Käbblet tillfälligt över

Budgetbråket i USA är löst för denna gång. Men redan om tre månader kommer diskussionen om budgettak sannolikt innebära nya bråk igen.

 

Vi känner igen det. Först när de amerikanska politikerna når vägs ände så kan de också samsas. Allt i sista minuten, igen. Det låter som en politisk teater, som ger några få politiker kort tid i strålkastarljuset. Och visst har de fått utrymme och omgärdats av svarta rubriker. Men det är bara en tillfällig lösning vi nu har sett. Redan i början på februari kommer debatten att återupprepas. För då slår de i budgettaket igen.

 

Den stora frågan är obesvarad. Hur ska amerikanerna spara för att bromsa de stigande statliga skulderna och inte bara flytta taket framför sig? Först när den frågan blir debatterad och de kommer överens om sänkta statliga utgifter eller högre skatter, så slipper vi dessa återkommande bråk om skuldtaket.

 

När denna debatt kan komma igång, har ingen ännu antytt. Jag väntar mig istället flera nya liknade budgetbråk närmaste året. Varje gång blir bråken allt mer löjliga, i omvärldens ögon. Till slut kommer omvärldens förlöjligande skratt eka så högt politikerna ger upp bråken som en politisk väg. Först då går det hitta en långsiktig lösning. Om det tar 1,2,3… år vet ingen. Vi vet bara att vi ser fram mot det.

 

/claes hemberg

publicerad
16 oktober 2013
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram