Gå direkt till textinnehållet

Fler aktieköp igen

Svenskarnas aktiehandel i februari steg 4 procent till 60 000 affärer per dag. Även storleken på affärer fortsätter att öka hela 8 procent, till i snitt 39 500 kronor.

Privatägarna på börsen visar fortsatt stigande intresse och köper för allt större pengar. Men privathandeln har fortfarande 30 procent kvar till de mer intensiva nivåerna. Handen i småbolag har ökat snabbare och närmar sig tidigare toppnivåer.

Börsen har startat året enomrt starkt med en uppgång på 8-9%. Det är en hel årsavkastning på bara två månader. Starkaste har småbolagen som stigit nära det dubbla.

Årets första två månader är de klart bästa börsmånaderna både senaste 20 och 35 åren. Här ger börsen ofta 4-5 % avkastning eller halva börsårets värdeökning. I det perspektivet är årets start dubbelt så stark som ett normalår.

Aktieköparna har laddat för utdelningssäsongen. I rapportfloden så har spararna vald gamla kända aktier med hög utdelning, som Swedbank, Tele2, Teliasonera, H&M och Boliden.

Aktier med god utdelning är bra i börsmånaden mars, säger statistiken flera årtionden tillbaka. Ofta är mars en betydligt svagare börsmånad kring 0% eller svagt minus, men utdelning står sig bättre inför bolagstämmona. Köp vid snö och sälj i tö kan gälla även i år, säger Hemberg.

De mest aktiva privathandlarna har också bytt fot från offensiva Xact Bull-val till mer defensiva Xact Bear 2. /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord