Pensionsbok till rådgivare

En lovvärd bok om pensionsuttag har just nått bokdiskarna. Den passar rådgivare. Intresserade sparare däremot har ofta redan svaren. Ointresserade sparare kan tala med rådgivare som läst boken.

  

Boken ”Maximera din pension” av privatrådgivaren Nils Bacos sätter upp riktlinjer för pensionsuttag. Och Du som är intresserad sparare känner ingen huvudorden: brytpunkt och marginalskatt. De som dessvärre inte har denna baskunskap, lär inte heller läsa en bok om det, tror jag. Därför tror jag boken passar rådgivare, som behöver hitta enkla modeller för att räkna ut pensionen på bästa sätt.

Här finns ändå tre tips. Det  första gäller alla:

1) Ta ut pensionen, utan att passera brytpunkten, så slipper du högre skatt.

 

2) För de med traditionell pensionsförsäkring: välj bolag med kort livslängdsantaganden. För den som tänker sig att du ska avsluta tidigt är beredd att dela ut mer, under den tiden som är. Ofta varierar antagandena mellan 85 och 90 år.

3) Har du mycket svag pension: ta ut pensionen, utan att passera brytpunkten för bostadstillägg. Livsvarig utbetalning är det enkla svaret.

Har du koll på de tre greppen?/claes hemberg

(Nu tänker någon: Om vi jämför med boken Spara klokare 55+? Jo, den senare fokuserar på att ge sparpengarna mesta möjliga avkastning och liten avbränning i skatt, avgifter, kostnader mm.)

publicerad
16 maj 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram