Mindre kritik mot bonusvd:ar

Senaste årtiondena har debatten om bonusvd:ar ökat som mest 54 gånger. Är det så illa? Senaste två åren har kritiken fallit tillbaka. Eller har vd:arna bättrat sig? Ska vi verkligen äga aktier i bolag med uppumpade bonusvd:ar.

År 1991 fanns inga bonusvd:ar, nästan alls. Åtminstone om debatten åskådliggör verkligheten. Då var det en artikel i veckan om bonusar och vd:ar i svensk press. Idag är det tre artiklar om dagen. Men dagens nivå är ändå inte någon toppnivå. För två år sedan var debatten den dubbla. 6 artiklar om dagen eller 491 arktiklar hela första kvartalet.

I spåren av finanskrisen blev 2008 års debatt om bonusar den hetaste någonsin. Åtminstone om vi ser till antalet artiklar i ämnet. Och jag minns att många vd:ar tyckte det var besvärligt. Flera av de vd:ar som vi då bjöd in till debatt dukade djupt i bänkerna.

Sedan dess har debatten falnat. Åtminstone är antalet artiklar färre. Faktiskt hälften av 2009. Kanske har vi vant oss eller så har bonusvd:arna lärt sig. Vad tror du? Ska det verkligen behövas en finanskris för att frågan ska få ta rum?

Eller har det blivit rimligt att en vd får 8 miljoner om året i pension, så länge han lever. Hur affärsmässig är en styrelse som godtar de. Vill jag äga den aktien och vem tar de alla pengarna ifrån? /claes hemberg

publicerad
11 april 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram