Gå direkt till textinnehållet

Lagen om råd måste skärpas

Rådgivningslagen behöver skärpas, säger forskaren Fredric Korling. Nu är det svårt för spararna att få rätt. Spararna behöver bättre stöd och bevis, menar han, på Finanslivs eftermiddag om rådgivning på banken.

Rådgivningslagen ger sällan spararna rätt mot banken. En viktig orsak är dokumentationen. De siffror och beskrivningar som skrivs ned utgår inte som tänkt, utifrån spararen, utan utifrån banken. Orsaken är att den nedtecknade dokumentationen är bankens tolkning av råden. Banken är jämt bakom pennan.

Spararna har därmed svårt att hävda sig. Spararens perspektiv, kunskaper och tveksamhet får sällan rum. Därför är det närmst omöjligt för spararna att hävda sig i en senare tvist. Fler tvister skulle öka trycket på att göra lagen mer konsumenttillvänd, spår forskaren Korling. Han gör kopplingen till inspelningskrav på telefonrådgivningen och det därför inte borde vara svårt att införa samma sak på möten. Att banker gnäller emot och talar om dyra avgifter för inspelningar, tror forskaren inte lagskrivarna kommer ta hänsyn till. Goda råd är viktigare. Att spararna kan hävda sig, även efteråt, måste vara en grundbult /c

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord