Gå direkt till textinnehållet

Bric nu ännu häftigare

(BRIC II del 1) BRIC-länderna har imponerat de sista tio åren. Nästa tio år blir ännu häftigare. Nu kommer den egna tillväxten igång, menar Jim O’Neill, BRIC-begreppets upphovsman.

 

När vi talar mest om Europas kris, växer världen utanför i världsrekordtakt. Jim O’Neill har nu kommit ut med uppföljaren boken The Growth Map, som beskriver hur världen nu växer vidare i ett nästa raketsteg. Om de tio första åren handlade om att starta ekonomierna, så kommer nu den riktiga tillväxten inifrån. Ländernas inhemska konsumtion kommer igång på allvar. Och här är kön med intresserade konsumenter häftigt lång. 100-tals miljoner står här beredda att efterfråga och köpa.

Denna inhemska konsumtion driven av inflyttning till städerna och att många unga blir äldre, förändrar inte bara länderna själva, utan inte minst världen runt omkring dem – den globala ekonomin. Och här ingår med stor kraft våra svenska bolag som exporterar allt mer till de globala jättarna.

Brasilien är det land som imponerat på mig mest sista tio åren, säger O’Neill. Det är råvarupriserna som eldat på ekonomin. Men också politiskt har landet vuxit upp till en ny nivå. Nu är de fyra ländernas tillväxt 5-10%. Inom några årtionden kommer den parkera sig på 5,5% spår O’Neill. Men även det är häftigt, för här talar vi om gigantiska befolkningar.

I ytterligare flera blogginlägg återger jag fler insikter från The Growth Map. Nästa anhalt är ”Vad styr tillväxten Bric steg 2”. Sedan beskriver O’Neill sina tankar land för land.

 

I sparvalet finns här två enkla svar. Enklast: tillväxtfonder http://shorturl.se/?Oktrw. Här sparar får du världens tillväxt. Dessa bolag kan finnas såväl på plats i Kina som i Schweiz eller Sverige. Det gemensamma är att säljer i tillväxtländerna. Dessutom finns smalare Bric-fonder http://shorturl.se/?YXj81 vilka rör sig i stort sätt som tillväxtfonderna. En större chansning är att välja direkt lokala Kina-, Brasilienfonder och en rad mindre tillväxtländer mm http://shorturl.se/?f3by1Vilken av dessa tre inriktningar som ger mest vet ingen. De första tenderar att röra sig stabilare.

 

Vad väljer du?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord