Ingen gratisrabatt

Rabatten på bolåneräntor upplevs ofta som skrivna i sten. Men så är det inte. Utan räntan måste varje bolånare ha koll på. Det är upp till varje privatperson.

Villaägarna kommer nu med siffror som visar hur 8/10 bolånetagare inte får någon information om att rabatten på deras bolån tagits bort. Det låter illa. Men jag tror det bygger på ett missförstånd. Banken är ingen plikt att informera om att rabatt-tiden är slut. Lite ansvar måste också ligga hos bolånaren.

Om grundpriset på mitt mobilabonemang förändras förväntar jag mig information. Men slutar en rabatt att gälla, kan jag nog ändå inte förvänta mig ett samtal. Samma sak gäller på konsum.

Andra siffror från Villaägarna visar att majoriteten inte alls upplever att rabatten försvunnit. Endast 35% säger att rabatten försvunnit. Det tycker jag är en låg siffra. Jag antar att alla tappar sin rabatt efter 1 år. Det är den tradition jag hört. Jag tror svaren beror på att lånarna inte ens upptäckt att rabatten är väck. Återigen visar det att lånarna är för slapphänta med sina stora pengar.

Även den sista siffran pekar mer på problem hos bolånaren än hos banken. Siffrorna visar att bara varannan bolånetagare har lyckats återfå sin rabatt efter en ny förhandling. Att lånaren ger sig och sitter kvar med dyr ränta i vartannat fall, måste vara upp till bolånarna. Bolånarna måste sluta ta rabatten för given. Det kräver visst 1-2 timmar varje år, men kan också lätt ge 10 000 kronor kvar i handen, skattefritt.

Väntar du dig gratisrabatt? /Claes Hemberg

publicerad
7 mars 2012
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram