Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Stora löneskillnader mellan män och kvinnor

Finansbranschen är en ojämställd bransch med stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Det visar Finansförbundets nya rapport ”Jämställdhetsrapporten – en könsuppdelad finansbransch”. - Vi borde ha kommit längre. Vi har varit rankade som världens mest jämställda land, jag är besviken, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Rapporten som sammanfattar statistik från bland annat SCB och Nyckeltalsinstitutet visar på stora skillnader i löneläget mellan män och kvinnor.

Kvinnor har ofta lägre betalda tjänster längre ner i företagshierarkin och är mer utsatta för hot och våld. Män är sjukskrivna mer sällan och tar ut mindre vab och föräldraledighet. Kvinnor har även lägre kapitalinkomster och pension jämfört med män.

– Jag är inte så förvånad över vad jag läser, men jag är ledsen och besviken, säger Ulrika Boëthius.

Vad gör Finansförbundet för att komma till rätta med de här problemen?

– Vi har ett projekt tillsammans med arbetsgivaren som är inskrivet i vårt kollektivavtal sedan 2011, som i första hand siktar på jämställda löner, men som även har som mål att jämställdheten i övrigt ska öka. Det är många företag som absolut inte är framme, men vi har ett större engagemang idag än vi tror att vi skulle haft om vi inte hade haft projektet.

Stora löneskillnader

  • Män som är ekonomi- och finanschefer på nivå 1 enligt SCB:s statistik, tjänar 94 900 kronor i månaden. Kvinnor i motsvarande tjänst tjänar i genomsnitt 75 800 kronor i månaden. En löneskillnad på 19 100 kronor i månaden eller nästan 230 000 kronor under ett år före skatt.
    Bland mäklare inom finans tjänar män i genomsnitt 104 900 kronor i månaden och kvinnor 71 600 kronor i månaden. I yrkeskategorin anställd i allmänt bankarbete tjänar kvinnor i genomsnitt 39 400 kronor i månaden och män 47 000 kronor i månaden.
    Kvinnor och män har olika yrkesroller. I yrkeskategorin banktjänstemän och redovisningsekonomer, där lönerna är förhållandevis låga sett till hela finansbranschen, uppgår antalet kvinnor till 40 800 och män till 18 400.
    Inom investment- och riskkapitalbolagsverksamhet där 261 kvinnor och 404 män arbetar är medelvärdet på kvinnors kapitalinkomster 363 052 kronor. Motsvarande för männen är 1509 551 kronor.
Enligt Ulrika Boëthius var förbundet för några år sedan ute på en runda och pratade med arbetsgivare och arbetstagare lokalt, de som ska göra jobbet, och identifierade en hel del framgångsfaktorer.

– Den absolut största framgångsfaktorn är att man formerar en arbetsgrupp som pratar regelbundet tillsammans och gör en årsplan och är noggrann med att följa upp och utvärdera vad man har gjort. Och att den gruppen har ett mandat, att de arbetsgivarrepresentanter som sitter i gruppen har mandat från affärsledningen, det vill säga vd, att lösa frågan. Det är tydligt att där man har det går arbetet fortare.

Det handlar inte om att man ska ta från männen och ge till kvinnorna, säger Ulrika Boëthius, utan om att skjuta till pengar.

– I vår bransch ska det inte vara något problem. I andra branscher, som till exempel styrs av våra skattemedel och har en annan kostnadsbild, kan det vara ett problem. Där behöver man säkert göra andra insatser för att säkra finansieringen. Som bransch kan inte finansbranschen komma undan med att säga att man inte har råd att rätta till felet.

Det största skälet till att det är så stora löneskillnader är de olika yrkesrollerna. Finansbranschen är den bransch som har störst lönespridning.

– Det ingår också i arbetet att försöka förmå fler kvinnor att vilja ta jobben högre upp i företagshierarkin, men också att skapa förutsättningar för fler kvinnor att känna att de vill ta jobben. Men det är en utmaning även på den ”lägsta” nivån i vår bransch, kundmottagare, det är inte lika lätt att öka andelen män. Det är svårt att locka folk att komma och jobba i den del av branschen som har lägst betalt.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord