Kina på lerfötter

Kinafonder tillhör svenska sparares största politiska risker. Vi har 12 mdr där. Många menar att partiet är landets garant. Men jag ser dem också som landets svaga länk. Ändå sparar jag där.

HÖJER politisk risk 
En diktator före partidiktatur
Utbredd fattigdom
Miljöproblem
Censur
 
SÄNKER politisk risk
Flera partier och fria val
Välstånd
Jämnare inkomstfördelning
Fria medier

 

Partiets ställning i Kina är ohotad. Detta ser många investerare som något positivt. Men partiet har tydliga sprickor i fasaden. Partiet är visserligen en garant men också en dimmridå. Bristen på fria granskare och medier väcker mina största tvivel. För jag vet inte vad som är sant i Kina. Och jag tvivlar starkt på att statsapparaten har full kontroll på sin dubbla bokföring.

Kineserna själva tycks mest lita på partiet och är trygga med att partiet vet allt, kan allt och gör det som behövs för att styra den enorma skutan rätt mellan vår tids stora ekonomiska frågor. Och i många fall har partiet lyckats styra rätt bland tillväxt, fastighetsbubblor, minimilöner och nu senast inflation.

Men misstagen går också att rada upp: giftiga mjölkprodukter, hivsmittade blodsjuka, dioxinstinna leksaker, förgiftade vattendrag… Dessa misstag har stört men aldrig ruskat om landets ekonomi. Men det förekommer under ytan 10 000-tals upplopp varje år säger inofficiella uppgifter. Och partiets hantering av Falu gong, nobelpristagare, mänskliga rättigheter och politiskt oliktänkande gör mig än mer tveksam.

I mina ögon kan inget parti ha full kontroll över alla faror, överraskningar, tillfälligheter och olyckor. Inte ens partiet i Kina. Hade landet fria granskare och medier, skulle öppenheten skapa en naturlig kontroll av samhällets alla skrymslen. För mig är det nu mer en fråga om När partiet och landet kommer att ruskas om. Under tiden pensionsparar jag 5-10% i Kinafonder. För jag är övertygad om att ekonomiskt och intellektuellt utbyte skyndar på utvecklingen i tillväxtländer. Hur gör du? /claes hemberg

Mer om Kina: http://blogg.avanzabank.se/hemberg/?s=kina

publicerad
2 februari 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram