Fler aktieköp igen

Svenskarnas aktiehandel i februari steg 4 procent till 60 000 affärer per dag. Även storleken på affärer fortsätter att öka hela 8 procent, till i snitt 39 500 kronor.

Privatägarna på börsen visar fortsatt stigande intresse och köper för allt större pengar. Men privathandeln har fortfarande 30 procent kvar till de mer intensiva nivåerna. Handen i småbolag har ökat snabbare och närmar sig tidigare toppnivåer.

Börsen har startat året enomrt starkt med en uppgång på 8-9%. Det är en hel årsavkastning på bara två månader. Starkaste har småbolagen som stigit nära det dubbla.

Årets första två månader är de klart bästa börsmånaderna både senaste 20 och 35 åren. Här ger börsen ofta 4-5 % avkastning eller halva börsårets värdeökning. I det perspektivet är årets start dubbelt så stark som ett normalår.

Aktieköparna har laddat för utdelningssäsongen. I rapportfloden så har spararna vald gamla kända aktier med hög utdelning, som Swedbank, Tele2, Teliasonera, H&M och Boliden.

Aktier med god utdelning är bra i börsmånaden mars, säger statistiken flera årtionden tillbaka. Ofta är mars en betydligt svagare börsmånad kring 0% eller svagt minus, men utdelning står sig bättre inför bolagstämmona. Köp vid snö och sälj i tö kan gälla även i år, säger Hemberg.

De mest aktiva privathandlarna har också bytt fot från offensiva Xact Bull-val till mer defensiva Xact Bear 2. /claes hemberg

publicerad
28 februari 2013
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram