Gå direkt till textinnehållet

Nya Afrika föds hemma

(Östarfrika 21-26 mars) Den mest kända Afrikamyten gäller nog ändå befolkningexplosionen. Frågan är viktig, men bilden föråldrad. Det är först med denna fråga under lupp, som ekonomin kan utvecklas.

Varannan kenyan är i dag under 15 år. Genomsnittslängden är 58 år. Varje kvinna föder i snitt 4,6 barn. De flesta kvinnor föder sin första barn som tonåringar. Det liknar kort sagt mest Sverige för 100 år sedan. Och vi måste komma ihåg att vår modernisering är väldigt ny. Ja, fortfarande 1947 bodde varannan svensk utanför våra städer.

Det är denna fysiska omflyttning från jordbruk till stadsbruk som ändrar människors hälsa, livslängd, barnafödande och i slutänden ekonomin. Hittills är 1 miljard människor på vår planet i genom nålsögat. Närmaste årtiondena tar nya 3 miljarder männniskor samma steg. Detta får det globala konsekvenser. I dag är det endast i Afrika vi ser en fortsatt tilltagande befolkningsökning. Antalet asiater växer fortfarande, men ökningen har planat ut.

 

Etnologer talar om att riva befolkningspyramiden med sin groteska barnadödlighet och ett stort antal kvinnor som dör i barnsäng. Först då kan samhällets utvecklas vidare. Först därefter tar ekonomin fart på riktigt.

Startpunkten är det tidiga 1) jordbrukssamhällets lott. Långt ifrån sjukstugor, erfaren medicinpersonal och läkemedel. Detta ger många unga. I Kenya är 46% under 15 år. Uppbrottet från denna situation sker med stor hjälp av barnläkare. Här finns i dag Kenya samtidigt har många tagit steget vidare. Liksom många länder i Afrika har gått in i fas två; med ökad befolkningstillväxt.

Först i 2) stadssamhället erfar människor en mer fungerande sjukvård och erfarenhet grundläggande folkhälsa. Detta ökar snabbt människors medellivsläng och samhällets befolkningsmängd. Här lever i dag 1/5 kenyaner.

Men först vid den stora moderniseringen i 3) industrialiseringen föder vi färre barn, ägnar mer tid till utbildning och skapar mer marknadsekonomiska samhällen.

I nästkommande steg 4) tjänstesamhället är medelvislängden över 80 år, födelsetalen kring 2 per kvinna. Befolkningspyramiden har blivit en modern befolkningsskrapa, med sina för- och nackdelar.

Vilka frågor har du om Afrika? /claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord