Gå direkt till textinnehållet

Frontier stabilare än Sverige

(Almaty/Kazakstan) Inte bara jordarna är magra i Kazakstan. Den lokala börsen varit en glesbygd. Bara 10-15 bolag är möjliga att investera i. Men se det inte som en nackdel. Det gör börserna mindre upptäckta, under tiden de växer in i rampljuset. Och under tiden ger många små tillväxtbörser olika frontierfonder en överraskande stabil utveckling. Hur konstigt det än låter. Dessutom går det ofta tvärt emot västvärldens börser. Vilket kan vara en smaklig kombination.

frontier sv.pneg

I dag lämnar vi Kazakstan. Det har varit ett mycket givande besök. Nu väntar återigen nattflyg. Denna gång till Jakarta, Indonesien. Jag förstår om någon tvekar över att investera sina sparpengar direkt och bara i Kazakstan. Men det är inte alla pengar i ett land, vi diskuterat dessa dagar. Vi har diskuterat frontier-länder och deras börser. Börsen i Kazakstan liknar inte vår. Där fanns som mest 93 bolag, men i finanskrisen spår försvann tjugotalet till dagens cirka 75 bolag. Men många av de noterade bolag handlas inte så ofta på flera veckor gör att bara några få går att investera i. Därför kan Hertta Avala, på Fim Frontier bara handla 10-talet bolag på Kazakbörsen.

Hennes ambition är däremot mycket färre än så. ”En lokal börs är förstås mer ojämn än exempelvis Stockholmsbörsen. Men genom att äga 1-2 bolag per börs och handla på 30-40 börser så får fonden en långt mer stabil utveckling än exempelvis västvärldens börser. Lägg till att fonden har kanske 30 valutor som jämnar till kursen därutöver”, säger Hertta Avala.

Att frontierbörserna – alla tillsammans är så mycket mer stabila beror dels på ointresse från omvärlden. Bara 0,3 % av börsvärdet finns i Frontierländerna. Även om 3 % av BNP finns i dessa länder och 16% av världens befolkning.Bara den sifferexersisen säger att småbörserna har potential. Men siffrorna säger också att det flödar inte särskilt mycket pengar till och från dessa börser. De är för små för att världens stora kapital ska hitta hit. Bolagen måste växa till sig först.

Därför sparar jag delar av mina pensionspengar gärna i frontier-fonder. Hur de går närmaste kvartalet är en gissningslek, men att bolag i dessa länder förmår att växa utöver det vanliga, tror jag de flesta är överens om. På lite sikt. Minst fem år, tänker jag.Sparar du i frontierfonder? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord