Bric växer med MIKT

De största tillväxtländerna får nu tillskott. Det menar Bric-grundaren Jim O´Neill. Länderna är inte heller en krydda, utan basvara, i vår världsekonomi. De stavas MIKT. År 2010 gick MIKT mycket bättre än BRIC.

Först kallade vi dem tredje världen. Sedan 20-talet år har vi kallat dem ”framväxande ekonomier” (emerging markets). Men begreppet är trubbigt. Och flera av dessa länder är inte ”på väg” fram. De är i allra högsta grad redan framme i rampljuset. Därför säger Bric-begreppets upphovsman, i dagens Financial Times, att det nu är hög tid att kalla dem ”tillväxtländer”. För det finns trots allt en rad länder som växer betydligt mycket mer än många andra. ”Andra” är just nu mest Japan och västvärlden.

Dessutom är begreppet Bric (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) för snävt, menar O´Neill. Han vill lägga till fyra andra länder: Mexico, Indonesien, Turkiet och Korea. Det är fyra till befolkningen stora länder och ekonomiska raketer. Sydkorea har kommit längst. Turkiet finns i vår närhet. Mexico och Indonesien är mer okända, men bägge växer som producenter. Mexico säljer mest till den stora grannen i norr, USA. Samma med Indonesien som säljer mycket till Kina. Bägge länderna har dessutom egna direktkontakter med Europamarknaden. Kort sagt tigerungar i världsekonomin. Här fonderna: http://shorturl.se/?6rSBU

Att breddning från BRIC till även MIKT kommer just nu kanske har med fjolårets resultat att göra. De stora Bric-länderna gick inte så starkt som tidigare. Istället var det just de något mindre MIKT som tog över fanan. Två av dem gav över 40 procent. Mot BRIC-snittet på 9 procent. Så visst behöver vi bredda vårt perspektiv. Ett sätt kan också vara att välja de nischade Frontier-fonderna. De väljer direkt bland de mindre tillväxtländerna. Hur tänker du? /Claes Hemberg

publicerad
17 januari 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram