Regeringen hejjar på spararna

Flytträtt och finanskunskap är vackra ord i dagens budget. Regeringen är tydlig. De slåss för konsumenten, emot bankerna, avtalsparterna, försäringsbolagen och säljarna. Den som var orolig för att frågan skulle grävas ned i en sk långbänk, kan nu le och blicka framåt.

 

Dels betonar regeringen att konsumenträtten är huvudsaken. Därför behövs flytträtten. Och därför måste också tuffa säljare stoppas med näbbar och klor. De ska inte tjäna provisioner på flytträtt, säger regeringen uttryckligen.

Samtidigt vill regeringen att flytträtten skapar bättre marknadisciplin. Ordet är knepigt, men säger egentligen att konkurrensen ska äntligen börja fungera bättre. Det ska sänka avgifter, öka kraven på bättre fonder och bättre service. Det lär många övergivna sparare se fram mot.

Exakt när flytträtten blir verklighet, vet vi inte. Vad jag förstått så har regeringen haft arbete upp över öronen med mycket annat. Fråga har ramlat ned på jobblistan priotopp. Men skrivningen är ord och inga visor. Det kommer snart ett alexanderhugg som släpper spararnas pengar fria. Det måtte alla sparare se fram mot.

Det känns att finansmarknadminister Peter Norman har hållit i pennan. Han är lite av en spararnas James Bond när budgeten uttryckligen säger ”I spararnas intresse”!

 

UR DAGENS BUDGET: En utökad flytträtt är en viktig konsumentfråga för regeringen. En pensionssparare som bär den finansiella risken bör ha möjlighet att flytta sitt sparande till skäliga villkor. En utökad flytträtt stärker konsumentmakten, men kan även bidra till en bättre marknadsdisciplin. Flytträttsfrågan är emellertid mycket komplex eftersom den väcker flera civil-, närings- och skatterättsliga frågor samt även systemriskfrågor. Det är också viktigt att flytträtten utnyttjas för att tillvarata spararnas intresse och inte för att exempelvis ge större provisioner till förmedlarna. Vidare måste understrykas att det i första hand är arbetsmarknadens parter som ansvarar för tjänstepensioner och att frågor om tjänstepensioner regleras i kollektivavtal. För närvarande analyseras och bereds dessa frågor inom Regeringskansliet.

 

//Claes Hemberg

 

publicerad
18 september 2013
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram