Gå direkt till textinnehållet

Euron bryts sönder

Euron bryts sönder och Grekland  måste gå först, tänkte jag eftersom de misskött sig mest. Men när jag träffade nationalekonomen Stefan de Vylder i helgen fick jag den omvända bilden. Tyskland borde lämna först.Euro har blivit våra nya guldmyntfot, menar de Vylder. Det låter kanske stabilt och bra. Problemet är att ekonomin är långt mer varierande och flexibel än en statligt standard. Det var därför guldmyntfoten avskaffades. Den blev mer ett sänke än ett flyttyg.Idén med Guldmyntfoten var att förankra valutan till värdet på guld. Det främjade internationell handel i hundratals år, när insynen i varandras ekonomier var bristfällig. Men mer global och dynamisk ekonomi. USA bröt sig ur 1968 guldmyntfoten gick i graven 1973. Några stater behöll fasta växelkurser men de blev ett halvt löfte när de snart minskade värdet på dem, gång på gång. Sverige var är en av superdevalvörerna. Under 70- och 80-talet sänkte vi valutan 75%. Sedan 1992 har vi ju en flytande växelkurs.

 

Euron är vår nya guldmyntfot, med instängda ekonomier och konstlade samband, menar de Vylder. Och istället för att devalvera i södra Europa så tvingas tyskarna betala stöd till södern. Utfallet är samma utjämning som devalveringar, men skulderna växer. Och tyskarnas tålamod är på upphällningen. Ohållbart, kort sagt. Devalveringarna som metod kostade mindre i spänningar mellan länderna.

”Nu vore det bästa om Tyskland lämnade Euron. Som det nu är slits Europa i två delar; en fattig eurozon med för stark valuta (läsa Grekland, Italien, Spanien mfl) och ett rikt Europa med en konstlat svag euro (läs Nordeuropa). Det är inte hållbart.”

Att länder i Grekland hoppar av tar han för osannolikt. EU är för rädda för en okontrollerad dominoeffekt. Men de Vylder är övertygad.

”Jag har studerat ett 70-tal länder som avskaffat fast växelkurs. Det har i alla fall inneburit lägre arbetslöshet och starkare ekonomi. Precis vad Europa behöver i dag”.

Utgången för Europa tycker de Vylder är tämligen klar.

”Skulle Tyskland lämna så sänks värdet på Euron och då blir det billigare för det skuldsatta länderna att ta sig ur sina skulder. Att tvärt om de skuldtyngda länderna skulle lämna blir snabbt orimligt dyrt för dem. Hoppas att Merkel har en exitplan.”

 

Frågan är om politikernas prestige tål den näsbrännan?/Claes Hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord