Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Mostphotos

Ökat behov av AI-kompetens inom finans

Andelen jobbannonser som kräver kunskaper inom AI ökar inom finansiella tjänster. De jobb som kräver AI-kompetens kan ge upp till 25 procent högre lön än genomsnittet på vissa marknader, enligt en ny studie från PWC.

En ny global studie, som tagits fram av konsultföretaget PWC, visar att behovet av AI-kompetens har ökat markant under de senaste fem åren. Studien omfattar en halv miljard jobbannonser och andelen svenska jobb som kräver AI-relaterad kompetens har femdubblats. Under 2018 fanns 4 000 jobb inom den här kategorin utannonserade och förra året uppgick antal jobb till 21 000.

Rapporten visare att det är tjänstesektorn som driver ökningen i efterfrågan på AI-kompetens. Andelen jobbannonser som kräver dessa kunskaper är störst inom kommunikation, konsulttjänster och finansiella tjänster.

Enligt studien kommer AI att omdefiniera vad det innebär att vara finansanalytiker, programmerare och många andra roller.

– Generativ AI förväntas revolutionera branscher, affärsmodeller och arbetsmetoder över hela världen. Det kan liknas vid den industriella revolutionen för kunskapsarbete, säger Jessica Carragher Wallner, ansvarig för området People & Organisation på PwC Sverige i en kommentar till studien.

De jobb som kräver AI-kompetens kan ge upp till 25 procent högre lön än genomsnittet på vissa marknader. De sektorer som är mest AI-mogna, inom IT och finansiella tjänster, hade fem gånger högre produktivitetstillväxt som branscher med lägre AI-koppling, till exempel byggsektorn och tillverkningsindustrin.

– AI kan hjälpa många företag att nå bättre produktivitet, samtidigt som samhällsvinster skapas. Ökad produktivitet leder ofta till ekonomisk tillväxt, högre lönenivå och ökad levnadsstandard. Men för att nå dit måste fler verksamheter investera i AI och införliva det i såväl affärsstrategi som i medarbetarnas löpande kompetensutveckling, säger Jessica Carragher Wallner i rapporten.

Enligt den aktuella studien förändras kraven på kompetensutveckling i betydligt snabbare takt inom arbeten med en tydlig exponering mot AI. I PWC:s undersökning, CEO Survey, uppger 69 procent av företagsledarna att AI kommer kräva att medarbetare kompetensutvecklar sig under den närmaste tiden.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord