Gå direkt till textinnehållet

Bric II: först utbildning

(BRIC II steg 2) Tillväxten i Bric-länderna avgörs nu av nya reformer. Väst har gjort liknande tilltag senaste 100 åren. Utifrån deras framgångar är enkelt att förutspå effekterna, säger Jim O’Neill, Bric:s upphovsman. De två första nycklarna är utbildning och politiker.

O’Neill andra bok beskriver faktorerna som ska avgöra tillväxten framöver. Den första faktorna i varje land är utbildning, slår han fast. Det krävs utbildning för att både producera och konsumera. Vi i väst underskattar lätt det vi lärt oss, men det krävs i dag ett utbrett kunnande för att utveckla nya tjänster och produkter som kan övervinna nya marknader. Också för att skapa en välfärd med bra hälsa och låg korruption, krävs kunskap.

I utbildningkampen är ett land på efterkälken; Indien. Det saknas infrastruktur som skolor och universitet för att fånga upp alla som flyttar in till städerna. Kina satsar enormt mycket på att öka utbildningsnivån, även om den är mer elitistisk och siktar på att ta över Nobelglansen. Ryssarna är kända för sitt utbildningsväsende, men när det sedan gäller det att omsätta kunskaperna, tycks de köra fast på ett sätt som inte sker i Kina. Brasilien har senaste årtiondet gjort stora framsteg när det gäller utbildning. Denna insikt om utbildningens roll, bäddar i land efter land för både produktion och konsumtion i en skala för sig.

Mobil banking, banktjänster via mobiltelefon, beskriver O’Neill som en av världshistoriens största ekonomiska välfärdsspridare. Människor får både tillgång till handel, men också under relativt säkra omständigheter eftersom de inte bär sin ekonomi på sig i form av stjälbara mynt och sedlar. Mitt ute på slätten kan en människa starta ett företag som både säljer och beställer varor till fjärran regioner och länder, bara via sin mobil. Det är global ekonomi sin minsta men också kanske mest sprudlande form.

POLITIKERNAS makrokompetens grundlägger tillväxt
Brasilien5,5
Kina 5,4
Ryssland4,8
Indien4
SydKorea

 

7,6

 

Nästa baskrav för att växa vidare är politiker som förstår utveckling och produktion. Det handlar inte om demokrati, utan om ren realpolitik som är beredd att reformera, förändra och stimulera. Ekonomer talar om stabila mackrofaktorer. Låga prisökningar, stabila räntor och en självständig riksbank är några basfakta. För fem år sedan ledde Kina här. Men nu är Brasilien förbi och leder Bricländernas politiker-race. Det har givit enorm effekt senaste åren, menar O’Neill.  Jämför gärna med Syd Korea. Här får politikerna nära dubbelt så höga poäng som de indiska politikerna. De indiska politikerna vill säkert väl. Men demokratin fungerar inte riktig än så professionellt som ekonomin behöver.

I sparvalet finns här två enkla svar. Enklast: tillväxtfonder http://shorturl.se/?Oktrw. Dessutom finns smalare Bric-fonder http://shorturl.se/?YXj81 vilka rör sig i stort sätt som tillväxtfonderna. En större chansning är att välja direkt lokala Kina-, Brasilienfonder och en rad mindre tillväxtländer mm http://shorturl.se/?f3by1 

 

Vad väljer du? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord