Gå direkt till textinnehållet

Mindre kritik mot bonusvd:ar

Senaste årtiondena har debatten om bonusvd:ar ökat som mest 54 gånger. Är det så illa? Senaste två åren har kritiken fallit tillbaka. Eller har vd:arna bättrat sig? Ska vi verkligen äga aktier i bolag med uppumpade bonusvd:ar.

År 1991 fanns inga bonusvd:ar, nästan alls. Åtminstone om debatten åskådliggör verkligheten. Då var det en artikel i veckan om bonusar och vd:ar i svensk press. I dag är det tre artiklar om dagen. Men dagens nivå är ändå inte någon toppnivå. För två år sedan var debatten den dubbla. 6 artiklar om dagen eller 491 arktiklar hela första kvartalet.

I spåren av finanskrisen blev 2008 års debatt om bonusar den hetaste någonsin. Åtminstone om vi ser till antalet artiklar i ämnet. Och jag minns att många vd:ar tyckte det var besvärligt. Flera av de vd:ar som vi då bjöd in till debatt dukade djupt i bänkerna.

Sedan dess har debatten falnat. Åtminstone är antalet artiklar färre. Faktiskt hälften av 2009. Kanske har vi vant oss eller så har bonusvd:arna lärt sig. Vad tror du? Ska det verkligen behövas en finanskris för att frågan ska få ta rum?

Eller har det blivit rimligt att en vd får 8 miljoner om året i pension, så länge han lever. Hur affärsmässig är en styrelse som godtar de. Vill jag äga den aktien och vem tar de alla pengarna ifrån? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord