Gå direkt till textinnehållet

Fintechförening ska bryta murar

30-talet fintechbolag vill öppna gamla bankvärlden och göra banktjänster billigare och enklare. De talar också om att korsa tjänster, integritet och säkerhet. I föreningen möts bland andra Collector, Klarna mfl. De fyra stora bankerna har däremot inte välkomnats i föreningen, som kan tolkats som en vass kritik mot gamla bankföreningen. Själv tittar jag närmare på robotrådgivare just nu.

Swish och bank-id är två tjänster som förändrat banksverige i grunden senaste årtiondet. Men i bakgrunden är det framför allt mobiltelefonerna som har fått användare att bli mer öppna för nya tjänster som att jämföra, byta och pruta på försäkringar, bolån, aktier, pensioner och sparande.

De stora bankerna visar däremot mest skepsis mot fintechbolagen. Bankerna har ju kontor och enga tekniska lösningar som genm åren skyddat bankerna från konkurrens och hindrat kunder från att röra sig mellan banker.

Det är därför har prispressen i finansbranschen fortfarande inte nått de breda folklagaren. Med mer lättillgänglig teknik kan nu den bilden snabbt ändras. Fintech kan göra finansbranschen mer tillgänglig för de stora massorna.

Även svenska myndigheter har vaknat i frågan senaste åren. Pensionsionmyndigheten har blivit tuffare mot säljare. Även finansinspektionen har tryckt på och krävt tydligare redovisning av rådgivning och listning av boräntor.

Integritet och säkerhet har också kommit i blickfånget på ett nytt sätt, i skuggan av fintech. Flera banker har bromsat utvecklingen och till och med vägrat att samarbeta, trots att kunderna begärt att flytta personlig data mellan olika bolag. Det är direkt paradoxalt eftersom många fintechbolag har långt mer avancerade erfarenheter av datorsäkerhet.

Fördelen med digitala finanasiella tjänster är inte bara tillgången. Även dokumentationen är betydligt bättre. I samma takt har gamla banksäljare och bankkontor tappat allt mer makt över konsumenten.

Även EU ställer nu tuffare krav. En ny lag kräver att banker delar med sig av data mellan samma kunds olika konton i olika banker. Lagen kallas PSD2 och väntas bli verklighet under 2018.

I Sverige vill den nyskapade fintechföreningen snabba på utvecklingen men även driva andra närliggande frågor. Det handlar om säkerhet, integritet, löneskatter och användande av molntjänster. Bara genom att använda den modernaste tekniken kan konsumenterna få den bästa servicen, är mottot.

Fintech kommer också ställa nya krav på bankernas interna arbete. De är ett hårt slag mot de många 80-talsdatorer som fortfarande är vanliga i många hos flera banker.

Vilka fintechbolag använder du?// Claes Hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord