Gå direkt till textinnehållet

Bric II: Brasilien överraskar

(Bric II del 3) Brasilien är det land som överraskat mig mest, säger Bric:s upphovsman Jim O’Neill.

 

Brasilien har senaste 15 åren kämpat sig upp efter ett 1900-tal med många decennier av söndertrasad ekonomi. Ett stort problem var länge bristen på handfasta politiker. Landet bytte regering oftare än årstid. 2002 tog Lula da Silva över uppdraget som president i landet. Han som växt upp i fattigkvarteren fokuserade på stabilitet och la grunden till det under vi sett sista 10 åren.

När de andra tre jätteländerna Indien, Ryssland och Kina hade varsina självklara roller i Bric-skaran fick Jim O’Neill slåss för att även räkna in Brasilien i skaran. Få ekonomer trodde på landet, politikerna och ekonomin. Men landet stora unga befolkning väckte O’Neills intresse. Trots att Lulas insatser knappt hade börjat märkas så fanns en ny våg av politiska insatser för att öppna ekonomin gynnade. Sedan de stigande råvarupriser kom 2004-2005 så har Brasilien överraskat alla, inklusive O’Neill själv, erkänner han i dag. BNP har mer än fördubblats åren 2003-2008. Och finanskrisen var ingalunda en broms, utan gav utrymme för flera viktiga reformer.

O`Neill blickar också framåt. Brasiliens ekonomi växa 4-5 gånger till fram till 2050 och är först då i nivå med västvärlden, förutspår O’Neill. Huvudmotorn i Brasilien alla ungdomar menar O’Neill. Råvarupriserna har sedan satt fart på ekonomin. Senaste åren har därefter 10-tals miljoner brasilianare rest sig i från fattigdom och majoriteten tillhör ny medelklassen. Och även om många tycks bo i så kallade favelas – kåkstäder – så är deras privatekonomin ofta långt starkare än den verkar. O’Neill berättar om hur han mitt i landets största favela fann en resebyrå med erbjudanden om imponerande utlandsresor. När jag själv besökte samma favela för ett år sedan var el, telefon och internet väl utbyggt i kåkstäderna och sedan dess har polisen börjat avkriminalisera områdena.

Landet Brasilien två växlar lär fortsatt verka. Den egna unga fortfarande växande befolkningen och råvaruefterfrågan runt om  i tillväxtländerna har ingen hejd. Kina är sedan flera år Brasiliens främsta köpare. Det har bäddat för både god ekonomi och utökad stabilitet. Kineserna vill ha långa avtal, vilket också gynnat brasilianarna att agera mer långsiktigt.

En oro har också funnits hela tiden att landet skall falla in i den ”holländska sjukan” med stora prisökningar och dyr valuta vilket hämmar såväl infrastrukturbyggen inom fastigheter som inom industrin. Och det märks fortfarande stråk av detta på plats i landet. Bristen på fastigheter är påtaglig. Men det politiska arvet efter fattigpojken Lula märks än mer. Den nya presidenten Dilma Rousseff upprepar hans löften om en öppen ekonomi och stark centralbank. Det är viktiga nycklar även framöver, påpekar O’Neill.

I sparvalet finns här två enkla svar. Enklast: tillväxtfonder http://shorturl.se/?Oktrw. Dessutom finns smalare Bric-fonder http://shorturl.se/?YXj81 vilka rör sig i stort sätt som tillväxtfonderna. En större chansning är att välja direkt lokala Kina-, Brasilienfonder och en rad mindre tillväxtländer mm http://shorturl.se/?f3by1 

Vad säger du om Brasilien?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord