Gå direkt till textinnehållet

Sänk avgifter på ockerfonderna

Fondspararnas förstaval i november är korta räntefonder. Men i dagens låga ränteläge tar de ofta hälften av avkastningen i avgift. Så kan inte branschen bemöta sparare. Avgiften måste justeras efter ränteläget. Annars kostar matkassen mer än maten. Så är det i dagsläget, på fondaffären.

Spararna har inte på allvar insett hur räntorna gått i backen de senaste 20 åren. Vilket gör att de nu bara ger ca 1 % per år. Men avgifterna på 0,5-0,6% är ofta oförändrade.

Ändå har svenskarna har sparat allt mer i räntefonder. I dag kan svenskarna vänta sig 4 mdr i avskastning på sina korta räntafonder per år. Under samma tid kommer svenskarna betala 2,5 miljarder i avgifter.

Avgifterna är hårresande. Avgifterna på räntefonder borde anpassas till ränteläget och sättas i jämförelse med statlåneräntan, som också är dess grund. Annars finns ingen anledning för svenskarna att spara i räntefonder. Dessvärre har ett stora kapital inom pensionssparande enda utvägen att sparas i räntefonder, i de perioder där spararna är skeptiska. Snittavgiften på korta räntefonder är i dag 0.36% enligt Placera Nu:s beräkningar. Även det är väldigt dyrt. Men mest pengar finns i det dyraste räntefonderna. Därför betalar snittsvensken cirka 0,5% i avgift på sin räntefond.

Dyrast är Aktie-ansvars 0,62. De två billigaste fonderna har avgift på 0,1%. Det är Spiltan Räntefond och Öhman Penningmarknadsfond. Men endast 4,3 miljarder finns i dag i fondmarknadens billigaste räntefonder. Det motsvarar 1,8% av allt fondkapital i kort räntefonder. Övriga 98% eller 224 miljarder finns i räntefonder av det dyrare slaget. Det är ett hemskt exempel på usel rådgivning.

Att inte låtsas om de svindlande höga avgifterna tycker jag är direkt osnyggt. Att komma dragande med att avgiften blir lägre när räntan stiger är ingen tröst. Vem vet när räntan stiger. Spararen bedömer sin fond utifrån dagsläget, vilket måste också vara den värld som bankerna lever i. Att sätta avgifterna utifrån en högräntavärld är lika fel som att sätta dem efter en lågräntevärld. Anpassade avgifter är det enda rimliga. Eller varför inte 100% prestationsbaserad avgift på räntefonder. Det saknar jag.

Vad säger du?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord