Gå direkt till textinnehållet

Fi stoppar rådgivare

 
Finansinspektionen, FI, återkallar tillståndet för en försäkringsförmedlare. Rådgivare har saknat kompetens och även skött jobbet på ett uppenbart felaktigt sätt.

Inspektionen har under året ökat trycket mot rådgivare. Och nu märks resultat. Rådgivaren som nu stoppas har givit råd om kapitalförsäkringar och PPM-val. De heter Svensk Kapitalservice & Rådgivning AB, tidigare Systematiska Rådgivning. Bolaget har enligt FI haft allvarliga brister i verksamheten som inte åtgärdats trots tidigare påpekanden.

Det är uppenbara brister som fått inspektionen att reagera. Bolaget har vare sig informerat eller dokumenterat, enligt reglerna. Även frågor om penningtvätt har bolaget inte tagit tillräklig hänsyn till. Även klagomålshanteringen har bolaget inte fullgjort.
Svensk Kapitalservice ska i sin nuvarande form avvecklas och bolaget ska senast den 16 januari 2012. 4 000 sparare är drabbade.

Förhoppningvis höjer detta nu förväntningarna på alla rådgivare i landet./claes hemberg