Gå direkt till textinnehållet

Från börsoro till bostadsoro

Privathandeln minskade år 2010 första gången på många år. Handeln föll 8 procent. Hela 7 av 10 sparare har inte heller alls rört sina aktier. Samtidigt som Stockholmbörsen sett klart stigande handel och volymer. 

2010 har svenskarna gått från börsoro till bostadsoro. Orsaken är stigande räntor, bolånetak och talet om obligatorisk amortering. Detta har gjort spararna blinda för den starka börsen. Samtidigt har spararna tyvärr tolkat årets flera stora börskast som ett svaghetstecken och valt räntesparande. Istället blev börsåret det 31:e bästa senaste 100 åren.

Under 2010 års sista kvartal kommer däremot spararna tillbaka och gör i snitt 70 000 aktieaffärer per dag.

Aktiehandeln på Stockholmsbörsen har under år 2010 ökat till i snitt 14,7 (13,6) mdr per dag. Det är ökning med 8 procent jämfört med året före. Antalet avslut har ökat ännu mer, till 180 000 (120 000) per dag, vilket är en ökning med 15 procent.

Börshandeln har i år 2010 tre dagar fler börsdagar än det normala, men den största anledningen till uppsvinget är återhämningen i världskonomin och de många stora börskasten, vilket ökar intresset bland professionella investerare. Bland de aktiva spararna har trots allt 2 av 3 köpt aktier under året. Men majoriteten av spararna är mest passiva. De passiva blir avskräckta av börskasten och väljer istället att spara i räntor.

–          Svenskarna största oro nu är dyrare boendekostnader, efter att räntan börjat stiga, det nya bolåntaket och den senast diskussionen om obligatoriska amorteringar. Den Europeiska ekonomiska krisen har spätt på oron ytterligare. Detta får svenskarna att minska konsumtionen och sparandet men också bli mer kortsiktiga i sitt sparande och välja ett rekordstort räntesparande, säger Hemberg.

(Aktiesparare) Har du förändrat ditt sparande i aktier under 2010?
Ökat mitt sparande i aktier21%
Minskat mitt sparande i aktier13%
Inte ändrat mitt sparande i aktier68%
Källa: Sifo dec 2010 intervjuade 1 218 personer.

Att stora och erkända folkaktier som Ericsson och Astra Zeneca utvecklas svagt har sedan bara bekräftat svenskarnas bild av en svag börs, även om majoriteten av aktierna utvecklats förvånansvärt starkt.

De flesta sparare som äger aktier har inte alls rört sina aktier under 2010. Hela 7 av 10 har inte alls förändrat sina innehav, visar Sifo-siffror.  Råvaruaktier, småbolag och börshandlade fonder tillhör några av uppstickarna i svenskarnas börshandel 2010. Boliden har tappat i antalet aktieägare, men har tagit en tydlig plats bland de mest handlade aktierna. Även börshandlade fonder återfinns allt oftare bland de mest handlade värdepapprena. De som förlorat intresse hos svenska folket är framför allt de stora folkaktierna. Även handeln i småbolag har hängt med upp och slutar på 3 400 aktieaffärer per dag. Det är fortfarande långt kvar till toppnivåerna år 2007, men också en tydlig återhämtning från botten 2008. Vad säger du? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord