Gå direkt till textinnehållet

Räkna på danska

Semestermatematik. Danskans ”halvfiers” är detsamma som 70. För dig som alltid undrat så finns visst en logik. Men den är snårig.

Danskarna har som vi svenskar ett decimalsystem (10-talsystem) när de skriver. Men när de uttalar siffrorna utgår de från ett 20-talsystem. Två parallella system samtidigt, kort sagt. Grundtalet i det danska räknasystemet är därmed inte tio, utan är 20 och uttalas ”siers”. Härifrån utgår sedan alla större tal i 20-tal-serier.

Talet 60 kallas därmed ”tre siers” (3×20), men uttalas ”tries”. Och siffran 80 uttalas med samma logik för ”fyra siers” (4×20) eller uttalas ”fiers”.

Men när danskarna lyfter över samma logik till siffran 70 blir det smått rörigt. För då räknar de 80 minus 10 (en halv siers). Och i då betyder ordet halv inte längre bara halv, utan ”minus en halv siers”. Därmed uttalas 70 som ”fyra gånger tjugo minus tio” ((4×20)-10) eller sammandraget till ”Halv fiers”.

Och 50 blir förstås ”halv tiers”. Om du nu måste läsa från början igen för att allting känns rörigt… tänk då på de danska skolbarnen. Jag frågar en dansk varför de inte räknar som alla andra, tiosystemet? Svaret kom rappt: ”Ni svenskar behöver det lätt, det gör inte vi”.

Vilka räkneövningar har du mött på semestern?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord