Gå direkt till textinnehållet

Journalistik ett viktigt vapen i kampen mot rysk desinformation

Svenska tidningar i ett gemensamt upprop till stöd för fria medier i Ukraina och Ryssland.

3 mars, 2022

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Morgonen den 24 februari 2022 vaknade världen upp till nyheten om att ett brutalt krig åter skakar den europeiska kontinenten. Sedan dess gör den ryska statsapparaten allt i sin makt för att tysta och begränsa fria oberoende medier från att rapportera om det som händer i Ukraina och Ryssland.

Publicister och utgivare i hela Sverige vill med detta gemensamma upprop visa vår sympati och vårt stöd till de oberoende medier som verkar i Ukraina och Ryssland. Uppropet kommer också att publiceras på ryska och ukrainska och spridas genom de olika medieföretagens sociala mediekanaler och på löpsedlar.

Det var med bestörtning och stor oro som vi tog emot nyheten om det ryska angreppet. Som publicister är vi redan sedan tidigare särskilt bekymrade över på vilket sätt Ryssland försöker göra inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten. Nu ökas förtrycket för att förhindra oberoende nyhetsförmedling från fronterna. Genom hot om nedstängning av nyhetsförmedlare som inte följer den ryska propagandan, visar myndigheterna hur långt man är beredd att gå för att begränsa människors rätt till fri och oberoende information. Vi vill med detta upprop också visa vårt stöd till alla de som utnyttjar sin rätt att fritt uttrycka sig: journalister, konstnärer och människor som går ut på gatorna och demonstrerar mot invasionen – i Ryssland såväl som i Ukraina.

Flera svenska tidningar finns på plats i städer som Kyiv, Charkiv, Lviv, i polska gränsstäder och i Ryssland. De gör nu sitt allra bästa för att förmedla nyheter på ett korrekt och sanningsenligt sätt. Det är ett utmanande, svårt och många gånger farligt arbete och vi hyser den största respekt för våra modiga kolleger på fältet.

Artiklar och reportage som publicerats i svenska medier den senaste veckan har skakat om oss alla. Bilder och filmer på utbrända hus, människor som flyr för sina liv eller försöker ta skydd i städernas tunnelbanestationer. Vittnesmål om övergrepp, rädsla och förtvivlan som för alltid kommer att etsa sig fast hos var och en av oss med en känsla av vanmakt och bestörtning.

Redan under invasionens första vecka har vi fått uppleva att journalister dödats eller skadats när de har försökt utföra sitt arbete. Våra tankar går särskilt till anhöriga och kolleger till den ukrainska journalisten Shakirov Dilerbek Shukurovych som i lördags sköts ihjäl i byn Zelenivka nära Cherson. Ungefär samtidigt nåddes vi av nyheten att två danska journalister blivit beskjutna, lyckligtvis skadades ingen av dem allvarligt.

Det är ett utomordentlig viktigt arbete som inhemska och utländska journalister gör på plats, både i Ryssland och Ukraina, i en tid där ryska myndigheter gör sitt yttersta för att försvåra arbetssituationen genom desinformation, förföljelse och massiv våldsanvändning.

Fri och oberoende journalistik som kritiskt granskar de brott mot folkrätten och den humanitära rätten vi nu bevittnar i Ukraina är ett viktigt vapen i kampen mot ryska övergrepp och desinformation. Det är utan tvekan så att vi befinner oss i en brytningstid, där en totalitär stormakt med vapenvåld vill slå ner det som Europa har ägnat de senaste 80 åren åt att bygga upp: demokrati, fria suveräna staters rätt till självbestämmande, fria medier och oberoende domstolar.

Det är därför helt avgörande att ukrainska, ryska och utländska medier kan fortsätta att rapportera om de ryska övergreppen, samtidigt som de internationella samfunden använder alla de fredliga medel som står till buds för att tvinga president Putin till förhandlingsbordet.

Den ukrainska demokratin och dess medborgare har rätt att leva i fred och frihet.

Lena K Samuelsson, chefredaktör Aftonbladet

Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri

Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter

Klas Granström, chefredaktör Expressen

Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgs-Posten

Anna Careborg, chefredaktör Svenska Dagbladet

Jonas Kanje, chefredaktör Sydsvenskan

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna

Helena Giertta, Tidningen Journalisten och Finansliv

 

På ukrainska:

Журналістика – важлива зброя у боротьбі з російською дезінформацією

Шведські газети у спільному зверненні на підтримку вільних ЗМІ в Україні та Росії

Вранці 24 лютого 2022 року світ прокинувся з новинами про те, що жорстока війна знову охопила європейський континент. З того часу російський державний апарат робить все можливе, аби змусити замовчати вільні незалежні ЗМІ і обмежити їх роботу з освітлення подій в Україні та Росії.

Цим спільним зверненням видавці та видавництва усієї Швеції хочуть висловити своє співчуття і підтримку незалежним ЗМІ, що працюють в Україні та Росії. Звернення буде опубліковано російською та українською мовою і поширене в соціальних мережах різних медіа компаній та в листівках.

Ми з занепокоєнням та сильною тривогою сприйняли повідомлення про російський напад. Як видавці ми вже раніше були дуже занепокоєні тим, як Росія намагається обмежити свободу слова та друку. Тепер посилюється тиск на ЗМІ, щоб завадити незалежному висвітленню подій з фронту. Погрожуючи закриттям новинних агенцій, які не підтримують російську пропаганду, влада показує, наскільки далеко вони готові піти, аби обмежити право людей на отримання правдивої та незалежної інформації. Цим зверненням ми хочемо висловити нашу підтримку всім, хто реалізує своє право на вільне самовираження: журналістам, художникам і всім, хто виходить на вулиці та демонстрації проти вторгнення, як в Росії так і в Україні .

Декілька шведських газет виходять в таких містах як Київ, Харків, Львів, у польських прикордонних містах та в Росії. Зараз вони роблять все можливе, аби доносити новини точно та правдиво. Це складна, важка і часто – небезпечна робота. І ми з великою повагою відносимося до наших колег на місцях.

Статті та репортажі, що публікуються в шведських ЗМІ за останній тиждень, вразили усіх нас. Світлини та відео спалених будинків, людей що рятуються втечею чи намагаються сховатися в міському метро. Свідчення жорстокого відношення, страху та відчаю назавжди закарбуються в пам’яті кожного з нас разом з почуттям безсилля та тривоги.

Вже в перший тиждень вторгнення ми зіткнулися з тим, що журналісти були вбиті чи поранені під час виконання своєї роботи. Наші думки зверненні до рідних та колег українського журналіста Шакірова Ділербека Шукуровича, який був застрелений в селі Зеленівка під Херсоном. Приблизно в цей же час ми отримали інформацію про те, що двоє данських журналістів були обстріляні. На щастя, ніхто з них серйозно не постраждав.

Це надзвичайно важлива робота, яку свої та іноземні журналісти роблять на місцях і в Росії і в Україні. У той час, як російська влада робить все можливе для ускладнення цієї роботи через дезінформацію, переслідування та насилля.

Вільна та незалежна журналістика, яка критично розслідує порушення міжнародного та гуманітарного права, яке ми наразі спостерігаємо в Україні, є важливою зброєю у боротьбі проти російського нападу та дезінформації. Без сумніву, ми знаходимося на переломному моменті, коли тоталітарна наддержава за допомогою збройних сил хоче знищити те, на що Європа витратила останні 80 років, створюючи демократичне суспільство, право незалежних суверенних держав на самовизначення, вільні ЗМІ та незалежну судову систему.

Тому надзвичайно важливо щоб українські, російські та іноземні ЗМІ змогли продовжувати повідомляти про російські напади, а міжнародна спільнота одночасно використовувала всі доступні мирні засоби, аби змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів.

Українська демократія та громадяни України зможуть отримати право жити в мирній та вільній державі.

På ryska:

Журналистика – важное оружие в борьбе с российской дезинформацией

Шведские газеты в совместном обращении в поддержку свободных СМИ в Украине и России.

Утром 24 февраля 2022 года мир проснулся с известиями о том, что жестокая война снова сотрясает европейский континент. С тех пор российский госаппарат делает все возможное, чтобы заставить замолчать свободные независимые СМИ и ограничить их работу по освещению событий в Украине и России.

Этим совместным обращением издатели и издательства по всей Швеции хотят выразить свое сочувствие и поддержку независимым СМИ, действующим в Украине и России. Обращение будет опубликовано на русском и украинском языках и распространено в социальных сетях различных медиакампаний и в листовках.

Мы с беспокойством и сильной тревогой восприняли известие о российском нападении. Как издатели мы уже ранее были очень обеспокоены тем, как Россия пытается ограничить свободу слова и печати. Теперь усиливается давление на СМИ, чтобы помешать независимому освещению новостей с фронтов. Угрожая закрытием новостных агенств, которые не поддерживают  российскую пропаганду, власти показывают, насколько далеко они  готовы пойти, чтобы ограничить право людей на получение правдивой и независимой информации. Этим обращением мы хотим выразить нашу поддержку всем, кто реализует свое право на свободное самовыражение: журналистам, художникам и всем, кто выходят на улицы и демонстрируют против  вторжения, как в России, так и в Украине.

Несколько шведских газет выходят в таких городах, как Киев, Харьков, Львов, в польских приграничных городах и в России. Сейчас они делают все возможное, чтобы доносить новости точно и правдиво. Это сложная, тяжелая и часто опасная работа и мы с большим уважением относимся к нашим коллегам на местах.

Статьи и репортажи, публикуемые в шведских СМИ за последнюю неделю, потрясли всех нас. Фотографии и видео сгоревших домов, людей, спасающихся бегством  или  пытающихся укрыться в городском метро. Свидетельства жестокого обращения, страха и отчаяния навсегда врежутся в память каждого из нас вместе с чувством бессилия и тревоги.

Уже в первую неделю вторжения мы столкнулись с тем, что журналисты были убиты или ранены, когда пытались выполнять свою работу. Наши мысли обращены к родным и коллегам  украинского журналиста Шакирова Дилербека Шукуровича, застреленного в селе Зеленовка под Херсоном. Примерно в это же время до нас дошло известие о том, что двое датских журналистов были обстреляны, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Это чрезвычайно важная работа, которую свои и иностранные журналисты делают на местах, и в России, и в Украине, в то время, когда российские власти делают все возможное для усложнения этой работы посредством дезинформации, преследований и широкого применения насилия.

Свободная и независимая журналистика, которая критически расследует нарушения международного и гуманитарного права,  которые мы сейчас наблюдаем в Украине, является важным орудием в борьбе против российского нападения и дезинформации. Без сомнения, мы находимся на переломном моменте, когда тоталитарная сверхдержава с помощью вооруженных сил хочет уничтожить то, на что Европа потратила последние 80 лет, создавая демократию, право свободных суверенных государств на самоопределение, свободные СМИ и независимые суды.

Поэтому крайне важно, чтобы украинские, русские и иностранные СМИ могли продолжать сообщать о российском нападении, а международное сообщество одновременно использовало все доступные мирные средства, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров.

Украинская демократия и граждане Украины имеют право жить в мире и свободе.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord