Gå direkt till textinnehållet
Manual Foto: Istock.

Hitta rätt bland korta anställningar

Manual Tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare i finansbranschen. Men hur länge kan man vara tillfälligt anställd, och vilka rättigheter har man? Finansliv reder ut vad som gäller.

Det finns flera typer av tillfälliga anställningar. Reglerna ser olika ut beroende på vilken anställning du har, och även vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Om du är vikarie säger lagen att det alltid måste finnas någon du vikarierar för, som till exempel är tjänstledig, sjukskriven eller föräldraledig. Du kan också vikariera tillfälligt på en ledig tjänst medan arbetsgivaren söker en ordinarie anställd.

Om du däremot har en allmän visstidsanställning krävs inte att du vikarierar för någon annan. Allmän visstidsanställning är tänkt att användas till exempel när företag behöver extra personal under en begränsad tid.

Reglerna ser olika ut beroende på vilken anställning du har, och även vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan man som längst vara vikarie eller visstidsanställd i två år under en femårsperiod. Om du fortsätter jobba efter det övergår anställningen i en fast tjänst. Enligt LAS går det dock att stapla anställningarna på varandra, det vill säga om du först är anställd som vikarie i ett år och elva månader kan arbetsgivaren därefter ge dig en lika lång allmän visstidsanställning utan att du får en fast tjänst.

Sedan 1 maj 2016 kan två års sammanlagd visstidsanställning leda till en fast tjänst även om det skett under en längre period än fem år, ifall du haft andra tillfälliga anställningar under samma period och om det gått som mest 180 dagar mellan anställningarna.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

De som jobbar på en arbetsplats som följer FTF:s eller Finansförbundets avtal behöver dock inte oroa sig för staplade anställningar. Enligt FTF:s avtal kan du inte vara tillfälligt anställd längre än tre år utan att få en fast tjänst, oavsett vilken form av tillfällig anställning det handlar om. Enligt Finansförbundets avtal med BAO görs ingen skillnad på vikariat och allmän visstidsanställning, det kallas bara visstidsanställning. Du kan vara visstidsanställd i 18 månader under en femårsperiod. Det kan förlängas till som mest 27 månader om arbetsgivaren och Finansförbundet kommer överens om det, men inte mer.

Enligt LAS kan visstidsanställningar och vikariat inte avslutas i förtid, varken av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Men enligt FTF:s avtal med FAO är det möjligt att säga upp tillfälliga anställningar i förtid på saklig grund. Samma sak gäller för Finansförbundets avtal med BAO. Anställningar inom FTF:s avtal med KFO (Folksamgruppen) kan dock inte sägas upp i förtid.

Enligt Finansförbundets avtal har du som allmän visstidsanställd företrädesrätt till nya anställningar inom samma arbetsområde, under vissa förutsättningar. Arbetsgivaren kan alltså inte nödvändigtvis ersätta en vikarie med en annan.

Enligt lagen kan du som längst vara provanställd i sex månader, därefter övergår anställningen automatiskt i en fast tjänst.

Inom finansbranschen är det även vanligt med provanställningar. Enligt lagen kan du som längst vara provanställd i sex månader, därefter övergår anställningen automatiskt i en fast tjänst. Men provanställningar kan till skillnad från vikariat och allmän visstidsanställning avslutas när som helst, utan att arbetsgivaren behöver ange saklig grund. Om arbetsgivaren inte avslutar provanställningen men inte vill att du ska bli tillsvidareanställd måste hen meddela dig det minst två veckor innan provanställningen löper ut. Annars kan arbetsgivaren bli skade­ståndsskyldig.

För dig som går på FTF:s avtal med FAO är skyddet som provanställd lite större. Här gäller en månads uppsägningstid om provanställningen ska avslutas i förtid. Provanställningen kan också förlängas, vilket även gäller för FTF:s avtal med KFO.

För dig som går på Finansförbundets avtal kan provanställningarna vara längre, högst ett år istället för sex månader. Även här kan provanställningen förlängas, om fack och arbetsgivare kommer överens om det. En månads uppsägningstid gäller.