Gå direkt till textinnehållet
Tingsrätten i Stockholm. Foto: Michael Hoffman/Mostphotos

Samtliga åtalade döms för insiderbrott i Collector

De elva åtalade döms för insiderhandel i Collector. Bland de åtalade finns anställda vid fastighetsbolaget Balder och två chefer döms till fängelse.

Stockholms tingsrätt meddelade dom i målet rörande insiderbrottslighet som har skett i Collector under åren 2018–2020. Tingsrätten dömer samtliga elva åtalade för inblandning i insiderbrottslighet.

Två huvudåtalade personer döms för bland annat grova insiderbrott till fängelse i som längst 1,5 år. Det är Balders tidigare finanschef Marcus Hansson och fastighetsbolagets tidigare ekonomidirektör Magnus Björndahl, som döms till fängelse. Marcus Hansson meddelade i går, i ett pressmeddelande från Balder, sin avgång med anledning av domen.

Övriga nio personer döms för insiderbrott av normalgraden och obehörigt röjande av insiderinformation, med påföljden villkorlig dom med böter.

Insiderhandeln skedde kort innan bolaget hade publicerat kursdrivande nyheter, bland annat ett större pressmeddelande i januari 2020 om vinstvarning och nyemission, vilket påverkade aktiekursen kraftigt. Tingsrätten har kommit fram till att de åtalade genom insynspersoner har utnyttjat sådan insiderinformation till sin fördel och därigenom gjort stora aktievinster.

”Tingsrätten kan konstatera att det har varit fråga om en omfattande och samfälld aktiehandel inom en avgränsad krets personer, vilka alla på något sätt har koppling till varandra. Det har dessutom säkrats viss kommunikation i anslutning till handeln, bl.a. via sms, som stärker slutsatsen att de tilltalade har haft ett kunskapsövertag gentemot den övriga marknaden. Det har också framkommit att vissa av de tilltalade har haft goda möjligheter till insyn i Collector AB:s verksamhet. Dessa omständigheter sammanlagda har i detta fallräckt för en fällande dom”, säger rådmannen Peter Adamsson i en kommentar.

Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket handlar om cirka 2,1 miljoner kronor. De tilltalade ska också själva stå för sina advokatkostnader.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord