Gå direkt till textinnehållet

2012: Nya skatter och nytt konto

Nästa år får vi en ny skatt på nysparande, högre årlig skatt och nytt konto. Därmed är 2011 sista chansen att slippa skatten på nysparande genom att nu nyspara i en billig kapitalförsärkring.

Från 1 januari 2012 får vi höjd skatt på kapitalförsäkring från ca 1,0 till 1,35 procent. Och skatt på nysparande. Höjningen förändrar däremot inte mitt val. I år nysparar jag i kapitalförsäkringen. Därefter blir skillnaderna vara mindre.

NYA SKATTEN: (ex 100 000 kr med 10% vinst)
Gamla Kapitalf* år 20111 100 kr
Nya Kapitalf* år 20121 500 kr
Nya kontot*/** (ISK) år 20121 500 kr
Aktie/fondkonto** år 2011/20123 000 kr
*utdelningar skattefria
**vinstskatt går att kvitta mot förluster på annan kapitalskatt.

Ny högre skattsats på kaptialförsäkrning med start 2012 innebär att brytpunkten när kapitalförsäkringen är bäst stiger från 3% till 4,5%. Därmed är blandfonder ute ur leken, nu passar kapitalförsäkring bara för rent börssparande: aktiefonder och aktier. Men se nu upp för att nyspara i dyra kapitalförsäkringar med avgifter. Då kan brytpunkten sticka iväg upp över 6%… och kan snabbt kosta mer än de smakar. Flera av dem har dessutom inlåsningar.

2012 får vi även ett alternativ: nya kontot (ISK). Med samma skatt som kapitalförsäkringen. Med lilla fördelen att här kan du kvitta hela din ISK-vinstskatt mot andra kapitalförluster, som boräntor och förluster i aktiefonder. Det kan du inte göra på gamla kapitalförsäkringen. Å andra sidan är boräntor ofta så enormt mycket större, så fördelen är inte särksilt stor för ISK:n.

För vem passar nya kontot?

Nya kontot är inget att vänta på. Tvärt om passar gamla kapitalförsäkringen bäst just nu. Bara de 1 av 100 sparare som gillar att rösta på bolagstämmor, ska självklart flytta. Från 2012 lär däremot nysparandet lockas till ISK, eftersom den har en liten fördel, med kvittning av vinstskatt mot andra kapitalförluster.

När passar ISK/kapitalförsäkring bättre än gamla aktie/fondkontot?

Den låga jämna skatten passar bra för allt börssparande. Eftersom börsen i snitt ger 7-8% ger låg jämn skatt mest kvar till spararen. Enskilda år kan det kosta mer än det smakar. Men i snitt är låg jämn skatt en klar fördel. Men se upp för konton med avgifter.

Hur mycket sämre är nya skatten i kapitalförsäkring mot den gamla?

FÖRDEL rak schablonskatt på lång sikt
Sverigeindex (8%)Vinst 10 år
Gamla 30% skatt på vinst72%-81%
Nya 1,35% skatt per år90%
Gamla kapitalförsäkringen97%

Räknar du på en snittsvensk som har snittsparande (en Sverigefond/8% per år) så ger den på tio år 116% avkastning. På gamla kapitalförsäkringen gav det 97% i handen. I nya kapitalförsäkringen/ISK frå du 90% i handen. Mot vanligt aktie/fondkonto som ger 72-81% i handen beroende om du skattar av varje år eller en gång på slutet.

Hur påverkas gamla kapitalförsäkringar?

Gamla kapitalförsäkringar kommer finnas kvar för de som vill komma åt livförsäkringen, den kan du ju rikta till vem du vill; barnbarn mm. Den som vill rösta på aktier, kommer däremot välja nya kontot.

Får vi någon skatteanmnesti för att starta om i nya sparformer?

Nej, många har väntat i både 20 och 30 år på amnesti. Men någon sådan kommer inte här. Utan räkna på flytt. Bara genom att flytta till kontot med lägre skatt, så får du i snitt 10% lägre skatt över ett årtionde. Med fördelen att du kan byta sparform och göra det flera gånger. Kort sagt räknar jag kallt med att 9 av 10 sparare gynnas av att lämna förluster bakom sig. Därför rekommenderar jag med varm hand en rak skatt för långt sparande. Även om 30%-skatten känns sur.

Hur tänker du kring sparnyheterna?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord