Frontier stabilare än Sverige

(Almaty/Kazakstan) Inte bara jordarna är magra i Kazakstan. Den lokala börsen varit en glesbygd. Bara 10-15 bolag är möjliga att investera i. Men se det inte som en nackdel. Det gör börserna mindre upptäckta, under tiden de växer in i rampljuset. Och under tiden ger många små tillväxtbörser olika frontierfonder en överraskande stabil utveckling. Hur konstigt det än låter. Dessutom går det ofta tvärt emot västvärldens börser. Vilket kan vara en smaklig kombination.

frontier sv.pneg

Idag lämnar vi Kazakstan. Det har varit ett mycket givande besök. Nu väntar återigen nattflyg. Denna gång till Jakarta, Indonesien. Jag förstår om någon tvekar över att investera sina sparpengar direkt och bara i Kazakstan. Men det är inte alla pengar i ett land, vi diskuterat dessa dagar. Vi har diskuterat frontier-länder och deras börser. Börsen i Kazakstan liknar inte vår. Där fanns som mest 93 bolag, men i finanskrisen spår försvann tjugotalet till dagens cirka 75 bolag. Men många av de noterade bolag handlas inte så ofta på flera veckor gör att bara några få går att investera i. Därför kan Hertta Avala, på Fim Frontier bara handla 10-talet bolag på Kazakbörsen.

Hennes ambition är däremot mycket färre än så. ”En lokal börs är förstås mer ojämn än exempelvis Stockholmsbörsen. Men genom att äga 1-2 bolag per börs och handla på 30-40 börser så får fonden en långt mer stabil utveckling än exempelvis västvärldens börser. Lägg till att fonden har kanske 30 valutor som jämnar till kursen därutöver”, säger Hertta Avala.

Att frontierbörserna – alla tillsammans är så mycket mer stabila beror dels på ointresse från omvärlden. Bara 0,3 % av börsvärdet finns i Frontierländerna. Även om 3 % av BNP finns i dessa länder och 16% av världens befolkning.Bara den sifferexersisen säger att småbörserna har potential. Men siffrorna säger också att det flödar inte särskilt mycket pengar till och från dessa börser. De är för små för att världens stora kapital ska hitta hit. Bolagen måste växa till sig först.

Därför sparar jag delar av mina pensionspengar gärna i frontier-fonder. Hur de går närmaste kvartalet är en gissningslek, men att bolag i dessa länder förmår att växa utöver det vanliga, tror jag de flesta är överens om. På lite sikt. Minst fem år, tänker jag.Sparar du i frontierfonder? /claes hemberg

publicerad
27 november 2013
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram