Gå direkt till textinnehållet

Många enirosparare förlorade allt

Efter ett ”erbjudande” och ”omvänd splitt” så har 5 000 sparare förlorat nära hela sitt ägande i Eniro. Totalt har de förlorat 100 mkr senaste månaderna. Det är det värsta jag sett.

 

Enirospararna har senaste månaderna genomlevt en grym resa. 1 av 3  missade ”erbjudandet” före jul om att köpa nya ”billiga” aktier. I samma sekund förlorade de nära allt eller 82% av sitt ägande. Värdet som gick förlorat var 21 % eller hårresande över 100 miljoner kronor. Ett värde som mer erfarena aktiehandlare kunde fiska upp ”utan företräde”. En köparlista som domineras av tidigare storägare.

I dag spikas kistan igen. Bolaget gör en omvänd splitt. 50 billiga eniroaktier slås ihop till en, för att pumpa upp värdet på på aktien från 58 öre till 29 kr. Och de som hade färre än 50 aktier får nu inga aktier alls, utan några enstaka kronor i handen. Därmed har de som köpte aktier för upp till 3 300 kronor för bara några år sedan i dag inte några aktier alls kvar. För de har spätts ut och åker nu ut med diskvattnet. (Och den som kikar på börsskärmen blir förvirrad. Där står +4 847%, men i själva verket är den – 5%.)

Hur illa är då Enirospararnas öde? Det värsta jag har sett. Av alla större emissioner senaste åren så har aktievärdet som gått förlorat varierat mellan 3-6 procent. För Enirospararna blev totalsiffran att nära 20 procent av hela aktievärdet gick upp i rök. Så mycket av värdet som tidigare fanns i bolaget tappades bort av de mindre ägarna. Till gagna för några mer insatta. För individen rök 8 av 10 aktiekronor.

När ska bolagen och deras rådgivare ta hänsyn till småägarna? Välja en bra teckningstid – inte i julruschen. Tydligare information. Klarare varningar. Längre teckningsperiod. Och ett död mans grepp, eftersom många visar ett så dött intresse för sina aktier. Eller är signalen att mindre intresserade privatpersoner ska inte äga aktier?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord