Gå direkt till textinnehållet

8 mdr i soptunnan

Alla svenskar samlar tomglas, men att välja billiga fonder gör bara 1 av 100 svenskar. För folkbildningen saknas. Och det ser inte ut att bli bättre. Däremot laddar nu bankbranschen upp och når snart 1 000 mdr i reklam varje år.

8 miljarder i reklam har svenska banker och försäkringsbolag senaste tio åren bombarderat de svenska spararna med. Stödet till svenska konsumenter för att möta reklamen är däremot mest erbarmlig. Bara 5 miljoner kronor per år går till folkbildning. Trots att politikerna nu ökar folkbildningen är styrkeförhållandet 100 mot 1. Och nu väntas flytträtts-reklam pressa konsumenterna ytterligare.

Varje år senaste tio åren har branschen lagt över 800 miljoner kronor i reklam. Tv slukar mest men också annonser i tidningar kostar snabbt stora pengar.

Samtidigt har svenskarna till sitt stöd fått folkbildning för 5 miljoner kronor per år. Styrkeförhållandena är erbarmliga. Bakom satsningen på folkbildning lägger Finansinspektionen sedan tio år ett antal miljoner kronor varje år. De utbildar fackliga oganisationer, är ute på skolor och i stat och kommun.

I nya budgeten ökar Finansmarknadsministerna budgeten till 7 miljon kronor. Det är fortfarande mindre än 1 procent av det som bankvärlden lägger på reklam varje år.

Reklammiljarderna   (msek)
AMF

1393

Länsförsäk

1072

Nordea

1038

Swedbank

1046

SEB

727

Skandia

582

Folksam

513

Alecta

376

SPP

338

KPA

338

Danske   Bank

199

Handelsbanken

149

Nordnet

185

Avanza   Bank

78

Summa   10

8034

Källa   IUM Mediafakta

Varje år senaste tio åren har branschen lagt över 800 miljoner kronor i reklam. TV slukar mest men också annonser i tidningar kostar snabbt stora pengar.

Samtidigt har svenskarna till sitt stöd fått folkbildning för 5 miljoner kronor per år. Styrkeförhållandena är erbarmbliga. Bakom satsningen på folkbildning lägger Finansinspektionen sedan tio år ett antal miljoner kronor varje år. De utbildar fackliga oganisationer, är ute på skolor och i stat och kommun.

I nya budgeten ökar Finansmarknadsministerna budgeten till 7 miljon kronor. Det är fortfarande mindre än 1 procent av det som bankvärlden lägger på reklam varje år.

Dessutom har banker och pensionsbolag i Sverige 50 000 anställda som varje dag säljer bankvärldens produkter. Här har finansinspektionen anställd 2-3 personer som håller i folkbildningen.

Och närmaste åren med flytträtt på pensionspengar kommer reklamsatsningarna från bankvärlden öka ytterligare. Och det gäller stora pengar, stora pensionsbelopp, som påverkar svenskarna många årtionden framöver.

/claes hemberg

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord