Gå direkt till textinnehållet
Cecilia Tisell, KO. Foto: Øyvind Lund

KO: »Det här handlar om bankernas heder«

Konsumentverkets uppmaning att bankerna retroaktivt bör ompröva gamla bedrägeribeslut har fått ett kyligt mottagande. Hittills har bara ett fåtal banker svarat på KO:s brev, och utan att kommentera uppmaningen om retroaktiva bedömningar.

Konsumentombudsmannen, KO, uppmanar bankerna att retroaktivt ompröva gamla bedrägeribeslut för drabbade kunder som nekats att få pengar tillbaka.

Bakom KO:s krav ligger den vägledande HD-dom som kom tidigare i somras och som nu skärper bankernas bevisbörda. Domen slog bland annat fast att det inte räcker med att ha blivit lurad att lämna ut inloggningsuppgifter för att anses som ”särskilt klandervärd”, men understryker samtidigt att en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Efter HD-domen har Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ändrat sina rekommendationer till bankerna.

Det vore direkt uselt att låta felaktiga bedömningar ligga kvar.

– Bankerna behöver gå tillbaka och göra om och göra rätt. Nu vet vi att bankerna och ARN i hög utsträckning har tillämpat regelverket fel. Det här handlar om bankernas heder, det vore direkt uselt att låta felaktiga bedömningar ligga kvar, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket, till Finansliv.

Efter domen skickade KO ut ett brev som vädjade till bankernas ledningar att betala tillbaka pengar till de drabbade som tidigare fått avslag, men möttes av tystnad.

Nu har KO skickat ett nytt brev där bankerna uppmanas att riva upp tidigare beslut där kunder nekats ersättning. Även det här brevet tycks ha fått ett svalt mottagande, enligt Cecilia Tisell.

– Hittills har ett fåtal banker svarat, men utan att kommentera uppmaningen på retroaktiva bedömningar. Bankerna svarar att det har noterat rättsfallet och att de följer praxis, säger hon.

Jag förstår inte hur det kan vara orimligt att begära av bankerna att göra om och göra rätt.

Bankföreningen gav tidigare i veckan sin syn på KO:s krav. Vd:n Hans Lindberg säger till DI att om bankerna skulle hörsamma kraven att riva upp gamla beslut så skulle det »i praktiken innebära att vi  har ett icke fungerande betalsystem«. Cecilia Tisell håller inte med alls.

– Jag förstår inte hur det kan vara orimligt att begära av bankerna att göra om och göra rätt. Man har använt reglerna fel och lagt förlustansvaret på konsumenten att bära själv, jag tycker det vore orimligt att inte ompröva tidigare ärenden, säger hon.

Cecilia Tisell menar att alla bedrägerier som anmälts till polisen inom 13 månader de senaste 10 åren ligger inom ramen för omprövning. Bara i år har runt 17 000 bedrägerifall anmälts till polisen. Samtidigt finns det ingen lag som säger att bankerna är skyldig att göra om tidigare bedömningar.

Hur troligt är det att drabbade kunder kommer att få upprättelse?

– Banker är inte vilket företag som helst, utan har en viktig samhällsfunktion. Men nu ser vi att bankernas digitala tjänster läcker kraftigt, de är inte anpassade efter konsumenterna som ska använda dem. Det vore bedrövligt om man inte vill göra om och göra rätt efter att ha tillämpat regelverket felaktigt, säger hon och pekar på de bankanställda som hon nu menar riskerar att hamna i kläm.

– Jag kan tänka mig att det nu blir ett ökat tryck på bankpersonalen när kunder vill få tidigare beslut omprövade. Bankerna är en service- och förtroendebransch och jag förstår att det har varit tufft för personalen som måste meddela kunder som fått sina besparingar förlorade att de får skylla sig själva, säger hon.

Finansliv har sökt Bankföreningen för en kommentar.