket starka resultat förra året. Om arbetsgivaren försöker hänvisa till lågkonjunkturen kan du nämna detta, men framför allt försöka styra tillbaka samtalet på din insats. Det är den som ska bedömas.

Om du inte får den lägre nivån du hade satt upp som mål kan du prata med din chef om vad som krävs för att du ska nå dit. Om du inte får någon löneförhöjning alls måste arbetsgivaren ange särskilda skäl.

Men även om löneökningen är viktig finns det också andra förmåner du kan förhandla om under lönesamtalet. Ifall chefen inte ger dig den lön du vill ha kan du till exempel försöka få en högre tjänstepension i stället. Det kan vara lättare att få igenom, eftersom skatten på pension är lägre än arbetsgivaravgifterna på lön.

En annan förmån är tjänstebil eller förmånsbil. Argumentera i så fall för en elbil eller hybridbil, på så sätt kan arbetsgivaren även bidra till ett bättre klimat – och du får en lägre driftskostnad. Ett alternativ om du inte åker bil är att arbetsgivaren bekostar ditt reskort för lokaltrafik, som tunnel­bana, buss eller tåg.

Längre semester eller flexiblare arbetstider kan också vara en bra förmån, eller utökad rätt till hemarbete. Det ger inte mer pengar i plånboken men det gör livspusslet enklare och kan ge mer tid till återhämtning och träning, vilket också ökar din möjlighet att göra en bra arbetsinsats.

Friskvårdsbidrag är en annan prisvärd förmån för både dig och företaget. Friskvård är avdragsgill upp till 5 000 kronor per år för arbetsgivaren, och det ger hälsosammare och piggare anställda. Du kan också förhandla dig till rätt till friskvård på arbetstid, förslagsvis en timme i veckan.

En annan förmån är lunchkort. De finns i olika varianter och till olika summor, men Skatteverkets rekommendation används ofta och ligger i år på 120 kronor per dag. Lunchkort är en skattepliktig förmån, men ändå betydligt billigare än att betala lunchen själv.

Andra förmåner än lön

  • Högre tjänstepension.
  • Tjänstebil eller reskort för lokaltrafik.
  • Lunchkort.
  • Friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid.
  • Längre semester.
  • Flexibla arbets­tider och hemarbete.

Om du inte lyckas få igenom de förmåner eller den löneökning du hoppats på under lönesamtalet kan du vända dig till din fackliga förtroendevalda. Om ditt företag har kollektivavtal har den lokala klubben insyn i hela lönerevisionen och kan hjälpa dig. Ifall klubben håller med dig om dina krav kan ni ta frågan vidare till arbetsgivaren utifrån de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Ifall din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan du vända dig till fackförbundets medlemsservice. Om du har fått låga löneökningar i flera år bör du kontakta den lokala klubben eller medlemsservice så att ni gemensamt kan driva frågan vidare.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord