Gå direkt till textinnehållet

Dags för Indien

Indien växer nu snabbare än Kina. Det är ett historiskt skifte som överraskat världens ekonomer. Inte för inte slår indienfonderna nu andra tillväxtjättar. Men här har svenskarna missat något, inser jag, över en kopp eftermiddagstea med P Krishnan, indienförvaltare från Chenan (Madras).   I 35 år har Kina varit landet som vuxit på ett imponerande sätt. Under tiden alla år har Indien hållts tillbaka av en fattig stat, brist på reformer, vägar och mer moderna samhällen världens andra jättebefolkning. Men nu andas Indien nya tider. Kina har mognat, flyttat enorma mängder folk och byggt 300 miljoner lägenheter i stan. Nu lär indierna läxan, menar Krishnan. För det är i flytten från åkern till fabriksgolvet som mänskligheten gör sitt hittills största ekonomiska lyft. Fem gånger mer producerar en fabriksanställd jämfört med den som lever i ett enklare jordbruk. Nu förändrar detta Indien.

I dag bor varannan indier redan i stan och jobbar på fabrik eller med tjänster och service. Här var vi så sent som 1947. Närmaste tio åren flyttar ytterligare 100 miljoner indier in till stan. Men den nya indiska revolutionen pågår redan. När ”stadsekonomierna” tar över vardagslivet stärks hälsa, rättsamhälle och skola, även statens möjligheter att dra in skatt ökar dramatiskt. Plötsligt återfinns människor i register. Indien kommer nu in i den andra andningen. Med en starkare stat kan nu Indien byggas på allvar, säger Krishnan.

Indienförvaltaren P Krischnen är just nu extra förtjust i landets nya digitala id-brickor. Detta gör att hälsokontroller, politiska val, statistik, skatter och även bidrag kan kontrolleras och styras på ett för Indien helt nytt sätt. Det påminner om svenska statsförvaltningens intåg under 1600-talet. Men då var vi ett putteland med än puttigare befolkning. Kombinationen mer växande och även mer lättkontrollerad ekonomi i städerna, gör att den fattiga indiska staten kan se fram mot bättre intäkter, som möjliggör de hett efterfrågade satsningarna på vägar, bostäder, skolor och hela samhällets välmående. Det är sannerligen ett nytt Indien, vi ser växa fram. Är det dags för indienfonder? Färre än 1 av 10 svenskar sparar där. Och vi har nära 10 gånger mer i Sverigefonder. Är det rimligt? Ska vi nu bättra oss. Så välj 2-3 indienfonder. Men ha först en bra grund med breda tillväxtfonder! Här senaste topplistan http://shorturl.se/?8MW5X.  /Claes

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord