Fi stoppar rådgivare

 
Finansinspektionen, FI, återkallar tillståndet för en försäkringsförmedlare. Rådgivare har saknat kompetens och även skött jobbet på ett uppenbart felaktigt sätt.

Inspektionen har under året ökat trycket mot rådgivare. Och nu märks resultat. Rådgivaren som nu stoppas har givit råd om kapitalförsäkringar och PPM-val. De heter Svensk Kapitalservice & Rådgivning AB, tidigare Systematiska Rådgivning. Bolaget har enligt FI haft allvarliga brister i verksamheten som inte åtgärdats trots tidigare påpekanden.

Det är uppenbara brister som fått inspektionen att reagera. Bolaget har vare sig informerat eller dokumenterat, enligt reglerna. Även frågor om penningtvätt har bolaget inte tagit tillräklig hänsyn till. Även klagomålshanteringen har bolaget inte fullgjort.
Svensk Kapitalservice ska i sin nuvarande form avvecklas och bolaget ska senast den 16 januari 2012. 4 000 sparare är drabbade.

Förhoppningvis höjer detta nu förväntningarna på alla rådgivare i landet./claes hemberg

publicerad
7 december 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram