Obligationer lyfter SGX

När 1 mdr till asiater ska bli medelklass närmaste tio åren sätter det nya krav på Singaporebörsen. Bolagen behöver kapital, men utan att investerarna tar så höga risker. Svaret är företagsobligationer, berättar Magnus Böcker. Med den språngbrädan ska ”hans börs” bli två i världen. Vi besöker svensken som leder Asiens största börs, placerade i Singapore.

Idag firar Magus Böcker 4 år på Singaporebörsen (SGX). Det var han som slog ihop de svenska, finska, baltiska och danska börsen till en, sedan såg till att amerikanska Naswaq köpte alltihop och bildade NasdaqOMX. Men det var inte den verklighet han väntade sig. Här är jobbet inte att slå ihop börser.

De låga räntorna ställer nu nya krav på börser runt om i världen. Aktiehandeln har inte hämtat sig efter finanskrisen. Och asiaterna vill inte hellre ha mer svängningar sparformer, utan mer stabilitet. I Hongkong handlar de visst mycket fortfarande. De är betydligt mer risktagande, menar Böcker. Men i Singapore som försörjer Sydostasien så krävs andra grepp.

”Företagsbligationer väntar vi oss ska växa fyrfallt närmaste åren. Med fasta utdelningar så passar de asiaternas kynne. Bland bolagen ser vi också den efterfrågan” berättar Magnus.

Grundmotorn i ekonomin är medelklassen som närmaste tio åren ska växa från 0,5 miljarder till 1,5 miljarder. Då ska byggas hus, broar, vägar och hela städer. Då behövs kapital.

Senaste årens nya köpmagnet är REITs. De liknar i det stora hela preferensaktier. Aktier med hög fast utdelning och sedan har pappret förstås även en kursutvcklingen. Branscherna här är ofta fastighetsbolag, vägar och annan infrastruktur. Idag finns 34 REITs på SGX. Här ser Magnus en stor tillväxt.

Och med obligationerna och REIT-aktier som stöd väntar SGX-chefen att hans börs ska växa förbi dagens två och tre på börstoppen (Dow Jones i Boston och Londonbörsen) och bli nummer 2 av världens börser närmaste tio åren. Bara senaste tiden har de öppnat kontor i London och Mumbai, så det är inte bara Sydostasien som Böcker vänder sig till. SGX ska i första steget ta sig från fjärde till andra platsen bland världens börser.

Fortsättning följer.

/claes hemberg

publicerad
2 december 2013
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram