Gå direkt till textinnehållet

Namnförslag efterfrågas

Från årsskiftet får svenska folket ett nytt konto för skattesmart sparande i fonder och aktier. Det kan bli en succé, om bara svenskarna bli lite nyfikna på det och använder det.

Men då fungerar inte ett långt märkligt facknamn. På en rad banker viskas istället en rad olika hemmasnickarde namn. Det kan nu sänka sparformen totalt. Nej, kontot behöver ett namn. Vilket är ditt förslag?

Nya kontot från 1 januari kommer att ge lägre skatt på sparande som växer. Idén är  utmärkt, även om sparare inte får någon skatteamnesti, som några hoppats på. Ett sista hinder är bara namnet. Vi kan inte kalla kontot för något byråkratiskt och konstigt.

Då avskräcks sparare. Svenska sparare har nog svårt att enagagera sig i sina sparpengar redan i dag. Vi måste hitta ett enkelt, begripligt och lite lockande namn.

Vilket namn tycker du att kontot ska få? Kontot ger en låg skatt om i snitt 1,2 procent per år. Du kan spara i fonder och aktier. Du har fria in- och uttag. Du har skattefria utdelningar… mm. Utredningens förslag på namn(investerarsparkonto) är både långt, dubbeltydigt och svåruttalat. Förkortningen ISK är inte mycket bättre. Det lär folk blanda ihop med IPS, ITPK eller namnet på något idrottsklubb. Nej, förslag behövs.

De viktigaste ingredienserna är: Spara fonder och aktier med jämn låg skatt.

Vilket namnförslag har du?/Claes Hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord