Gå direkt till textinnehållet

Insiders gömställe stoppas

Ett vanligt konto hos svenska folket har senaste åren blivit ett gömställe för insiders. Nu föreslår Finansinspektionen att insiders ska rapportera dessa affärer precis som vilka affärer som helst. Äntligen kommer insiderregistret återigen bli trovärdigt.

Över 5 000 insiders kan fram till i dag göra aktieaffärer utan att rapportera till insynsregistret. De har därmed fört hela insidersbevakningen bakom ljuset. Något mycket allvarligt för hela insiderlagstiftningens trovärdighet.

Kapitalförsäkring är i dag en bra sparform för 300 mdr av svenskarnas sparande aktier och aktiefonder. Den har också vuxit snabbt med 30-40 procent per år senaste åren. Anledningen är att kontot ger lägre väsentligt skatt en vanligt aktie- och fondkonto. Men i händerna på insiders har den fungerat på ett icke avsiktligt sätt.

Eftersom aktier och aktiefonder inom försäkringen noteras på själva försäkringsbolaget har inte insidern behövt rapportera sina köp där, utan kunna dölja sina affärer under försäkringsbolagets namn. Vem som faktiskt handlat i en aktie har då inspektionen eller allmänheten inte kännt till. Omkring 10 % av alla insiderhandel bedömer inspektionen har skett på detta sett senaste åren.

Det är i dag till och med varit omöjligt för insiders att rapportera affärerna till Finansinspektionen. De har inte ens tagit emot dem. Istället har några få insynspersoner valt att via pressmeddelande offentliggöra sina affärer i kapitalförsäkring.

Utredningen:  http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2011/kapitalforsakringar%2020111031.pdf

Debatten har pågått länge  http://shorturl.se/?3fDhu

/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord