Gå direkt till textinnehållet
Manual Foto: Istock

Så påverkas din pension av nya regler

Pensioner Den allmänna pensionsåldern kommer att höjas, enligt den nya pensionsuppgörelsen. Men vad innebär det för tjänstepensionen? FTF:s och Finansförbundets experter reder ut.

Innan årsskiftet kom den blocköverskridande Pensionsgruppen fram till en uppgörelse om pensionerna. Uppgörelsen innebär att premiepensionssystemet kommer att göras om, och att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis från 61 till 64 år. Samtidigt höjs också rätten att få jobba kvar från 67 till 69 år.

FTF är positiva till pensionsuppgörelsen.

– Vi tycker dels att det är bra att det är en så bred överenskommelse, och dels att den innehåller bra saker. Vi tror att våra medlemmar vill jobba längre i framtiden, säger Jimmy Johnsson, chef för bransch och politik på FTF.

Pensions­uppgörelsen

Före jul presenterade sex av riksdagens åtta partier, alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, den nya pensionsuppgörelsen.

I den föreslås att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis från 61 till 64 år och att rätten att jobba kvar höjs stegvis från 67 till 69 år med start 2020. Lägsta åldern för att ta ut garantipension höjs 2023 från 65 till 66 år och kommer från och med 2026 vara kopplad till medellivslängden.

Enligt pensionsuppgörelsen ska också premiepensionssystemet förändras i grunden, bland annat genom högre krav på de fonder som finns att välja på premiepensionens fondtorg.

Finansförbundet instämmer. Att höja den allmänna pensionsåldern är nödvändigt, anser Henrik Cronier, förbundsjurist.

– Vi lever längre, så det behövs. Ett alternativ är att höja pensionsavgifterna, men det kommer inte att ge utslag förrän långt framöver.

Men hur en höjd allmän pensionsålder kommer att påverka tjänste­pensionen är oklart, det är två helt olika system. Den allmänna pensionen är statlig, och består av inkomstpension och premiepension. Båda är inkomstgrundade, och den senare kan du själv välja var du placerar. Tjänstepensionen kommer däremot från din arbetsgivare, och varierar beroende på både lön och vilket kollektivavtal du tillhör.

I dag får tjänstepension generellt tas ut från 55 års ålder, enligt inkomstskattelagen. Enligt Finansförbundets avtal med BAO har anställda under vissa förutsättningar rätt att gå i pension från 61 år. Medlemmarna går också i pension tidigt, i snitt vid 62 år och 4 månader.

– Tjänstepensionsavtalen påverkas inte direkt av pensionsuppgörelsen, men man skulle kunna tänka sig att pensionsåldern höjs även där på sikt, säger Henrik Cronier.

FTF har ingen exakt siffra för när genomsnittmedlemmen går i pension men de flesta jobbar redan i dag betydligt längre än till 61 år.

Vi vet att det finns intresse för att jobba längre bland vissa av våra medlemmar.

Enligt både FTF:s och Finansförbundets avtal har medlemmarna i dag rätt att jobba kvar till 67 år, alltså samma åldersgräns som i lagen om anställningsskydd (LAS). Den gränsen kommer nu sannolikt att höjas till 69.

– Vi följer LAS-åldern i dag, och jag kan inte se något uppenbart skäl till att det skulle se annorlunda ut i framtiden. Vi vet att det finns intresse för att jobba längre bland vissa av våra medlemmar. Men det som har varit viktigt för oss är dels att trygghetssystemen följer med när pensionsåldern höjs, och att kompetensutvecklingen blir viktigare, säger Jimmy Johnsson.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

FTF har också avtal om flexpension, alltså en möjlighet för medlemmarna att gå ned i arbetstid de sista åren av arbetslivet. Flexpension finns även i Finansförbundets avtal med Svensk Handel. Den påverkas inte direkt av pensionsuppgörelsen.

– Hela syftet med flexpensionen är att höja pensionsavsättningarna, men också att man ska ha möjlighet att jobba längre. Jag hoppas att fler väljer att ta ut flexpension om man känner att man vill jobba längre men inte riktigt orkar heltid, säger Jimmy Johnsson.

Höjd allmän pensionsålder innebär alltså inga automatiska förändringar i tjänstepensionen. Däremot kan höjningen få en indirekt effekt för förbundens medlemmar.

– Om du går i pension vid 61 års ålder om tio år, då får du sannolikt en lägre pension än vad en 61-åring får i dag eftersom du förutsätts jobba längre. Det uppstår ett gap där, säger Henrik Cronier.

Det omvända gäller också. Om du hade planerat att gå i pension vid 61 års ålder men istället jobbar till 64 för att få ut full allmän pension så får du också en högre tjänstepension.

– Effekterna kommer att se väldigt olika ut förstås, tittar vi på en medlem som är 25 år i dag eller en som är 60 år i dag så skiljer det sig åt. Men pensionsöverenskommelsen gör att vi ser framför oss att vi på sikt måste jobba längre, vi kan inte längre gå i pension vid 61, säger Jimmy Johnsson.