Får jag full pension om jag slutar nu?

Får jag full pension om jag slutar nu?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag är 59 år och har BTP 2. Jag har tjänat in mer än 360 månader till min pension. Innebär detta att jag kan gå i pension redan nu med full pension?

Henrik Cronier: För att få full pension i BTP 2 krävs att man arbetat 360 månader men det förutsätter också att du arbetar till 65 år, då är pensionen slutbetald. Du kan gå i pension före 65 år men då kommer din pension att bli lägre. Under vissa förutsättningar kan du gå i så kallad § 8 pension, det är en avtalspension som innebär att man får gå tidigast vid 62 års ålder med lite lägre ersättning än lön fram till 65 år. Efter 65 år uppbär man normalt sett sin ordinarie tjänstepension som då blir något lägre än om man hade arbetat till 65 år. Ett generellt tips är att ta kontakt med sin pensionskassa för att höra hur förutsättningarna ser ut. Läs gärna mer på Finansförbundets hemsida där det finns mycket information om BTP-pension och § 8.

Svaret gavs i februari 2021

publicerad
11 mars 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram