Gå direkt till textinnehållet

Nya kontot här

I dag startar 09.00 kan vi göra vår första affär i nya investerarsparkontot. Mitt nysparande lägger jag där. Skulle alla göra det så skulle vi spara 19 mdr i skatt varje år. Det är långt mer än vad svenskarna snittsparat senaste 5 åren. Och kontot är inte bara för aktiva – det är en myt.

 

Det var fyra år sedan idén formulerades: ge låg skatt till många. Förbilden var kapitalförsäkringen med låg jämn skatt. Den dåvarande ministern Mats Odell tog idén till sig och sakta har den vuxit fram. Staten vill ju också stödja tillväxt. Nye ministern Peter Norman gav den extra fart. I dag 2 januari är den verklighet.

Här får allt som växer över 1,7% lägre skatt än förr. Skatten bygger på statslåneräntan. Det gör att skatten följer konjunkturen. Bra tillväxt ger lite högre skatt och lägre tillväxt ger lägre skatt. Därför är skatten ovanligt låga 0,5% per år nu. Utifrån historik så ser vi tydligt att det framför allt är aktiefonder och aktier som vinner mest här.

Och bara här skulle svenska folket kunna spara 19 mdr i skatter. För svenska folket har i dag ca 1 000 mdr sparat i olika aktier och aktiefonder till den gamla skattesatsen 30% på vinsten. Det innebär i snitt 24 mdr i skatt varje år. (Om vi räknar på att kursen + utdelningar ger ca 8% per år. I snitt.)

Jämför samma antaganden på investerarsparkonto. Det ger 0,5% skatt på samma 1 000 mdr eller 5 mdr i skatt varje år.

Samma matematik gäller för både nya investerarsparkontot och gamla kapitalförsäkringen. Bägge valen skulle vara ett stort framsteg för snittspararen. Du behöver inte handla mycket eller byta fonder, för att det ska löna sig. Det är bara struntprat och en myt som vissa tyvärr odlar. Allt börssparande passar här! Här finns ingen anledning att stressbyta till nya kontot om du redan har en bra (gratis) kapitalföräskring där du kan välja de sparformer du behöver. Se bara till att undvika konton med avgifter eller inlåsning. Det kan snabbt förstöra hela idén.

Investerarsparkontot har en liten extra fördel jämfört med gamla kapitalförsäkringen. Där tas skatten ut några månader senare, därför nysparar jag helst där. /Claes Hemberg

ps. Du kan visst också räkna utifrån en engångsskatt på 30%. Men det ger inte jättelik skillnad. Du måste spara i 20-30 år i exakt samma fond eller aktie för att det då ska vara lönsamt. Det anser inte jag är rimligt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord