Gå direkt till textinnehållet

Få kan amortera

Amortera bolån klarar många svenskar inte av. 1/4 klarar bara en symbolisk återbetalning eller betala sitt boende på 167 år. Bland unga och ensamstående kvinnor är särskilt vanligt. Att så många inte klarar av att amortera av bolån, trots det låga ränteläget, gör bilden en mer bekymmersam. Ska amorteringskrav införas måste det ske i små steg för att inte stjälpa miljontals bolånare.

Att betala tillbaka sin lån låter självklart, men många bolånare saknar den beredskapen. Eftersom frågan glömts bort de senaste årtiondet är det många bolånare som i dag inte förberedda att kunna betala i ens lite.

Nu höjs kravet på amorteringar. Boverket föreslår nu en avbetalning på 1-2% per år. För snittsvensken rör det sig om 3 300 kronor. Det är stört omöjligt för ¾ svenskar visar det sig.

Hela 27 procent av svenskarna kan högst återbetala 1 000 kronor per månad, visar Sifo. Dessutom finns en stor grupp som svarar ”Vet inte”. Dessvärre är det sannolikt att även dessa ingår i gruppen med liten betalningsförmåga. Det kan i så fall betyda att hela 1 av 3 svenskar (36 procent) bara kan avbetala en symbolisk summa om högst 1 000 kronor per månad.

Ska vi införa amorteringskrav måste det ske mycket långsamt. Annars så bryts privatpersoners ekonomi sönder och samman. Börja med amorteringskrav på 0,10% i ett år, höj till 0,2% osv.. Allt annat samhällsekonomiskt dumdristigt.

Vad tycker du?/claes hemberg

 

Hur mycket kan du amortera?
Kr/ månadAndel befolkBetaltid*
0 kr2%Evig
250 kr3%667 år
500 kr7%334 år
1 000 kr15%167 år
2 000 kr18%85 år
3 000 kr26%56 år
Vet ej9%
Har inga lån20%
Källa Sifo 1047 pers aug 2012 (flera svarsalt möjliga) *Lån på 2 msek.
.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord