Gå direkt till textinnehållet

Ny konsument-riddare

Konsumenternas rätt på nätet, står i fokus i en ny utredning. Utredaren en är aktie- och fondproffs. Det bådar gott. Och hon nämner redan särskilt ”komplexa tjänster”.

På förmiddagen träffade jag Elisabeth Tandan, tidigare vd Aktiespararna, som ska utreda ”framtidens stöd till konsumenten”. Första utredningen på området senaste tio åren. Tandan ska se över dagens stöd och föreslå nya metoder. Om tio månader ska utredningen vara klar.

”Vi konsumerar har i dag via många nya digitala kanaler. Det påverkar såväl kunskapen som själva skyddet”, säger Tandan.

Hur mycket av utredningen som ska fokusera på privatekonomi, vill Tandan, i dagsläget inte förutspå.

”Det behövs mer stöd för de mer komplexa tjänsterna, som att välja sina pension.” Något mer om finansiella tjänster säger hon inte dagsläget. Under hösten ska hon först samla in material.

Tandan påpekar att konsumenterna i dag ofta inte vet vart de ska vända sig. Själv har hon sökt konsumentvägledning bara en gång. ”Jag vände mig till konsumentvägledningen i min kommun. Då upptäckte jag att det inte fanns någon.”

Tandan ska föreslå lämpliga metoder för att nå fram till konsumenterna och se till att de får ”effektiv och likvärdig vägledning. Och det ska gälla för alla konsumenter i hela landet.”

Vad tycker du Tandan ska sätter tänderna i? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord