Gå direkt till textinnehållet

Blankningsguru i kraschfond

Blankningsfonden Titanic Fund investerar i kraschande bolag. Hittills har amerikanska teknikbolag dominerat köplistan, men nu lockar bolag i södra Europa och Kina, säger mannen bakom idén – it-doldisen Lars K Nilsson. Nu söker han även svenska kraschbolag.

New York-baserade Lars K Nilsson är en insider i kraschvärlden. Han handlade både i fastighets- och it-bolag under 90-talet och har sedan dess blankat sig fram på Wall Street. Genom att ha många små poster i många bolag har han aldrig dykt upp på ägartoppen, men har funnits med i både fastighetsbolag, it-konsulter och it-teknikbolag i rätt tid, påpekar han.

Mönstrena i kraschbolagen går igen. Ledningarna består ofta av unga män som har nya oprövade uppfinning med uttalat enorm potential, menar Nilsson. I fondens närmaste krets finns även forskare som studerat bolagskrascher sedan fler årtionden.

Fonden söker inte bara bolag som är på väg mot regelrätt konkurs. Men bolag som är på väg att bli ”paria-bolag” är ofta en bra affärer, säger Nilsson. Halvstatliga kinesiska och europeiska bolag lockar honom just nu. Om fonden kommer till Sverige återstår att se. Nilsson tror att svenskarna kanske är för försiktiga. Kanske har även svenskarna moraliska dubier, tänker jag.   

Nilsson letar efter bolag med svaga balansräkningar, splittrad ägarbild i udda branscher. De vill gärna ha 75 bolag i fonden, eftersom risknivån är tämligen hög, säger han.

Men alla krascher går inte att förutse. Fonden fokuserar mest på bolagskrascher och inte makrokrascher eller breda börskrascher. Än så länge har Lars KK Nilsson inga svenska bolag i sin kraschfond. I södra Europa har han däremot hittat några surkart. Vilka krasch-objekt tycker du fonden borde köpa in? Och tycker du vi ska ta den till Sverige? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord