Gå direkt till textinnehållet

Käbblet tillfälligt över

Budgetbråket i USA är löst för denna gång. Men redan om tre månader kommer diskussionen om budgettak sannolikt innebära nya bråk igen.

 

Vi känner igen det. Först när de amerikanska politikerna når vägs ände så kan de också samsas. Allt i sista minuten, igen. Det låter som en politisk teater, som ger några få politiker kort tid i strålkastarljuset. Och visst har de fått utrymme och omgärdats av svarta rubriker. Men det är bara en tillfällig lösning vi nu har sett. Redan i början på februari kommer debatten att återupprepas. För då slår de i budgettaket igen.

 

Den stora frågan är obesvarad. Hur ska amerikanerna spara för att bromsa de stigande statliga skulderna och inte bara flytta taket framför sig? Först när den frågan blir debatterad och de kommer överens om sänkta statliga utgifter eller högre skatter, så slipper vi dessa återkommande bråk om skuldtaket.

 

När denna debatt kan komma igång, har ingen ännu antytt. Jag väntar mig istället flera nya liknade budgetbråk närmaste året. Varje gång blir bråken allt mer löjliga, i omvärldens ögon. Till slut kommer omvärldens förlöjligande skratt eka så högt politikerna ger upp bråken som en politisk väg. Först då går det hitta en långsiktig lösning. Om det tar 1,2,3… år vet ingen. Vi vet bara att vi ser fram mot det.

 

/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord