Insiders gömställe stoppas

Ett vanligt konto hos svenska folket har senaste åren blivit ett gömställe för insiders. Nu föreslår Finansinspektionen att insiders ska rapportera dessa affärer precis som vilka affärer som helst. Äntligen kommer insiderregistret återigen bli trovärdigt.

Över 5 000 insiders kan fram till idag göra aktieaffärer utan att rapportera till insynsregistret. De har därmed fört hela insidersbevakningen bakom ljuset. Något mycket allvarligt för hela insiderlagstiftningens trovärdighet.

Kapitalförsäkring är idag en bra sparform för 300 mdr av svenskarnas sparande aktier och aktiefonder. Den har också vuxit snabbt med 30-40 procent per år senaste åren. Anledningen är att kontot ger lägre väsentligt skatt en vanligt aktie- och fondkonto. Men i händerna på insiders har den fungerat på ett icke avsiktligt sätt.

Eftersom aktier och aktiefonder inom försäkringen noteras på själva försäkringsbolaget har inte insidern behövt rapportera sina köp där, utan kunna dölja sina affärer under försäkringsbolagets namn. Vem som faktiskt handlat i en aktie har då inspektionen eller allmänheten inte kännt till. Omkring 10 % av alla insiderhandel bedömer inspektionen har skett på detta sett senaste åren.

Det är idag till och med varit omöjligt för insiders att rapportera affärerna till Finansinspektionen. De har inte ens tagit emot dem. Istället har några få insynspersoner valt att via pressmeddelande offentliggöra sina affärer i kapitalförsäkring.

Utredningen:  http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2011/kapitalforsakringar%2020111031.pdf

Debatten har pågått länge  http://shorturl.se/?3fDhu

/claes hemberg

publicerad
1 november 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram