Kan jag själv avbryta min semester?

Kan jag själv avbryta min semester?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Under vilka förutsättningar kan jag själv avbryta min semester?

Henrik Cronier: Om du till exempel själv blir sjuk eller om du tar hand om sjuka barn och samtidigt uppbär ersättning i form av sjuklön eller tillfällig föräldrapenning (VAB) kan du avbryta din pågående semester. Det är viktigt att du agerar på samma sätt som när du arbetar och ska vara frånvarande från arbetet. Du bör direkt meddela din arbetsgivare om den omständighet som gör att du måste avbryta semestern. Om du i annat fall ångrar din semesterledighet och vill göra förändringar av planerad eller pågående semester så ska du ta kontakt med din arbetsgivare för att se vilka möjligheter som finns.

(Svaret gavs i juni 2021)

publicerad
24 juni 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram